חיבור ה-Chromebook לצג

ניתן לחבר את ה-Chromebook לצג או לטלוויזיה באמצעות יציאת HDMI,‏ DisplayPort‏, DVI או VGA.

הצגת מסך ה-Chromebook בצג

 1. בפינה השמאלית התחתונה לוחצים על השעה.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות .
 3. בקטע "מכשיר" לוחצים על מסכים.
 4. לוחצים על שיקוף מסך מובנה. האפשרות הזו תופיע לאחר שהצג יחובר.

טיפ: כדי להציג את מסך ה-Chromebook רק בצג שלכם, לוחצים לחיצה ארוכה על סמל הפחתת הבהירות .

התאמת הגדרות המסכים

 1. בפינה השמאלית התחתונה לוחצים על השעה.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות .
 3. בקטע "מכשיר" לוחצים על מסכים.
 4. כדי להתאים את ההגדרות של מסך ה-Chromebook, לוחצים על מסך מובנה. כדי להתאים את ההגדרות של מסך הצג, לוחצים על שם הצג.
  • הקטנה או הגדלה של פריטים במסך: בקטע "גודל תצוגה" בוחרים באפשרות הרצויה.
  • סיבוב המסך: בקטע "כיוון", בוחרים באפשרות הרצויה.
 5. [אופציונלי] בכרטיסיית הצג, אפשר גם:
  • לשנות את חדות המסך: בקטע "רזולוציה" בוחרים באפשרות הרצויה.
  • לשנות את תדירות העדכונים של המסך: ניתן לבחור קצב רענון גבוה יותר כדי לרענן את התוכן שבמסך מהר יותר.

טיפ: כדי להעביר במהירות חלונות או אפליקציות ממסך למסך, מקישים במקלדת על מקש החיפוש + Alt + m, או על מקש מרכז האפליקציות + Alt + m.

שימוש במתאם כדי לחבר את ה-Chromebook לצג

לפעמים יש צורך בכבל מתאם כדי לחבר את ה-Chromebook לצג. סוג הכבל הנדרש מופיע בהוראות שצורפו ל-Chromebook.

 1. מאתרים את יציאות הפלט והקלט של הצג ב-Chromebook. (אם לא ברור באיזה יציאות צריך להשתמש, אפשר לעיין בהוראות שמצורפות ל-Chromebook.)
 2. בוחרים במתאם הנחוץ לפי הסוג של שתי היציאות האלה (לדוגמה: DisplayPort ל-HDMI).
 3. מחברים את המתאם לצג ולאחר מכן ל-Chromebook.

שימוש במסך או בצג עם תמיכה ב-HDR

במכשירי Chromebook מסוימים, יש מסכים עם טווח דינמי גבוה (HDR) או תמיכה ב-HDR באמצעות צגים חיצוניים שתומכים ב-HDR. אם ה-Chromebook או הצג החיצוני לא תומכים ב-HDR, הסרטונים יופעלו בטווח הדינמי הרגיל (SDR).