Välja tangentbordsspråk och specialtecken

Du kan använda olika tangentbordsspråk (kallas även inmatningsmetoder) på Chromebook och

 • skriva på ett annat språk
 • använda specialtecken, som accenttecken eller valutasymboler.

Ställa in tangentbordsspråk

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat på panelen till vänster följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Inmatningar under Språk och inmatning.
 5. Välj Lägg till inmatningsmetoder under Inmatningsmetoder.
 6. Markera de tangentbordsspråk du vill använda följt av Lägg till.
 7. Det står Aktiverat under det nuvarande tangentbordet.
 8. Om du vill ställa in ett annat tangentbordsspråk flyttar du markören till ett annat tangentbord och väljer det.

Byta tangentbordsspråk

Om du har lagt till flera tangentbordsspråk kan du byta mellan dem på hyllan, bredvid klockan.

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat på panelen till vänster följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Inmatningar under Språk och inmatning.
 5. Aktivera Visa inmatningsalternativ på hyllan. Det nuvarande tangentbordsspråkets språkkod visas på hyllan bredvid klockan.
 6. Välj språkkoden.
 7. Välj språket du vill byta till i rutan Inmatningsmetoder.

Tips! Du kan även byta språk genom att trycka på Ctrl + Skift + blanksteg tills önskat språk är markerat. Tryck på Ctrl + blanksteg när du vill byta tillbaka.

Lägga till accenttecken

tangentbordet U.S. International finns följande accenttecken:

Akut accent (´) ' följt av bokstav
Grav accent (`) ` följt av bokstav
Tilde (~) Skift + ` följt av bokstav
Cirkumflex (^) Skift + 6 följt av bokstav
Umlaut/trema (¨) Skift + ' följt av bokstav
Cedilj (¸) Skift + AltGr + 5 följt av bokstav

Tips! På tangentbordet U.S. International (PC) kan du använda ' följt av bokstav.

 

Internationella tecken skrivs med följande tangentkombinationer på ett amerikanskt tangentbord (U.S. International).

Obs! AltGr-tangenten är den högra Alt-tangenten på tangentbordet.

Akut accent (é) AltGr + e
Akut accent (á) AltGr + a
Akut accent (ú) AltGr + u
Akut accent (í) AltGr + i
Akut accent (ó) AltGr + o
Tilde (ñ) AltGr + n
Umlaut (ü) AltGr + y
Umlaut (ö) AltGr + p
Umlaut (ä) AltGr + q
Cedilj (ç) AltGr + ,

Lägga till accenttecken med tangentbordet

Du kan lägga till accenter eller diakritiska tecken i texten med ditt fysiska tangentbord.

Använd accentmenyn

Obs! Accenttecken är inte tillgängliga för alla tecken.

Så här infogar du accenttecken:

 1. Håll ned tangenten för bokstaven som du vill lägga till en accent för.
 2. När menyn öppnas trycker du på Tabb eller högerpilen för att öppna menyn.
 3. Markera önskade accenter med piltangenterna.
 4. Tryck på Retur, mellanslag eller fortsätt för att skriva för att infoga det markerade alternativet.

Tips! När menyn öppnas kan du också skriva siffertangenten för det tecken du vill ha eller klicka på det.

Så här inaktiverar du accenttecken:

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat längst ned följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Inmatning och tangentbord följt av Svenska (Sverige).
 5. Inaktivera accenttecken och specialtecken under Fysiskt tangentbord.

Använda specialtangenter

Du kan även infoga accenttecken med Alt-tangenten och ett tecken.

Obs! Accenttecken är inte tillgängliga för alla tecken.

Accentcirkumflex (ô) Alt + i
Akut accent (é) Alt + e
Umlaut (ë) Alt + u
Tilde (ñ) Alt + n
Grav accent (è) Alt + `

Tips! Det går även att skapa accenttecken på ett digitalt tangentbord. Läs mer om hur du gör diakritiska tecken på ett digitalt tangentbord.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5510257358027089230
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
208