Återställa Chromebook

Om operativsystemet på Chromebook inte fungerar som det ska kan du återställa det. Att återställa operativsystemet innebär att du tar bort det och installerar det på nytt.

Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan ber du administratören om hjälp. Administratörer: Kontakta Googles support om du behöver mer hjälp.

När är det lämpligt att återställa?

Du bör återställa om

 • det här felmeddelandet visas: Chrome OS saknas eller är skadat
 • du har försökt med andra felsökningssteg och inget har hjälpt
 • du har bett experterna på vårt hjälpforum om hjälp med problemet, och de rekommenderar att du återställer.

Det här behöver du

 • Den Chromebook där du får felmeddelandet om att Chrome OS saknas eller är skadat
 • En annan Chromebook, alternativt en Windows-dator eller Mac med Chrome installerat
 • Ett USB-minne som rymmer minst 8 GB och som du kan rensa utan att det gör något. Om du har en Chromebook med SD-kortplats kan du använda ett SD-kort i stället.

Viktigt! Om du återställer Chromebook raderas allt på hårddisken permanent, inklusive nedladdade filer. Säkerhetskopiera filerna innan du återställer Chromebook om du har möjlighet till det.

Det här behöver du göra

Steg 1: Testa åtgärder som inte innebär ett lika stort ingrepp

Testa det här först om det går att logga in på Chromebook:

 1. Stäng av Chromebook och sätt sedan på den igen.
 2. Återställ standardinställningarna på Chromebook om felet kvarstår.

Om inget av ovanstående hjälper fortsätter du med steg 2.

Steg 2: Ladda ned en ny kopia av operativsystemet

Gör så här på datorn som fungerar (inte den Chromebook som det är fel på):

 1. På en Mac eller Windows-dator:
  1. Installera Chrome om du inte redan har gjort det.
  2. Öppna Chrome Chrome.
  3. Installera återställningsappen.
 2. Öppna återställningsappen.
 3. Klicka på Kom igång.
 4. Klicka på Välj modell från en lista eller skriv modellnumret på den Chromebook som ska återställas. Du hittar modellnumret längst ned i felmeddelandet på Chromebook.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Sätt i USB-minnet eller SD-kortet i datorn.
 7. Välj USB-enheten eller SD-kortet på rullgardinsmenyn.
 8. Klicka på Fortsätt.
 9. Klicka på Skapa nu.
 10. När det står att återställningsmediet är klart tar du bort USB-minnet eller SD-kortet från datorn.
Steg 3: Aktivera återställningsläget

På den Chromebook som det är fel på:

 1. Om du har anslutit något till Chromebook (t.ex. en mus eller en extern hårddisk) tar du bort det först.
 2. Aktivera återställningsläget:
  • Chromebook: Håll ned Esc + Uppdatera och tryck på strömbytaren . Släpp sedan upp strömbrytaren. När ett meddelande visas på skärmen släpper du upp de andra tangenterna också.
  • Chromebox: Stäng först av den. Tryck in återställningsknappen med ett gem eller liknande och håll knappen intryckt. Slå på Chromebox igen med strömbrytaren. När ett meddelande visas på skärmen släpper du upp återställningsknappen.
  • Chromebit: Koppla först bort den från strömkällan. Tryck in återställningsknappen med ett gem eller liknande och håll knappen intryckt. Anslut Chromebit till strömkällan igen. När ett meddelande visas på skärmen släpper du upp återställningsknappen.
  • Chromebook-surfplatta: Tryck och håll ned Höj volymen, Sänk volymen och strömbrytaren i minst tio sekunder. Släpp sedan knapparna. 
 3. Något av följande meddelanden visas:
  • Chrome OS saknas eller är skadat. Sätt i ett USB-minne eller SD-kort för återställning.
  • Sätt i ett USB-minne eller SD-kort för återställning.
 4. Sätt i USB-minnet eller SD-kortet som du använde som återställningsmedium.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
Valfritt: Återanvänd USB-minnet eller SD-kortet

Om du vill använda USB-enheten eller SD-kortet till andra filer måste du radera allt på återställningsmediet när du har återställt Chromebook.

Så här raderar du återställningsmediet:

 1. Öppna återställningsappen.
 2. Klicka på Inställningar .
 3. Klicka på Radera återställningsmedia.
 4. Välj USB-enheten eller SD-kortet som ska raderas på rullgardinsmenyn.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Kontrollera att det är lagringsenheten du använde för återställning som visas.
 7. Klicka på Radera nu.
 8. Verktyget tar bort allt på USB-minnet eller SD-kortet. När det står att återställningsmediet har rensats trycker du på Klar.
 9. Ta bort USB-minnet eller SD-kortet från datorn.
 10. Formatera lagringsenheten med det verktyg för detta som finns i operativsystemet.

Åtgärda problem med återställningen

Ett oväntat fel uppstod
 1. Rensa lagringsenheten och försök återställa igen.
 2. Testa att använda ett annat USB-minne eller SD-kort att återställa med. Vissa USB-minnen och SD-kort fungerar mindre bra vid återställning.

Om det fortfarande är problem med din Chromebook kontaktar du tillverkaren. Läs mer om hur du kontaktar tillverkaren.

Ta bort alla anslutna enheter och påbörja återställningen

Ta först bort eventuella enheter som har anslutits till Chromebook, som mus, SD-kort eller en extern hårddisk. Aktivera sedan återställningsläget enligt anvisningarna.

Chrome OS finns inte på enheten som du har satt i

Kontrollera först att du har satt i det USB-minne eller SD-kort som du använde som återställningsmedium.

Om felet visas trots att du har satt i rätt lagringsenhet kanske det är något fel på enheten.

 1. Rensa lagringsenheten och försök återställa igen.
 2. Testa att använda ett annat USB-minne eller SD-kort att återställa med. Vissa USB-minnen och SD-kort fungerar mindre bra vid återställning.

Om det fortfarande är problem med din Chromebook kontaktar du tillverkaren. Läs mer om hur du kontaktar tillverkaren.

Säkerhetsmodulen på den här enheten fungerar inte

Fråga först våra experter om hjälp:

 • Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kontaktar du administratören. Administratörer: Kontakta Googles support.
 • Chatta med experter på hjälpforumet för Chromebook.

Om problemen kvarstår kontaktar du tillverkaren och lämnar in din Chromebook för reparation. Läs mer om hur du kontaktar tillverkaren.

Andra sätt att återställa Chromebook

Tryck på återställningsknappen

På vissa Chromebook-modeller startar du återställningen genom att trycka in en återställningsknapp med ett gem. Här ser du var knappen sitter:

När ett meddelande visas på skärmen fortsätter du med återställningen.

Med en Linux-dator
 1. Ladda ned återställningsverktyget på din Linux-dator: https://dl.google.com/dl/edgedl/chromeos/recovery/linux_recovery.sh
 2. Ge skriptet körningsrättigheter med följande kommando: $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh
 3. Kör skriptet med rotbehörighet med följande kommando: $ sudo bash linux_recovery.sh
 4. Skapa återställningsmediet genom att följa anvisningarna på skärmen.
 5. Fortsätt med återställningen av Chromebook enligt anvisningarna ovan.