"Trang web này hiện không khả dụng"

Thông báo này có nghĩa là Google Chrome không thể tìm thấy và tải ctrang web bạn đang cố truy cập. Để khắc phục sự cố, hãy thử các bước dưới đây.

Kiểm tra địa chỉ web

Nếu bạn thấy thông báo "ERR_NAME_NOT_RESOLVED" hoặc "ERR_CONNECTION_REFUSED" trong cửa sổ trình duyệt của bạn, hãy thử các bước sau:

 1. Kiểm tra địa chỉ web (URL) trong thanh địa chỉ để chắc chắn rằng bạn đang truy cập vào đúng trang web.
 2. Nếu đúng, hãy cố gắng mở trang web đó trên máy tính khác được kết nối với cùng một mạng.
 3. Nếu bạn không thể nhìn thấy trang web trên bất kỳ máy tính nào, kiểm tra xem bạn đã kết nối Internet hay chưa. Nếu đã kết nối, trang web có thể đã ngừng hoạt động.

Xóa cookie của bạn

Cookie là các tệp được tạo bởi trang web bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web, chẳng hạn như hồ sơ của bạn hoặc tùy chọn cho trang web. Đôi khi, một tệp cookie bị hỏng có thể gây ra lỗi. Để xóa cookie của bạn:

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào Cookie.
 6. Bên cạnh "Tất cả cookie và dữ liệu trang web", nhấp vào Xóa tất cả.

Thay đổi cài đặt proxy của bạn

Nếu trình duyệt mất một thời gian dài để tải một trang web hoặc tìm kiếm, trình duyệt đó có thể đang sử dụng proxy web. Nếu bạn thấy thông báo "Đang phân giải proxy" hoặc "ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED" trong cửa sổ trình duyệt, bạn có thể thay đổi cài đặt proxy.

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Mạng", nhấp vào mạng bạn đang sử dụng.
 4. Nhấp lại vào tên mạng.
 5. Nhấp vào Proxy.
 6. Thay đổi cài đặt proxy của bạn.

Thay đổi cài đặt proxy có thể ngắt kết nối của bạn với web. Nếu bạn không chắc chắn mình nên sử dụng cài đặt nào, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn. Ngoài ra, các proxy cần được xác thực sẽ không hoạt động với Chromebook.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ không thể thay đổi cài đặt proxy. Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Mel là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?