Hantera Wi-Fi-nätverk

Om du har sparat flera nätverk på din Chromebook kan du välja vilket trådlöst nätverk enheten ska ansluta till som standard.

Enligt standardinställningen försöker Chromebook ansluta till nätverk i följande ordning:

 • Lokalt trådbundet nätverk
 • Säkert trådlöst nätverk
 • Osäkert trådlöst nätverk
 • Mobilt datanätverk (används endast om du har ett dataabonnemang på din Chromebook)

Ansluta till ett nätverk automatiskt

Om du har flera Wi-Fi-nätverk där du befinner dig kan du välja att ansluta automatiskt till ett visst nätverk:

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
 2. Välj tiden längst ned till höger.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Wi-Fi under Nätverk och sedan det aktuella nätverket.
 5. Aktivera Anslut automatiskt till det här nätverket.

Föredra ett visst nätverk

Om du har flera Wi-Fi-nätverk där du befinner dig kan du ange ett nätverk som Chromebook ska välja i första hand:

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
 2. Välj tiden längst ned till höger.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Wi-Fi under Nätverk och sedan det aktuella nätverket.
 5. Aktivera Föredra det här nätverket.

Glömma ett nätverk

Din Chromebook sparar nätverksuppgifterna när du ansluter till ett nätverk. Så här raderar du uppgifterna:

 1. Logga in på Chromebook med ägarkontot.
 2. Välj tiden längst ned till höger.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Wi-Fi under Nätverk.
 5. Välj Kända nätverk.
 6. Välj Mer följt av Glöm vid nätverket som ska tas bort.