ניהול רשתות Wi-Fi

אם ב-Chrome שמורות מספר רשתות, תוכלו להגדיר לאיזו רשת אלחוטית על המכשיר להתחבר כברירת מחדל.

כברירת מחדל, ה-Chromebook מנסה להתחבר לרשתות לפי סדר העדיפויות הבא:

 • רשת אזורית מקומית בכבלים
 • רשת אלחוטית מאובטחת
 • רשת אלחוטית לא מאובטחת
 • רשת נתונים סלולריים (בשימוש רק אם ב-Chromebook יש חבילת גלישה)

התחברות אוטומטית לרשת

אם יש מספר רשתות Wi-Fi בסביבתכם, תוכלו לבחור להתחבר אוטומטית לרשת ספציפית:

 1. מוודאים שהמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה.
 3. לוחצים על סמל ההגדרות .
 4. בקטע "רשת", בוחרים באפשרות Wi-Fi ואז ואז ברשת הרצויה.
 5. מפעילים את האפשרות התחברות אוטומטית לרשת הזו.

העדפת רשת

אם יש מספר רשתות Wi-Fi בסביבתכם, תוכלו לציין ב-Chromebook העדפת רשת מסוימת על פני רשת אחרת.

 1. מוודאים שהמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה.
 3. בוחרים בסמל ההגדרות .
 4. בקטע "רשת", בוחרים באפשרות Wi-Fi ואז ואז ברשת הרצויה.
 5. מפעילים את האפשרות העדפת הרשת הזו.

מחיקת הרשת מהזיכרון

ה-Chromebook שומר פרטי רשת בעת חיבור לרשת. כדי למחוק את הפרטים האלה:

 1. נכנסים לחשבון ב-Chromebook. 
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה.
 3. לוחצים על סמל ההגדרות .
 4. בקטע "רשת", בוחרים Wi-Fi.
 5. בוחרים את האפשרות רשתות מוכרות.
 6. מאתרים את הרשת שרוצים למחוק מהזיכרון, ואז בוחרים בסמל האפשרויות הנוספות  ואז מחיקה מהזיכרון.

התחברות לרשת מוסתרת

חשוב: כשמפעילים "רשת מוסתרת", אנשים אחרים יכולים לזהות את המכשיר שלכם ולדעת אילו רשתות מוסתרות מוגדרות בו. 

 1. בפינה השמאלית התחתונה של ה-Chromebook, לוחצים על השעה.
 2. מפעילים את ה-Wi-Fi ומתחברים לרשת.
 3. בוחרים את הרשת פעם נוספת כדי לפתוח את ה"הגדרות". 
 4. מפעילים את ההגדרה רשת מוסתרת.
  • אחרי שמפעילים את ההגדרה הזו, ניתן למצוא רשת מוסתרת ולהתחבר אליה.

טיפים:

סנכרון הרשת בין מכשירים

אם אתם משתמשים במספר מכשירי Chromebook, תוכלו לסנכרן אותם לאותה רשת Wi-Fi. כך משתפים את אותה הרשת במכשירים שונים.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
208
false