Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, αλλά είστε σε θέση να δείτε την οθόνη σύνδεσης, δοκιμάστε πρώτα να επαναφέρετε το Chromebook σας. Αυτό είναι πιο εύκολο από τη διαδικασία πλήρους ανάκτησης και ενδέχεται να αρκεί για να σας βοηθήσει.

Ανάκτηση του Chromebook

Όταν το λειτουργικό σύστημα του Chromebook δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να το ανακτήσετε. Η ανάκτηση καταργεί και εγκαθιστά ξανά το λειτουργικό σύστημα. Για νεότερα Chromebook, μπορείτε να ανακτήσετε το λειτουργικό σύστημα με μια σύνδεση στο διαδίκτυο.

Σημαντικό: Η ανάκτηση διαγράφει οριστικά όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο του Chromebook, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που έχετε κατεβάσει. Εάν έχετε τη δυνατότητα, πριν από την ανάκτηση του Chromebook, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

Εάν χρησιμοποιείτε το Chromebook στην εργασία ή στο σχολείο, ζητήστε βοήθεια από τον διαχειριστή σας. Εάν είστε διαχειριστής, για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη Google.

Πότε πρέπει να γίνει ανάκτηση

Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε ανάκτηση εάν:

 • Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Το ChromeOS λείπει ή έχει καταστραφεί".
 • Έχετε δοκιμάσει άλλα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και το πρόβλημά σας δεν έχει επιλυθεί.
 • Έχετε ζητήσει από τους ειδικούς στο φόρουμ βοήθειας να σας βοηθήσουν με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και συνιστούν την ανάκτηση.

Πριν από την ανάκτηση, δοκιμάστε λιγότερο επεμβατικά βήματα

Εάν μπορείτε να συνδεθείτε στο Chromebook σας, δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα:

 1. Απενεργοποιήστε το Chromebook και ενεργοποιήστε το ξανά.
 2. Εάν το Chromebook εξακολουθεί να παρουσιάζει σφάλμα, κάντε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Εάν κανένα από αυτά τα βήματα δεν επιδιορθώνει το σφάλμα, συνεχίστε με την ανάκτηση.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ανάκτησης

Σημαντικό: Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα πριν ξεκινήσετε τις παρακάτω επιλογές ανάκτησης.

Στο Chromebook με το σφάλμα:

 1. Εάν έχετε συνδέσει οποιαδήποτε συσκευή σε αυτό το Chromebook (όπως ποντίκι ή εξωτερικό σκληρό δίσκο) αφαιρέστε τη.
 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανάκτησης:
  • Chromebook: Πατήστε παρατεταμένα Esc + Ανανέωση και, στη συνέχεια, το κουμπί Λειτουργίας . Απελευθερώστε το κουμπί Λειτουργίας.
   • Σε ορισμένα μοντέλα Chromebook: Πατήστε παρατεταμένα Esc + Μεγιστοποίηση και έπειτα πατήστε το κουμπί Λειτουργίας . Απελευθερώστε το κουμπί Λειτουργίας.
   • Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη, αφήστε και τα υπόλοιπα πλήκτρα.
  • Chromebox: Αρχικά, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα ή παρόμοιο αντικείμενο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανάκτησης. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ξανά το Chromebox. Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη, αφήστε το κουμπί ανάκτησης.
  • Chromebit: Αρχικά, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα ή παρόμοιο αντικείμενο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ανάκτησης. Συνδέστε ξανά το Chromebit στην πηγή τροφοδοσίας. Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη, αφήστε το κουμπί ανάκτησης.
  • Chromebook tablet: Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Αύξηση έντασης ήχου, Μείωση έντασης ήχου και Λειτουργία για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε τα.

Επιλογή ανάκτησης 1: Χρήση του διαδικτύου

Στο Chromebook, επιλέξτε Ανάκτηση με χρήση σύνδεσης στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των οδηγιών, ο υπολογιστής σας επανεκκινείται αυτόματα για να ολοκληρωθεί η ανάκτηση.

