Byta mellan stabila versioner, betaversioner och programvara under utveckling

Du kan testa de senaste funktionerna i operativsystemet Chrome genom att byta till en mer experimentell programvarukanal. Det finns tre programvarukanaler av ChromeOS:

 • Stabil kanal: Den här kanalen har testats grundligt av teamet bakom ChromeOS och är det bästa valet när det gäller att undvika krascher och andra problem. Den uppdateras med två till tre veckors mellanrum för mindre ändringar och var fjärde vecka för större ändringar.
 • Betakanal: Om du vill ta del av kommande ändringar och förbättringar utan att ta för stora risker använder du betaversionen. Den uppdateras ungefär en gång i veckan och större uppdateringar kommer var fjärde vecka, vilket är mer än en månad innan de finns i den stabila kanalen.
 • Kanal för utvecklare: Om du vill ta del av de senaste funktionerna i ChromeOS ska du använda kanalen för utvecklare. Kanalen för utvecklare uppdateras en eller två gånger i veckan. Även om den här versionen testas förekommer det fortfarande fel. Det beror på att vi vill att användarna ska kunna ta del av alla nyheter så snabbt som möjligt.

Obs! Om du vill byta version måste du vara Chromebook-enhetens ägare. Om du använder din Chromebook på jobbet eller i skolan kanske du inte kan byta version. Säkerhetskopiera data innan du byter version.

Kontrollera vilken kanal som används

Om du använder en stabil kanal, som betakanalen, kanalen för utvecklare eller Canary, finns det många sätt att ta reda på vilken kanal du använder. 

På inloggningsskärmen:

 1. Logga in på Chromebook.
 2. Kanaletiketten visas nere till höger bredvid klockan.

I menyn Snabbinställningar:

 1. Logga in på Chromebook.
 2. Du väljer menyn Snabbinställningar genom att klicka på klockan nere till höger.
 3. Under datumet och batteritiden finns knappen för kanaletikett.
  • Om du vill ha mer information om kanalen väljer du den vänstra sidan av knappen.

I huvudinställningarna:

 1. Logga in på Chromebook om du inte har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger följt av Inställningar .
 3. Välj Om ChromeOS nere till vänster.
 4. Välj Ytterligare information.
 5. Vilken kanal som används på din Chromebook visas under Kanal.

Skicka feedback

Nu är det enklare att rapportera din upplevelse från en icke-stabil kanal.

 1. Logga in på Chromebook.
 2. Du väljer menyn Snabbinställningar genom att klicka på klockan nere till höger.
 3. Leta reda på kanaletikettknappen under datumet och batteritiden.
 4. Välj Feedback Feedback till höger om knappen.

Byt kanal

Varning! Om du byter från en experimentversion till en mer stabil version raderas allt på Chromebook, till exempel nedladdade filer, foton, ägarbehörigheter och sparade nätverk för alla konton. Du måste logga in med ditt Google-konto igen.

 1. Logga in på Chromebook med ägarkontot.
 2.  Välj klockan nere till höger följt av Inställningar .
 3. Välj Om ChromeOS nere till vänster.
 4. Välj Ytterligare information.
 5. Välj Byt kanal bredvid Kanal.
 6. Välj en kanal.
 7. Välj Byt kanal.
  • Om du byter till beta- eller testkanalen laddas en uppdatering ned på Chromebook, och du blir sedan ombedd att starta om.
  • Om du vill byta till stabil eller beta väljer du Byt kanal och Powerwash. När uppdateringen installeras väljer du Starta om och använd Powerwash. Allt på Chromebook raderas, och du måste logga in med ditt Google-konto igen.

Viktigt! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan och du byter version från test till beta eller från beta till stabil via powerwash uppdateras inte Chromebook-enheten omedelbart. Programvaran uppdateras när den nya, mer stabila versionen matchar versionen som redan är installerad på din Chromebook. Appar, data och inställningar raderas inte.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny