Välja tangentbordsspråk och specialtecken

Du kan använda olika tangentbordsspråk (kallas även inmatningsmetoder) på Chromebook och

 • skriva på ett annat språk
 • kontrollera stavning 
 • använda specialtecken, som accenttecken eller valutasymboler.

Ställa in språk för tangentbordet

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar följt av Avancerat.
 3. Valfritt: Om du vill lägga till ytterligare ett tangentbordsspråk väljer du Språk följt av Lägg till språk. Välj språk och sedan Lägg till.
 4. I avsnittet Språk och inmatning väljer du Inmatningsmetod följt av Hantera inmatningsmetoder.
 5. Markera kryssrutorna bredvid de tangentbordsspråk du vill använda.
 6. Välj Tillbaka Tillbaka.
 7. Välj det tangentbordsspråk du vill använda. Under det nuvarande tangentbordet står det Aktiverat.
 8. Valfritt: Om du vill att alla alternativ för tangentbordsspråk ska visas på skrivbordet aktiverar du Visa inmatningsalternativ på hyllan.

Byta tangentbordsspråk

Om du har aktiverat flera tangentbordsspråk visas det som används bredvid kontobilden.

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj det aktuella tangentbordsspråket Inmatning.
 3. Välj det tangentbordsspråk du vill använda.

Obs! Du kan även byta språk genom att trycka på Ctrl + Skift + blanksteg tills du ser det språk du vill använda. Tryck på Ctrl + blanksteg när du vill byta tillbaka.

Ange språk för stavningskontroll

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar följt av Avancerat.
 3. Välj Stavningskontroll under Språk och inmatning.
 4. Välj språk för stavningskontrollen.

Lägga till accenttecken

tangentbordet U.S. International finns följande accenttecken:

Akut accent (é) + bokstav

Grav accent (à)

+ bokstav
Tilde (ñ) AltGr + ~ + letter
Cirkumflex (ô) Skift + ^ + bokstav
Trema (ü) Skift + + bokstav
Cedilj (ç) + c