Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

"Trang web này hiện không khả dụng"

Thông báo này có nghĩa là Google Chrome không thể tìm thấy và tải ctrang web bạn đang cố truy cập. Để khắc phục sự cố, hãy thử các bước dưới đây.

Kiểm tra địa chỉ web

Nếu bạn thấy thông báo "ERR_NAME_NOT_RESOLVED" hoặc "ERR_CONNECTION_REFUSED" trong cửa sổ trình duyệt của bạn, hãy thử các bước sau:

 1. Kiểm tra địa chỉ web (URL) trong thanh địa chỉ để chắc chắn rằng bạn đang truy cập vào đúng trang web.
 2. Nếu đúng, hãy cố gắng mở trang web đó trên máy tính khác được kết nối với cùng một mạng.
 3. Nếu bạn không thể nhìn thấy trang web trên bất kỳ máy tính nào, kiểm tra xem bạn đã kết nối Internet hay chưa. Nếu đã kết nối, trang web có thể đã ngừng hoạt động.

Xóa cookie của bạn

Cookie là các tệp được tạo bởi trang web bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web, chẳng hạn như hồ sơ của bạn hoặc tùy chọn cho trang web. Đôi khi, một tệp cookie bị hỏng có thể gây ra lỗi. Để xóa cookie của bạn:

 1. Nhấp vào khu vực trạng thái, nơi ảnh tài khoản của bạn xuất hiện.
 2. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt tiếp đến Hiển thị cài đặt nâng cao.
 3. Trong phần "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 4. Trong hộp xuất hiện, nhấp vào Tất cả dữ liệu cookie và trang web.
 5. Nhấp vào Xóa tất cả.

Thay đổi cài đặt proxy của bạn

Nếu trình duyệt mất một thời gian dài để tải một trang web hoặc tìm kiếm, trình duyệt đó có thể đang sử dụng proxy web. Nếu bạn thấy thông báo "Khắc phục sự cố proxy" hoặc "ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED" trong cửa sổ trình duyệt, hãy thay đổi cài đặt proxy của bạn:

 1. Nhấp vào khu vực trạng thái, nơi ảnh tài khoản của bạn xuất hiện.
 2. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Kết nối Internet", nhấp vào mạng bạn đang sử dụng.
  • Tùy chọn: Nếu bạn chọn hộp kiểm Cho phép proxy đối với mạng được chia sẻ, tất cả các hồ sơ trên Chromebook của bạn sẽ sử dụng cùng một cài đặt proxy mà bạn đã đặt cho mạng đó.
 4. Nhấp lại vào tên mạng.
 5. Trong hộp xuất hiện, nhấp vào tab Proxy.
 6. Thay đổi cài đặt proxy của bạn.

Lưu ý: Việc thay đổi cài đặt proxy có thể ngắt kết nối của bạn với web. Nếu bạn không chắc chắn mình nên sử dụng cài đặt nào, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn. Ngoài ra, các proxy cần được xác thực sẽ không hoạt động với Chromebook.

Bạn sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học? Bạn không thể thay đổi cài đặt proxy của mình ở đây. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để được trợ giúp thêm.

Casey là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?