Σημαντικό: Εάν αποφασίσετε να επιλέξετε διαφορετική μέθοδο ανάκτησης οποιαδήποτε στιγμή ενώ ακολουθείτε τις οδηγίες, πατήστε παρατεταμένα Esc + Ανανέωση και έπειτα πατήστε το κουμπί λειτουργίας .

Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν εμφανίζεται η επιλογή ανάκτησης μέσω διαδικτύου, μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα παλαιότερο Chromebook που δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία. Συνεχίστε στην Επιλογή ανάκτησης 2: Χρήση μονάδας USB.

Επιλογή ανάκτησης 2: Χρήση μονάδας USB

Βήμα 1: Συλλέξτε αυτές τις συσκευές
 • Το Chromebook στο οποίο παρουσιάζεται το σφάλμα "Το ChromeOS λείπει ή έχει καταστραφεί"
 • Ένα άλλο Chromebook ή υπολογιστή με Windows ή Mac με εγκατεστημένο το Chrome
 • Μια μονάδα μνήμης φλας USB με χωρητικότητα τουλάχιστον 8 GB, την οποία δεν έχετε πρόβλημα να διαγράψετε.
Βήμα 2: Κατεβάστε ένα νέο αντίγραφο του λειτουργικού συστήματος

Στον υπολογιστή που λειτουργεί, όχι στο Chromebook στο οποίο παρουσιάζεται το σφάλμα:

 1. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac ή Windows:
  1. Εγκαταστήστε το Chrome.
  2. Ανοίξτε το Chrome Chrome.
  3. Εγκαταστήστε την επέκταση ανάκτησης.
 2. Για να ανοίξετε την επέκταση ανάκτησης:
  1. Επάνω δεξιά στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Επεκτάσεις .
  2. Επιλέξτε την επέκταση Εργαλείο ανάκτησης Chromebook. Αν το αναδυόμενο παράθυρο επέκτασης δεν εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι η επέκταση είναι ενεργοποιημένη.
 3. Κάντε κλικ στην Έναρξη.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε ένα μοντέλο από μια λίστα ή πληκτρολογήστε τον αριθμό του μοντέλου του Chromebook που θέλετε να ανακτήσετε. Για να εντοπίσετε αυτόν τον αριθμό, αναζητήστε τον στο κάτω μέρος του μηνύματος σφάλματος στο Chromebook σας.
 5. Επιλέξτε Συνέχεια.
 6. Τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης φλας USB στον υπολογιστή που λειτουργεί.
 7. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη μονάδα μνήμης φλας USB.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια και μετά Δημιουργία τώρα.
 9. Όταν λάβετε ένα μήνυμα ότι το μέσο ανάκτησης είναι έτοιμο, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα μνήμης φλας USB από τον υπολογιστή σας.
Βήμα 3: Ξεκινήστε την ανάκτηση

Στο Chromebook με το σφάλμα, επιλέξτε Ανάκτηση με χρήση εξωτερικού δίσκου και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση ανάκτησης είναι ενεργοποιημένη
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επεκτάσεις και μετά Διαχείριση επεκτάσεων.
 3. Δίπλα στο στοιχείο Ανάκτηση Chromebook, μετακινήστε τον διακόπτη προς τα δεξιά.
 4. Προαιρετικά: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες και να μετακινήσετε τον διακόπτη προς τα δεξιά.
 5. Μόλις ενεργοποιηθεί η επέκταση, στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην επέκταση για να ανοίξετε το αναδυόμενο παράθυρο.
 6. Προαιρετικά: Εάν χρησιμοποιείτε συχνά την επέκταση, μπορείτε να την καρφιτσώσετε Pin (keep).
Προαιρετικά: Χρησιμοποιήστε ξανά τη μονάδα μνήμης φλας USB

Αφού ανακτήσετε το Chromebook, θα πρέπει να διαγράψετε το περιεχόμενο του μέσου ανάκτησης, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη μονάδα μνήμης φλας USB για την αποθήκευση άλλων αρχείων.

