Πληκτρολόγηση κειμένου με τη φωνή σας

Μπορείτε να μιλήσετε για να εισαγάγετε κείμενο στα περισσότερα μέρη που πληκτρολογείτε. Μπορείτε ακόμη και να προσθέσετε τα συνηθισμένα σημεία στίξης λέγοντας "κόμμα", "τελεία", "ερωτηματικό" ή "θαυμαστικό".

Σημαντικό:

  • Η ομιλία δεν θα λειτουργεί αν η γλώσσα που εκφωνείται δεν αντιστοιχεί στη γλώσσα της συσκευής.
  • Ορισμένες φωνητικές εντολές δεν υποστηρίζονται ακόμα στις γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά.
 

Ρύθμιση φωνητικών εντολών

  1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα ή πατήστε Alt + Shift + s.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
  3. Στην ενότητα Πληκτρολόγιο και εισαγωγή κειμένου, ενεργοποιήστε την Υπαγόρευση.
  4. Πατήστε ή επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε.
  5. Επιλέξτε Εκφώνηση .
    • Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο αναζήτησης  + d ή να πατήσετε το πλήκτρο εφαρμογής εκκίνησης  + d.
 

Επεξεργασία του κειμένου σας με φωνητικές εντολές

Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή, περιμένετε να γίνει εκκαθάριση του εκφωνημένου κειμένου από το πλαίσιο και έπειτα εκφωνήστε την εντολή.

Για να επεξεργαστείτε το κείμενό σας, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές:

Εντολή Περιγραφή
"Πληκτρολόγηση [λέξη/φράση]" Πληκτρολογεί το κείμενο που εκφωνείται.
"Επιλογή όλων" Επιλέγει τα πάντα στην περιοχή εισαγωγής κειμένου.
"Αποεπιλογή" Διαγράφει την επιλογή.
"Αποκοπή" Αντιγράφει και διαγράφει τυχόν επιλεγμένο κείμενο.
"Αντιγραφή" Αντιγράφει το επιλεγμένο κείμενο.
"Επικόλληση" Κάνει επικόλληση του κειμένου από το πρόχειρο.
"Διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα" Διαγράφει τον προηγούμενο χαρακτήρα ή το επιλεγμένο κείμενο.
"Αναίρεση" Αναιρεί την προηγούμενη ενέργεια επεξεργασίας κειμένου.
"Επανάληψη" Επαναλαμβάνει την προηγούμενη ενέργεια επεξεργασίας κειμένου.
"Βοήθεια" Ανοίγει ένα άρθρο υποστήριξης από το Κέντρο βοήθειας.
"Νέα γραμμή" Μετακινεί τον δείκτη σε νέα γραμμή.
"Μετακίνηση στον επόμενο χαρακτήρα" Μετακινεί τον δείκτη προς τα δεξιά κατά έναν χαρακτήρα.
"Μετακίνηση στον προηγούμενο χαρακτήρα" Μετακινεί τον δείκτη προς τα αριστερά κατά έναν χαρακτήρα.
"Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή" Μετακινεί τον δείκτη προς τα κάτω κατά μία γραμμή.
"Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή" Μετακινεί τον δείκτη προς τα επάνω κατά μία γραμμή.
"Ακύρωση" Διακόπτει την υπαγόρευση και την αναγνώριση ομιλίας.
"Διαγραφή προηγούμενης λέξης" Διαγράφει την προηγούμενη λέξη.
"Διαγραφή της προηγούμενης πρότασης" Διαγράφει την προηγούμενη πρόταση.
"Μετακίνηση στην επόμενη λέξη" Μετακινεί τον δείκτη προς τα δεξιά κατά μία λέξη.
"Μετακίνηση στην προηγούμενη λέξη" Μετακινεί τον δείκτη προς τα αριστερά κατά μία λέξη.
"Μετακίνηση στην επόμενη πρόταση" Μετακινεί τον δείκτη προς τα δεξιά κατά μία πρόταση.
"Μετακίνηση στην προηγούμενη πρόταση" Μετακινεί τον δείκτη προς τα αριστερά κατά μία πρόταση.
"Διαγραφή [λέξη/φράση]" Διαγράφει τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Αυτό λειτουργεί μόνο αν η λέξη ή η φράση είναι πριν από τον δείκτη.
"Αντικατάσταση [λέξη/φράση] με [λέξη/φράση]" Αντικαθιστά τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Αυτό λειτουργεί μόνο αν η λέξη ή η φράση είναι πριν από τον δείκτη.
"Εισαγωγή [λέξη/φράση] πριν από [λέξη/φράση]" Εισάγει τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση. Αυτό λειτουργεί μόνο αν η λέξη ή η φράση είναι πριν από τον δείκτη.
"Επιλογή από [λέξη/φράση] έως [λέξη/φράση]" Επιλέγει την περιοχή μεταξύ δύο λέξεων ή φράσεων. Αυτό λειτουργεί μόνο αν η λέξη ή η φράση είναι πριν από τον δείκτη.

Χρήση νέων εντολών υπαγόρευσης

Σημαντικό: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις νέες εντολές μόνο στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε πολλές εντολές για την εκτέλεση της ίδιας ενέργειας και να χρησιμοποιείτε πιο φυσική γλώσσα για την επεξεργασία κειμένου.

Για παράδειγμα, οι εντολές “Move to the next letter” ("Μετακίνηση στο επόμενο γράμμα") και “Right one letter” ("Δεξιά ένα γράμμα") μετακινούν τον δείκτη στο επόμενο γράμμα.

Εντολή Περιγραφή
"Delete all" ("Διαγραφή όλων") Διαγράφει όλο το κείμενο στην περιοχή κειμένου.
"Move to the start" ("Μετακίνηση στην αρχή") Μετακινεί τον δείκτη στην αρχή της περιοχής κειμένου.
"Move to the end" ("Μετακίνηση στο τέλος") Μετακινεί τον δείκτη στο τέλος της περιοχής κειμένου.
"Select the previous word" ("Επιλογή προηγούμενης λέξης") Επιλέγει την προηγούμενη λέξη.
"Select the next word" ("Επιλογή επόμενης λέξης") Επιλέγει την επόμενη λέξη.
"Select the next character" ("Επιλογή επόμενου χαρακτήρα") Επιλέγει τον επόμενο χαρακτήρα.
"Επιλογή προηγούμενου χαρακτήρα" Επιλέγει τον προηγούμενο χαρακτήρα.
"Επανάληψη" Επαναλαμβάνει την προηγούμενη ενέργεια.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
208
false