Bruk teksting på Chromebook

Med Direkteteksting kan du automatisk generere teksting i sanntid for lyd og videoer du spiller av i Chrome-nettleseren.

Slå på teksting

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre på Chromebook.
 2. Velg Innstillinger  og så Tilgjengelighet.
 3. Under «Lyd og teksting» velger du Teksting.
 4. Slå på Direkteteksting.

Tips: Hvis du ikke finner innstillingen for Direkteteksting, støttes ikke denne funksjonen på enheten din ennå.

Tilpass tekstingen

Viktig: Innstillingene dine for teksting gjelder kanskje ikke for alle apper.

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre på Chromebook.
 2. Velg Innstillinger  og så Tilgjengelighet.
 3. Under «Lyd og teksting» velger du Teksting.
 4. Velg ønsket skriftstørrelse på rullegardinmenyen.

Endre innstillingene for teksting

For å gjøre det enklere å lese teksting kan du

 • skjule og vise teksting med pilen på den tilhørende boksen
 • dra og flytte tekstingen til ønsket sted i nettleseren
 • endre skriftstørrelsen for tekstingen
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
2771299429256999647
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
208