Komma igång med CloudReady Home

Du kan installera CloudReady på en PC eller Mac om du vill ha Chromebook-liknande funktioner på datorn, till exempel molnlagring och webbappar. CloudReady är ett operativsystem med öppen källkod.

Obs! Det går inte att använda CloudReady med Google-konton som hanteras via Family Link. Det går inte heller att använda det i gästläget utan att någon loggat in först. Det går inte att använda Google Assistent eller Google Play Butik med CloudReady. Läs mer om skillnaden mellan CloudReady och Chrome OS

Minimikrav för maskinvara

Skaffa CloudReady

Skapa installationsprogrammet på USB-enheten

Du kan skapa USB-installationsprogrammet på en annan dator än den som du planerar att installera CloudReady på. Om du använder Mac eller Chrome OS rekommenderar vi att du tillfälligt byter till en Windows-dator när du skapar USB-installationsprogrammet för CloudReady.

Automatiskt med USB Maker (rekommenderas)

CloudReady USB Maker fungerar bara på Windows 7 eller senare.

Steg 1: Hämta CloudReady USB Maker

 

neverware.com väljer du CloudReady Editions följt av Home följt av Install Home Edition.

Steg 2: Öppna CloudReady USB Maker

 
 1. Välj appen cloudReady-usb-maker i mappen Nedladdningar.
 2. Om ett säkerhetsmeddelande öppnas i Windows väljer du Ja.

Steg 3: Skapa installationsprogrammet på USB

 
 1. Installera CloudReady på USB-enheten enligt anvisningarna på skärmen. 
 2. Ta bort USB-minnet.
Manuell installation

Steg 1: Hämta CloudReady-filen

 

neverware.com väljer du CloudReady Editions följt av Home följt av Install Home Edition.

Steg 2: Lägg till återställningsverktyget för Chromebook i webbläsaren Chrome

 
 1. Besök Chrome Web Store.
 2. Välj Lägg till uppe till höger.
 3. Välj Lägg till tillägg i meddelandet som visas. Återställningsverktyget för Chromebook har nu installerats som ett tillägg i webbläsaren Chrome.

Steg 3: Skapa installationsprogrammet på USB

Obs! Eventuell data på enheten raderas när du gör detta. Var försiktig.  

 1. Öppna webbläsaren Chrome.
 2. Välj Tillägg uppe till höger följt av Återställningsverktyg för Chromebook
 3. Välj Inställningar Inställningar uppe till höger följt av Använd lokal avbildning
 4. Välj filen cloudReadyXXXX.bin.zip i mappen Nedladdningar. 
 5. Sätt i USB-minnet när du uppmanas till det och välj den återställningsenhet du vill använda. Välj sedan Fortsätt.
 6. Ta bort USB-minnet.

Installation och konfigurering

Du kan köra CloudReady direkt från USB-enheten eller installera det på en certifierad enhet med USB-installationsprogrammet för CloudReady som du skapade i föregående steg.

Viktigt! Det är valfritt att göra en fullständig installation. Om du väljer att installera CloudReady på hårddisken skrivs all data på den över. Vi rekommenderar att ser till att du har en uppdaterad säkerhetskopia av all data innan du installerar CloudReady.

Steg 1: Starta och installera

 
 1. Sätt i USB-enheten med installationsprogrammet när enheten är avstängd. 
 2. Slå på enheten samtidigt som du trycker på starttangenten upprepade gånger. En meny med startalternativ öppnas. 
 3. Välj USB-enheten på menyn.
  • Tips! USB-enheten visas i listan som ”USB-enhet”, ”USB-lagringsenhet” eller namnet på USB-enhetens tillverkare.   
 4. Skärmen Välkommen visas när CloudReady startar.
 5. Välj Då kör vi på skärmen Välkommen. 
  • Obs! Om du inte vill installera CloudReady på enhetens interna lagringsutrymme utan köra från ett USB-minne fortsätter du till steg 2.3 nedan.
 6. Välj klockan nere till höger följt av Installera operativsystem.
 7. Välj Installera CloudReady i meddelandet som visas. 
 8. Radera hårddisken och installera CloudReady enligt anvisningarna på skärmen. När installationen är klar väntar du tills enheten stängs av automatiskt. 
  • Tips! Installationen kan ta upp till 20 minuter. 

Steg 2: Konfigurering

 
 1. När enheten är avstängd tar du bort USB-enheten med installationsprogrammet.
  • Tips! Kontrollera med tangentbordet eller styrplattan att enheten har stängts av helt innan du tar bort USB-stickan. 
 2. Slå på enheten. 
 3. Välj Då kör vi på skärmen Välkommen. 
 4. Konfigurera wifi och ge ditt samtycke till användning av data enligt anvisningarna på skärmen. 
 5. Logga in med ditt Google-konto.

Felsöka CloudReady på enheten

Om du behöver hjälp med Home-utgåvan kan du läsa ämnena och forumen för communityn eller faktabasen för CloudReady.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny