Εναλλαγή μεταξύ σταθερών καναλιών, καναλιών beta και καναλιών ανάπτυξης

Μπορείτε να δοκιμάσετε τις τελευταίες δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος Chrome (OS) με την εναλλαγή σε μια πιο πειραματική έκδοση καναλιού λογισμικού. Το Chrome OS διαθέτει τρία διαφορετικά κανάλια λογισμικού:

 • Κανάλι σταθερής έκδοσης: Αυτό το κανάλι έχει δοκιμαστεί πλήρως από την ομάδα δοκιμών του Chrome OS και αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την αποφυγή σφαλμάτων και άλλων ζητημάτων. Ενημερώνεται περίπου κάθε 2–3 εβδομάδες για τις μικρές αλλαγές και κάθε 4 εβδομάδες για τις σημαντικές αλλαγές.
 • Κανάλι έκδοσης Beta: Για να δείτε τις επερχόμενες αλλαγές και βελτιώσεις με χαμηλό ρίσκο, χρησιμοποιήστε το κανάλι έκδοσης Beta. Ενημερώνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα, με σημαντικές αναβαθμίσεις κάθε 4 εβδομάδες, περισσότερο από έναν μήνα πριν από τη διάθεσή τους στο κανάλι σταθερής έκδοσης.
 • Κανάλι προγραμματιστών: Για να δείτε τις τελευταίες λειτουργίες του Chrome OS, χρησιμοποιήστε το Κανάλι προγραμματιστών. Το κανάλι προγραμματιστών ενημερώνεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Ενώ και αυτή η έκδοση υποβάλλεται σε δοκιμές, ενδέχεται να περιέχει σφάλματα, καθώς θέλουμε να διαθέσουμε στο κοινό τις νέες λειτουργίες το συντομότερο δυνατό.

Σημαντικό: Για εναλλαγή καναλιών, πρέπει να είστε ο κάτοχος του Chromebook. Εάν χρησιμοποιείτε το Chromebook σας στην εργασία ή στο σχολείο, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να κάνετε εναλλαγή καναλιών. Προτού αλλάξετε κανάλια, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Ελέγξτε ποιο κανάλι χρησιμοποιείτε

 1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, συνδεθείτε στο Chromebook.
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα και μετά Ρυθμίσεις .
 3. Κάτω αριστερά, επιλέξτε Σχετικά με το ChromeOS.
 4. Επιλέξτε Πρόσθετες λεπτομέρειες.
 5. Στην ενότητα Κανάλι, ελέγξτε το κανάλι στο οποίο βρίσκεται το Chromebook.

Αλλαγή καναλιού

Προειδοποίηση: Η μετάβαση από ένα πειραματικό κανάλι σε ένα κανάλι πιο σταθερής έκδοσης θα διαγράψει τα πάντα από το Chromebook σας, όπως ληφθέντα αρχεία, φωτογραφίες, δικαιώματα κατόχου και αποθηκευμένα δίκτυα για όλους τους λογαριασμούς. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά με τον Λογαριασμό σας Google.

 1. Συνδεθείτε στο Chromebook με τον λογαριασμό κατόχου.
 2.  Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα και μετά Ρυθμίσεις .
 3. Κάτω αριστερά, επιλέξτε Σχετικά με το ChromeOS.
 4. Επιλέξτε Πρόσθετες λεπτομέρειες.
 5. Δίπλα στο Κανάλι, επιλέξτε Αλλαγή καναλιού.
 6. Επιλέξτε ένα κανάλι.
 7. Επιλέξτε Αλλαγή καναλιού.
  • Εάν μεταβαίνετε σε κανάλι έκδοσης Beta ή κανάλι προγραμματιστών, το Chromebook θα κάνει λήψη μιας ενημέρωσης και, στη συνέχεια, θα σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνηση.
  • Για εναλλαγή σε κανάλι σταθερής έκδοσης ή κανάλι έκδοσης Beta, επιλέξτε Αλλαγή καναλιού και Powerwash. Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης, επιλέξτε Επανεκκίνηση και Powerwash. Τα πάντα θα διαγραφούν από το Chromebook και θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά με τον Λογαριασμό σας Google.

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε το Chromebook στην εργασία ή στο σχολείο και αλλάζετε από κανάλι προγραμματιστών σε κανάλι έκδοσης Beta ή από κανάλι έκδοσης Beta σε κανάλι σταθερής έκδοσης μέσω Powerwash, το Chromebook δεν θα ενημερωθεί αμέσως. Το λογισμικό σας θα ενημερωθεί όταν η νέα, πιο σταθερή έκδοση λογισμικού σας αντιστοιχεί στην έκδοση που είναι ήδη εγκατεστημένη στο Chromebook. Οι εφαρμογές, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις σας δεν θα διαγραφούν.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
208
false
false