Αλλαγή γλώσσας ή φωνής εκφωνημένου κειμένου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωνή που εκφωνεί το κείμενο.

Αλλάξτε τη γλώσσα ή τη φωνή για τη λειτουργία Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα ή πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
 3. Στην ενότητα Κείμενο σε ομιλία, επιλέξτε Προσαρμογή ρυθμίσεων φωνής.
 4. Προσαρμόστε τη φωνή για τη λειτουργία Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση:
  • Αλλαγή γλώσσας και προτιμώμενης φωνής: Στην ενότητα Ομιλία, επιλέξτε τη γλώσσα και τον τύπο φωνής που θέλετε να ακούτε.
  • Αλλαγή φυσικής φωνής: Για να χρησιμοποιήσετε μια πιο ρεαλιστική και φυσική φωνή, επιλέξτε Χρήση φυσικής φωνής όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Όταν επιλέγετε μια φυσική φωνή, το κείμενο που επιλέγετε αποστέλλεται στην Google ώστε να γίνει επεξεργασία της φωνής.

Αλλαγή γλώσσας, φωνής ή έντασης για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα ή πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα
 3. Στην ενότητα Κείμενο σε ομιλία, επιλέξτε Ρυθμίσεις φωνής μετατροπής κειμένου σε ομιλία
  • Στην ενότητα Μηχανές ομιλίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις και έπειτα επιλέξτε μια φωνή:
   • Chrome OS TTS: Η ποιότητα των φωνών πλησιάζει περισσότερο την ανθρώπινη ομιλία και είναι ιδιαίτερα αποκριτικές. 
   • eSpeak: Οι φωνές μοιάζουν περισσότερο με ήχο που δημιουργείται από υπολογιστή και είναι διαθέσιμες για περισσότερες γλώσσες.
  • Στην ενότητα Ιδιότητες ομιλίας, επιλέξτε τον ρυθμό, τον τόνο και την ένταση.

Αγορά εξατομικευμένων φωνών

Μπορείτε να αγοράσετε φωνές μέσω του Acapela, για να εξατομικεύσετε τη φωνή που εκφωνεί το κείμενο στο Chromebook. Εκτός από τις φωνές που διατίθενται από προεπιλογή, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερες από 100 φωνές και 30 γλώσσες.
 1. Μεταβείτε στο Chrome Web Store και κάντε αναζήτηση για Μηχανή Acapela TTS
 2. Επιλέξτε Προσθήκη στο Chrome και μετά Προσθήκη επέκτασης.
 3. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.  
 5. Επιλέξτε Ρυθμίσεις φωνής μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
 6. Στην ενότητα Μηχανές ομιλίας, δίπλα στο στοιχείο Acapela TTS Engine, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 7. Επιλέξτε τις φωνές που θέλετε να αγοράσετε.
 8. Επιστρέψτε στις ρυθμίσεις φωνής της μετατροπής κειμένου σε ομιλία και, στην ενότητα Προτιμώμενες φωνές, επιλέξτε τη φωνή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
10240172908119801525
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
208