Toetsenbordtaal en speciale tekens kiezen

Je kunt verschillende toetsenbordtalen (ook wel invoermethoden genoemd) gebruiken op je Chromebook voor het volgende:

 • De taal wijzigen waarin je typt
 • Spellingcontrole 
 • Speciale tekens gebruiken, zoals diakritische tekens of valutasymbolen

Je toetsenbordtaal instellen

 1. Selecteer rechtsonder de tijd.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen en vervolgens Geavanceerd.
 3. Optioneel: Als je een andere toetsenbordtaal wilt toevoegen, selecteer je Taal en vervolgens Talen toevoegen. Selecteer je taal (of talen) en selecteer vervolgens Toevoegen.
 4. Selecteer in het gedeelte 'Talen en invoer' de optie Invoermethode en vervolgens Invoermethoden beheren.
 5. Vink de vakjes aan naast de toetsenbordtalen die je wilt gebruiken.
 6. Selecteer Terug Terug.
 7. Selecteerde toetsenbordtaal die je wilt gebruiken. Onder het huidige toetsenbord wordt de melding 'Ingeschakeld' weergegeven.
 8. Optioneel: Als je alle toetsenbordtaalopties op je bureaublad wilt weergeven, schakel je Invoeropties op de plank weergeven in.

Schakelen tussen toetsenbordtalen

Als je meerdere toetsenbordtalen hebt ingeschakeld, zie je de taal die je gebruikt naast je accountfoto.

 1. Selecteer rechtsonder de tijd.
 2. Selecteer je toetsenbordtaal Invoer.
 3. Kies de toetsenbordtaal die je wilt gebruiken.

Opmerking: Je kunt ook de taal wijzigen door op Ctrl + Shift + spatiebalk te drukken tot de door jou gewenste taal wordt weergegeven. Druk op Ctrl + spatiebalk om terug te schakelen.

De taal van de spellingcontrole instellen

 1. Selecteer rechtsonder de tijd.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen en vervolgens Geavanceerd.
 3. Selecteer in het gedeelte 'Talen en invoer' de optie Spellingcontrole.
 4. Kies de talen die je wilt gebruiken voor de spellingcontrole.

Accenttekens toevoegen

Het Amerikaanse internationale toetsenbord heeft de volgende accenttekens:

Accent aigu (é) + letter

Accent grave (à)

+ letter
Tilde (ñ) Alt rechts + ~ + letter
Accent circonflexe (ô) Shift + ^ + letter
Umlaut/trema (ü) Shift + " + letter
Cedille (ç) + c
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?