Zmena povolení webov

Pre určitý web môžete nastaviť povolenia bez zmeny predvolených nastavení.

Zmena nastavení všetkých webov

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V sekcii Ochrana súkromia a zabezpečenie kliknite na Nastavenia webu.
 4. Vyberte povolenie, ktoré chcete aktualizovať.

Ak chcete zmeniť povolenia a ukladanie dát pre všetky navštívené weby, môžete tiež vybrať Zobraziť povolenia a uložené dáta webov

Povolenia, ktoré sa dajú zmeniť
 • Súbory cookie: Súbory cookie sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Ukladajú informácie o prehliadaní a uľahčujú tak používanie online služieb. Ďalšie informácie o spravovaní súborov cookie
 • Obrázky: Obrázky sú predvolene povolené.
 • JavaScript: JavaScript pomáha zvyšovať interaktivitu webov.
 • Obslužné nástroje: Chrome umožňuje externým aplikáciám a internetovým službám otvárať určité odkazy. Niektoré odkazy napríklad dokážu spustiť web (Gmail) alebo program (iTunes). Ak ste nastavili predvolenú akciu pre typ odkazu a chcete ju odstrániť, vymažte dáta prehliadania a vyberte Súbory cookie a ďalšie údaje webov.
 • Vyskakovacie okná: Automatické zobrazovanie vyskakovacích okien je predvolene zablokované. Ďalšie informácie o správe vyskakovacích okien
 • Reklamy: Vyberte si, či sa majú reklamy zobrazovať na weboch s obťažujúcimi reklamami.
 • Poloha: Predvolene sa Chrome spýta, či môže web vidieť informácie o vašej presnej polohe. Ďalšie informácie zdieľaní polohy
 • Upozornenia: Niektoré weby, ako napríklad Kalendár Google, môžu na pracovnej ploche vášho počítača zobrazovať upozornenia. Predvolene sa Chrome spýta, či môže web zobrazovať upozornenia. Ďalšie informácie o upozorneniach
 • Mikrofón: Niektoré weby môžu žiadať o prístup ku kamere a mikrofónu. Ďalšie informácie o kamerách a mikrofónoch
 • Kamera: Niektoré weby môžu žiadať o prístup ku kamere a mikrofónu. Ďalšie informácie o kamerách a mikrofónoch
 • Prístup k doplnku mimo karantény: Niektoré weby potrebujú doplnky, aby mohli streamovať video alebo inštalovať softvér. Predvolene sa Chrome spýta, či doplnok webu môže obísť karanténu Chromu a mať priamo prístup k vášmu počítaču.
 • Automatické sťahovanie: Ak chcete stiahnuť viacero súborov z určitého webu, môžete vybrať, aby sa sťahovali automaticky.
 • Zariadenia MIDI: Niektoré weby môžu chcieť využiť exkluzívne správy systému (SysEx) na úplný prístup k zariadeniam MIDI (Musical Instrument Digital Interface).
 • Zariadenia USB: Zariadenie USB môžete pripojiť k webu, čím mu ho umožníte ovládať a zaznamenávať z neho informácie. Ďalšie informácie o párovaní Chromu so zariadeniami USB
 • Synchronizácia na pozadí: Ak počítač prejde do režimu offline počas vykonávania určitej úlohy (ako napr. odosielanie četovej správy alebo nahrávanie fotky), niektoré weby môžu dokončiť úlohu, keď počítač prejde späť do režimu online. Synchronizácia sa vykoná na pozadí aj v prípade, že príslušný web opustíte.
 • Písma: Weby môžu žiadať o možnosť používať písma nainštalované vo vašom zariadení. Určité weby môžete blokovať alebo povoliť.
 • Úrovne priblíženia: Môžete nastaviť úroveň priblíženia určitých webov. Ďalšie informácie o priblížení a oddialení
 • Dokumenty PDF: Chrome predvolene otvára súbory PDF v zobrazovači súborov PDF v Chrome. Ak súbory PDF nechcete otvárať, ale radšej sťahovať, zapnite možnosť Neotvárať súbory PDF automaticky v Chrome, ale radšej ich stiahnuť.
 • Chránený obsah: Vyberte túto možnosť, ak chcete prehrať v Chrome chránený obsah. V zariadeniach so systémom Windows alebo Chromebookoch tiež povoľte, aby weby videli potrebné informácie o vašom zariadení. Prečítajte si viac o chránenom obsahu.
 • Pridanie senzorov pohybu
 • Prístup k doplnku mimo karantény
 • Sériové porty
 • Úprava súborov
 • Schránka
 • Obslužné nástroje platieb
 • Rozšírená realita
 • Virtuálna realita
 • Nezabezpečený obsah
 • Obrázky

Zmena nastavení konkrétneho webu

Môžete povoliť alebo blokovať povolenia konkrétneho webu. Web bude používať namiesto predvolených nastavení vlastné. Môžete tiež vymazať údaje webu.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Prejdite na niektorý web.
 3. Naľavo od webovej adresy kliknite na zobrazenú ikonu: zámka Zámka, informácie Zobraziť informácie o webe alebo nebezpečné Nebezpečné.
 4. Kliknite na Nastavenia webu.
 5. Zmeňte nastavenie povolenia. Zmeny sa automaticky uložia.

Súvisiace články