สลับใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันเสถียร เวอร์ชันเบต้า และเวอร์ชันที่กำลังพัฒนา

คุณทดสอบฟีเจอร์ล่าสุดของระบบปฏิบัติการ Chrome (OS) ได้โดยเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพิ่มขึ้น Chrome OS มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่างๆ 3 แบบ ดังนี้

 • เวอร์ชันเสถียร: เวอร์ชันนี้ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์โดยทีม Chrome OS และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงข้อขัดข้องและปัญหาอื่นๆ การอัปเดตจะมีขึ้นราวทุกๆ 2-3 สัปดาห์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยและทุกๆ 6 สัปดาห์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
 • เวอร์ชันเบต้า: หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีความเสี่ยงมากนัก ให้ใช้เวอร์ชันเบต้า การอัปเดตจะมีราวทุกๆ สัปดาห์ โดยอัปเดตส่วนที่สำคัญทุกๆ 6 สัปดาห์ และจะอยู่ในเวอร์ชันนี้นานกว่า 1 เดือนก่อนที่จะส่งไปยังเวอร์ชันเสถียร
 • เวอร์ชันที่กำลังพัฒนา: หากต้องการดูฟีเจอร์ล่าสุดของ Chrome OS ให้ใช้เวอร์ชันที่กำลังพัฒนา เวอร์ชันนี้จะมีการอัปเดต 1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ แม้ว่าเวอร์ชันนี้จะได้รับการทดสอบแล้ว แต่ก็อาจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเราต้องการให้ผู้คนเห็นว่ามีอะไรใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นเจ้าของ Chromebook จึงจะสลับใช้เวอร์ชันได้ แต่หากใช้ Chromebook ของที่ทำงานหรือโรงเรียนก็อาจสลับใช้เวอร์ชันไม่ได้

ตรวจสอบเวอร์ชันที่ใช้อยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook หากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. เลือก "การตั้งค่า"
 4. เลือกเกี่ยวกับ Chrome OS ที่ด้านล่างของแผงด้านซ้าย
 5. เลือกข้อมูลบิวด์โดยละเอียด
 6. ข้าง "เวอร์ชัน" คุณจะเห็นเวอร์ชันที่ Chromebook ใช้อยู่ (เสถียร เบต้า หรือกำลังพัฒนา)

เปลี่ยนเวอร์ชัน

คำเตือน: การเปลี่ยนจากเวอร์ชันทดลองมาเป็นเวอร์ชันที่เสถียรมากขึ้นจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจาก Chromebook เช่น ไฟล์ที่ดาวน์โหลด รูปภาพ สิทธิ์ของเจ้าของ และเครือข่ายที่บันทึกไว้ของทุกบัญชี คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google อีกครั้ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook ด้วยบัญชีเจ้าของ
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. เลือก "การตั้งค่า"
 4. เลือกเกี่ยวกับ Chrome OS ที่ด้านล่างของแผงด้านซ้าย
 5. เลือกข้อมูลบิวด์โดยละเอียด
 6. ข้าง "เวอร์ชัน" ให้เลือกเปลี่ยนเวอร์ชัน
 7. เลือกเวอร์ชัน
 8. เลือกเปลี่ยนเวอร์ชัน
  • หากคุณเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพิ่มขึ้น (เบต้าหรือกำลังพัฒนา) Chromebook จะเริ่มดาวน์โหลดอัปเดตและจะขอให้คุณรีสตาร์ท Chromebook
  • หากต้องการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันที่เสถียรมากขึ้น (เสถียรหรือเบต้า) ให้คลิกเปลี่ยนเวอร์ชันและ Powerwash เมื่อติดตั้งอัปเดตแล้ว ให้คลิกเปิดอีกครั้งและ Powerwash ระบบจะลบข้อมูลทุกอย่างออกจาก Chromebook และคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google อีกครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chromebook ของที่ทำงานหรือโรงเรียน และเปลี่ยนจากเวอร์ชันที่กำลังพัฒนาเป็นเบต้าหรือจากเบต้ามาเป็นเวอร์ชันเสถียร Chromebook จะยังไม่อัปเดตทันที ซอฟต์แวร์จะอัปเดตเมื่อเวอร์ชันใหม่ที่มีความเสถียรกว่าของคุณตรงกับเวอร์ชันที่ติดตั้งอยู่ใน Chromebook ที่ใช้ การอัปเดตจะไม่ลบแอป ข้อมูล และการตั้งค่าต่างๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร