הזנה קולית של טקסט

אתם יכולים לדבר כדי להזין טקסט ברוב המקומות שבהם מקלידים. כדי להוסיף סימני פיסוק נפוצים, עליכם לומר "פסיק", "נקודה", "סימן שאלה" או "סימן קריאה".
 

איך מגדירים פקודות קוליות

  1. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על השעון, או לוחצים על המקשים Alt‏ + Shift‏ + s.
  2. בוחרים בסמל ההגדרות .
  3. בחלק התחתון, בוחרים באפשרות מתקדם.
  4. בקטע "נגישות" בוחרים באפשרות ניהול תכונות נגישות.
  5. בקטע "קלט מקלדת וטקסט" מפעילים את האפשרות הפעלת הכתבה (הקלדה בדיבור).
  6. בוחרים במקום שרוצים להקליד בו, או מקישים עליו.
  7. בוחרים 'הקראה' .
    • או מקישים על סמל החיפוש + d או על מרכז האפליקציות + d.
 

עריכת הטקסט באמצעות פקודות קוליות

קל לערוך את הטקסט באמצעות הפקודות הבאות:

פקודה תיאור
"Type [מילה/ביטוי]" הקלדה של הטקסט שנאמר.
“Select all” בחירת כל מה שמופיע באזור של קלט הטקסט.
“Unselect” ניקוי הבחירה.
“Cut” העתקה ומחיקה של הטקסט שנבחר.
“Copy” העתקת הטקסט שנבחר.
“Paste” הדבקת טקסט מלוח העריכה.
“Delete” מחיקת התו הקודם או הטקסט שנבחר.
“Undo” ביטול הפעולה הקודמת לעריכת הטקסט.
“Redo” ביצוע מחדש של הפעולה הקודמת לעריכת הטקסט.
“Help” פתיחת מאמר לתמיכה ממרכז העזרה.
“New line” העברת הסמן לשורה חדשה.
“Move to the next character” העברת הסמן תו אחד שמאלה.
“Move to the previous character” העברת הסמן תו אחד ימינה.
“Move to the next line” העברת הסמן שורה אחת למטה.
“Move to the previous line” העברת הסמן שורה אחת למעלה.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
208
false