Ändra språk

Du valde det språk som används på din Chromebook när du konfigurerade enheten första gången. Så här ändrar du språk:

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar följt av Avancerat.
 3. Välj Språk under Språk och inmatning.
 4. Titta efter det språk du vill använda.
 5. Valfritt: Om språket du vill använda inte finns med klickar du på Lägg till språk. Välj språket du vill använda och därefter Lägg till.
 6. Välj Mer Mer bredvid språket du vill använda. Välj hur språket ska användas:
  • Visa menyer på språket: Välj Visa Chrome OS på det här språket och sedan Starta om. Nästa gång du loggar in visas menyerna på det valda språket.
  • Visa webbsidor på det här språket: Välj Flytta upp tills språket visas högst upp i listan. Om du vill att webbsidor ska översättas automatiskt i Chrome klickar du på Erbjud att översätta sidor på det här språket.

Obs! Chromebook-menyerna finns inte på alla språk. 

Ta bort ett språk

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar följt av Avancerat.
 3. Välj Språk under Språk och inmatning.
 4. Välj Mer Mer följt av Ta bort bredvid tillägget som du vill ta bort.