Výběr jazyka klávesnice a speciálních znaků

V Chromebooku můžete různé jazyky klávesnice (tzv. metody zadávání) používat k následujícím akcím:

 • změna jazyka, ve kterém píšete,
 • použití speciálních znaků, například diakritických znamének a symbolů měn.

Nastavení jazyků klávesnice

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice a pak Změnit nastavení vstupu.
 4. V sekci Metody zadávání vyberte jazyky klávesnice, které chcete používat a pak Přidat.
 5. Pod aktuální klávesnicí se zobrazí stav Aktivováno.
 6. Pokud chcete nastavit jiný jazyk klávesnice, ukažte na něj kurzorem a vyberte jinou klávesnici.

Přepínání mezi jazyky klávesnice

Pokud přidáte různé jazyky, lze mezi nimi přepínat z poličky vedle času.

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice a pak Změnit nastavení vstupu.
 4. V sekci Vstupy a klávesnice zapněte možnost Zobrazovat na poličce možnosti vstupu.
  • Na poličce vedle času se zobrazí aktuální kód jazyka klávesnice.
 5. Vyberte kód jazyka klávesnice.
 6. V poli Metody zadávání vyberte jazyk, na který chcete přepnout.

Tip: Mezi jazyky můžete přepínat pomocí kombinace kláves Ctrl + Shift + mezerník, dokud nevyberete požadovaný jazyk. Zpět můžete přepnout stisknutím Ctrl + mezerník.

Přidání diakritiky

Mezinárodní americká klávesnice podporuje následující diakritiku:

Čárka (´) ' a pak písmeno
Obrácená čárka (`) ` a pak písmeno
Vlnovka (~) Shift + ` a pak písmeno
Stříška (^) Shift + 6 a pak písmeno
Přehláska/trema (¨) Shift + ' a pak písmeno
Cedilla (¸) Shift + AltGr + 5 a pak písmeno

Tip: Na americké mezinárodní klávesnici můžete použít ' a pak písmeno.

Pomocí následujících kombinací můžete na americké mezinárodní klávesnici zadat specifické mezinárodní znaky.

Důležitá poznámka: Klávesa AltGr je klávesa Alt na pravé straně klávesnice.

Čárka (é) AltGr + e
Čárka (á) AltGr + a
Čárka (ú) AltGr + u
Čárka (í) AltGr + i
Čárka (ó) AltGr + o
Vlnovka (ñ) AltGr + n
Přehláska/trema (ü) AltGr + y
Přehláska/trema (ö) AltGr + p
Přehláska/trema (ä) AltGr + q
Cedilla (ç) AltGr + ,

Přidání diakritiky na klávesnici

Pomocí fyzické klávesnice můžete do textu vkládat diakritiku (tzv. diakritická znaménka).

Použití nabídky diakritiky

Důležité: Diakritika není k dispozici pro všechny znaky.

Postup vložení diakritiky:

 1. Podržte klávesu na písmene, ke kterému chcete přidat diakritiku.
 2. Po otevření nabídky do ní přejděte stisknutím tabulátoru nebo šipky doprava.
 3. Zvýrazněte požadovanou diakritiku pomocí kláves se šipkami.
 4. Zvýrazněnou možnost vložíte stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku, případně tím, že budete pokračovat v psaní.

Tip: Když se otevře nabídka, můžete také stisknout klávesu s číslem požadované diakritiky, nebo na danou možnost kliknout.

Postup vypnutí diakritiky:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice a pak Změnit nastavení vstupu.
 4. Nabídku otevřete tak, že v sekci Vstupy a klávesnice napravo od angličtiny (USA) vyberete ikonu možností .
 5. V sekci Fyzická klávesnice vypněte diakritiku a speciální znaky.

Používání modifikačních kláves

Diakritiku můžete také vložit pomocí klávesy Alt a příslušného znaku.

Důležité: Diakritika není k dispozici pro všechny znaky.

Stříška (ô) alt + i
Čárka (é) alt + e
Přehláska (ë) alt + u
Vlnovka (ñ) alt + n
Tupý přízvuk (è) alt + `

Tip: Diakritiku můžete zadávat také na digitální klávesnici. Jak na to

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
3478327716507403666
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true