Välja tangentbordsspråk och specialtecken

Du kan använda olika tangentbordsspråk (kallas även inmatningsmetoder) på Chromebook och

 • skriva på ett annat språk
 • använda specialtecken, som accenttecken eller valutasymboler.

Ställa in tangentbordsspråk

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat på panelen till vänster följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Inmatningar under Språk och inmatning.
 5. Välj Lägg till inmatningsmetoder under Inmatningsmetoder.
 6. Markera de tangentbordsspråk du vill använda följt av Lägg till.
 7. Det står Aktiverat under det nuvarande tangentbordet.
 8. Om du vill ställa in ett annat tangentbordsspråk flyttar du markören till ett annat tangentbord och väljer det.

Byta tangentbordsspråk

Om du har lagt till flera tangentbordsspråk kan du byta mellan dem på hyllan, bredvid klockan.

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat på panelen till vänster följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Inmatningar under Språk och inmatning.
 5. Aktivera Visa inmatningsalternativ på hyllan. Det nuvarande tangentbordsspråkets språkkod visas på hyllan bredvid klockan.
 6. Välj språkkoden.
 7. Välj språket du vill byta till i rutan Inmatningsmetoder.

Tips! Du kan även byta språk genom att trycka på Ctrl + Skift + blanksteg tills önskat språk är markerat. Tryck på Ctrl + blanksteg när du vill byta tillbaka.

Lägga till accenttecken

tangentbordet U.S. International finns följande accenttecken:

Akut accent (´) ' följt av bokstav
Grav accent (`) ` följt av bokstav
Tilde (~) Skift + ` följt av bokstav
Cirkumflex (^) Skift + 6 följt av bokstav
Umlaut/trema (¨) Skift + ' följt av bokstav
Cedilj (¸) Skift + AltGr + 5 följt av bokstav

Tips! På tangentbordet U.S. International (PC) kan du använda ' följt av bokstav.

 

Internationella tecken skrivs med följande tangentkombinationer på ett amerikanskt tangentbord (U.S. International).

Obs! AltGr-tangenten är den högra Alt-tangenten på tangentbordet.

Akut accent (é) AltGr + e
Akut accent (á) AltGr + a
Akut accent (ú) AltGr + u
Akut accent (í) AltGr + i
Akut accent (ó) AltGr + o
Tilde (ñ) AltGr + n
Umlaut (ü) AltGr + y
Umlaut (ö) AltGr + p
Umlaut (ä) AltGr + q
Cedilj (ç) AltGr + ,
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
208
false
false