הזנה קולית של טקסט

אתם יכולים לדבר כדי להזין טקסט ברוב המקומות שבהם מקלידים. כדי להוסיף סימני פיסוק נפוצים, עליכם לומר "פסיק", "נקודה", "סימן שאלה" או "סימן קריאה".

חשוב:

  • הדיבור לא יפעל אם שפת הדיבור לא תואמת לשפת המכשיר.
  • חלק מהפקודות הקוליות עוד לא נתמכות בשפות הנכתבות מימין לשמאל.
 

איך מגדירים פקודות קוליות

  1. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על השעון, או לוחצים על המקשים Alt + Shift + s.
  2. לוחצים על סמל ההגדרות  ואז נגישות.
  3. בקטע 'קלט טקסט ומקלדת', מפעילים את האפשרות הכתבה.
  4. בוחרים במקום שרוצים להקליד בו, או מקישים עליו.
  5. בוחרים 'הקראה' .
    • או מקישים על סמל החיפוש + d או על מרכז האפליקציות + d.
 

עריכת הטקסט באמצעות פקודות קוליות

כדי להשתמש בפקודה, יש להמתין עד שהטקסט שנאמר יימחק מהתיבה ואז לומר את הפקודה.

כדי לערוך את הטקסט, משתמשים בפקודות הבאות:

פקודה תיאור
"Type [מילה/ביטוי]" הקלדה של הטקסט הנאמר.
"Select all" בחירת כל מה שמופיע באזור של קלט הטקסט.
"Unselect" ניקוי הבחירה.
“Cut” העתקה ומחיקה של כל טקסט שנבחר.
"Copy" העתקת הטקסט שנבחר.
"Paste" הדבקת טקסט מלוח העריכה.
"Delete the previous character" מחיקת התו הקודם או הטקסט שנבחר.
"Undo" ביטול הפעולה הקודמת לעריכת הטקסט.
“Redo” ביצוע מחדש של הפעולה הקודמת לעריכת הטקסט.
"Help" פתיחת מאמר לתמיכה ממרכז העזרה.
“New line” העברת הסמן לשורה חדשה.
"Move to the next character" העברת הסמן תו אחד שמאלה.
"Move to the previous character" העברת הסמן תו אחד ימינה.
"Move to the next line" העברת הסמן שורה אחת למטה.
"Move to the previous line" העברת הסמן שורה אחת למעלה.
“Cancel” הפסקת ההכתבה וזיהוי הדיבור.
"Delete the previous word" מחיקת המילה הקודמת.
"Delete the previous sentence" מחיקת המשפט הקודם.
"Move to the next word" העברת הסמן מילה אחת שמאלה.
"Move to the previous word" העברת הסמן מילה אחת ימינה.
"Move to the next sentence" העברת הסמן משפט אחד שמאלה.
"Move to the previous sentence" העברת הסמן משפט אחד ימינה.
"Delete [מילה או משפט]" מחיקת המילה או המשפט שצוינו. הפקודה פועלת רק אם המילה או המשפט נמצאים לפני הסמן.
"[מילה או משפט] with [מילה או משפט] Replace" החלפת המילה או המשפט שצוינו בטקסט אחר. הפקודה פועלת רק אם המילה או המשפט נמצאים לפני הסמן.
"[מילה או משפט] before [מילה או משפט] Insert" הוספת המילה או המשפט שצוינו לפני טקסט אחר. הפקודה פועלת רק אם המילה או המשפט נמצאים לפני הסמן.
"[מילה או משפט] to [מילה או משפט] Select from" בחירת האזור בין שתי מילים או שני משפטים. הפקודה פועלת רק אם המילה או המשפט נמצאים לפני הסמן.

שימוש בפקודות הכתבה חדשות

חשוב: הפקודות החדשות האלה זמינות רק באנגלית, בצרפתית, בגרמנית, באיטלקית ובספרדית.

עכשיו אתם יכולים להשתמש בכמה פקודות כדי לבצע את אותה פעולה ולהשתמש בשפה טבעית יותר כדי לערוך טקסט.

לדוגמה, הפקודות "Move to the next letter" וגם "Right one letter" יעבירו את הסמן לאות הבאה.

פקודה תיאור
"Delete all" מחיקת כל הטקסט באזור הטקסט.
"Move to the start" העברת הסמן לתחילת אזור הטקסט.
"Move to the end" העברת הסמן לסוף אזור הטקסט.
"Select the previous word" בחירת המילה הקודמת.
"Select the next word" בחירת המילה הבאה.
"Select the next character" בחירת התו הבא.
"Select the previous character" בחירת התו הקודם.
"Repeat" חזרה על הפעולה הקודמת.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי