Byta mellan stabila versioner, betaversioner och programvara under utveckling

Du kan testa de senaste funktionerna i operativsystemet Chrome genom att byta till en mer experimentell programvaruversion. Det finns tre programvaruversioner av Chrome OS:

 • Stabil kanal: Den här kanalen har testats grundligt av teamet bakom Chrome OS och är det bästa valet när det gäller att undvika krascher och andra problem. Den uppdateras med 2–3 veckors intervall för mindre ändringar och var sjätte vecka för större ändringar.
 • Betakanal: Om du vill ta del av kommande ändringar och förbättringar utan att ta för stora risker använder du betaversionen. Den uppdateras ungefär en gång i veckan och större uppdateringar kommer var sjätte vecka, mer än en månad innan de finns i den stabila versionen.
 • Testversion: Om du vill ta del av de senaste funktionerna i Chrome OS ska du använda testversionen. Testversionen uppdateras en eller två gånger i veckan. Även om den här versionen testas förekommer det fortfarande fel. Det beror på att vi vill att användarna ska kunna ta del av alla nyheter så snabbt som möjligt.

Obs! Du måste vara Chromebook-enhetens ägare för att byta version. Om du använder din Chromebook på jobbet eller i skolan kanske du inte kan byta version.

Kontrollera vilken version som används

 1. Logga in på Chromebook om du inte har gjort det.
 2. Välj tiden längst ned till höger.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Om Chrome OS längst ned i den vänstra panelen.
 5. Välj Detaljerad versionsinformation.
 6. Vilken version som används på din Chromebook (stabil, beta eller test) visas bredvid Version.

Byta version

Varning! Om du byter från en experimentversion till en mer stabil version raderas allt på Chromebook, till exempel nedladdade filer, foton, ägarbehörigheter och sparade nätverk för alla konton. Du måste logga in med ditt Google-konto igen.

 1. Logga in på Chromebook med ägarkontot.
 2. Välj tiden längst ned till höger.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Om Chrome OS längst ned i den vänstra panelen.
 5. Välj Detaljerad versionsinformation.
 6. Välj Byt kanal bredvid Kanal.
 7. Välj en kanal.
 8. Välj Byt kanal.
  • Om du byter till en mer experimentell kanal (beta- eller testkanalen) laddas en uppdatering ned på Chromebook, och du blir sedan ombedd att starta om.
  • Om du vill byta till en stabilare kanal (stabil eller beta) klickar du på Byt kanal och Powerwash. När uppdateringen installeras klickar du på Starta om och använd Powerwash. Allt på Chromebook raderas, och du måste logga in med ditt Google-konto igen.

Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan och du byter version från test till beta eller från beta till stabil uppdateras inte Chromebook-enheten omedelbart. Programvaran uppdateras när den nya, mer stabila versionen matchar versionen som redan är installerad på din Chromebook. Appar, data och inställningar raderas inte.