Για να διαγράψετε το περιεχόμενο του μέσου ανάκτησης:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεκτάσεις .
 3. Για να ανοίξετε το αναδυόμενο παράθυρο επέκτασης, κάντε κλικ στην επέκταση Εργαλείο ανάκτησης Chromebook.
 4. Στο αναδυόμενο παράθυρο επέκτασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 5. Κάντε κλικ στη Διαγραφή μέσου ανάκτησης.
 6. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη μονάδα USB που θέλετε να διαγράψετε.
 7. Κάντε κλικ στη Συνέχεια.
 8. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης που χρησιμοποιήσατε για την ανάκτηση αναφέρεται στη λίστα.
 9. Κάντε κλικ στη Διαγραφή τώρα. Το εργαλείο θα διαγράψει τα πάντα στη μονάδα USB.
 10. Αφού εμφανιστεί το μήνυμα Τα δεδομένα του μέσου ανάκτησης διαγράφηκαν, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 11. Αφαιρέστε τη μονάδα μνήμης flash USB από τον υπολογιστή.
 12. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα για τη μορφοποίηση της συσκευής αποθήκευσης.

Επιδιόρθωση προβλημάτων με την ανάκτηση

Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα
 1. Διαγράψτε τη συσκευή αποθήκευσης και, έπειτα, δοκιμάστε να επαναλάβετε την ανάκτηση.
 2. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μονάδα μνήμης φλας USB για ανάκτηση. Ορισμένες μονάδες μνήμης φλας USB δεν λειτουργούν σωστά με την ανάκτηση.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του Chromebook για βοήθεια. Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Αφαιρέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές και ξεκινήστε την ανάκτηση

Αρχικά, αφαιρέστε οτιδήποτε έχετε συνδέσει στο Chromebook, όπως ποντίκι ή εξωτερικό σκληρό δίσκο. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης.

"Η συσκευή που τοποθετήσατε δεν περιέχει το ChromeOS"

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μονάδα USB που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του μέσου ανάκτησης.

Εάν χρησιμοποιήσατε τη σωστή συσκευή αποθηκευτικού χώρου, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζεται αυτό το σφάλμα, η συσκευή αποθηκευτικού χώρου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

 1. Διαγράψτε τη συσκευή αποθήκευσης και, έπειτα, δοκιμάστε να επαναλάβετε την ανάκτηση.
 2. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μονάδα μνήμης φλας USB για ανάκτηση. Ορισμένες μονάδες μνήμης φλας USB δεν λειτουργούν σωστά με την ανάκτηση.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

"Η μονάδα ασφαλείας σε αυτήν τη συσκευή δεν λειτουργεί"

Πρώτα από όλα, ζητήστε βοήθεια από τους ειδικούς:

 1. Εάν χρησιμοποιείτε Chromebook στο σχολείο ή στην εργασία σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας. Οι διαχειριστές πρέπει να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη της Google.
 2. Συζητήστε με ειδικούς στο φόρουμ βοήθειας του Chromebook.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για την επισκευή του Chromebook.

Άλλοι τρόποι ανάκτησης του Chromebook

Πατήστε το κουμπί ανάκτησης

Σε ορισμένα Chromebook, μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάκτηση χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα για να πατήσετε το κουμπί ανάκτησης. Εδώ μπορείτε να βρείτε το κουμπί:

Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη, συνεχίστε με την ανάκτηση.

Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή Linux
 1. Σε υπολογιστή Linux, κατεβάστε το Εργαλείο ανάκτησης.
 2. Αλλάξτε τα δικαιώματα του σεναρίου για να επιτρέψετε την εκτέλεση με την ακόλουθη εντολή: $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh
 3. Εκτελέστε το σενάριο με προνόμια διαχειριστή με την ακόλουθη εντολή: $ sudo bash linux_recovery.sh
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης για να δημιουργήσετε το μέσο ανάκτησης.
 5. Για να συνεχίσετε με την ανάκτηση του Chromebook, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
208
false
false