Wybieranie języka klawiatury i znaków specjalnych

Na Chromebooku możesz używać różnych języków klawiatury (czyli sposobów wprowadzania tekstu), by:

 • zmienić język, w którym piszesz;
 • sprawdzać pisownię; 
 • wpisywać znaki specjalne, np. znaki akcentu czy symbole walut.

Ustawianie języka klawiatury

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a następnie Zaawansowane.
 3. Opcjonalnie: aby dodać inny język klawiatury, kliknij Język a następnie Dodaj języki. Wybierz języki i kliknij Dodaj.
 4. W sekcji „Języki i metody wprowadzania” kliknij Sposób wprowadzania tekstu a następnie Zarządzaj metodami wprowadzania.
 5. Zaznacz pola obok języków klawiatury, których chcesz używać.
 6. Kliknij Wstecz Wstecz.
 7. Kliknij język klawiatury, którego chcesz używać. Pod bieżącą klawiaturą wyświetli się komunikat „Włączone”.
 8. Opcjonalnie: aby wyświetlić wszystkie opcje języka klawiatury na pulpicie, włącz Pokaż opcje wprowadzania na półce.

Przełączanie języków klawiatury

Jeśli masz włączony więcej niż jeden język klawiatury, aktualnie używany język możesz zobaczyć obok zdjęcia konta.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Wybierz język klawiatury Wprowadzanie.
 3. Wybierz język klawiatury, którego chcesz używać.

Uwaga: możesz też naciskać Ctrl + Shift + spacja, aż pojawi się preferowany język. Aby przełączyć na poprzedni język, naciśnij Ctrl + spacja.

Ustawianie języka sprawdzania pisowni

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a następnie Zaawansowane.
 3. W sekcji „Języki i metody wprowadzania” kliknij Sprawdzanie pisowni.
 4. Wybierz języki, w których chcesz sprawdzać pisownię.

Dodawanie znaków akcentu

Amerykańska klawiatura międzynarodowa ma te znaki akcentu:

Akut (é) + litera

Grawis (à)

+ litera
Tylda (ñ) Prawy Alt + ~ + litera
Cyrkumfleks (ô) Shift + ^ + litera
Umlaut/diereza (ü) Shift + litera
Cedilla (ç) + c
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?