Łączenie Chromebooka z Wi-Fi

Aby połączyć się z internetem, użyj zgodnej sieci Wi-Fi.

Krok 1. Włącz Wi-Fi

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Brak połączenia Brak sieci.
  Uwaga: jeśli widzisz nazwę sieci Wi-Fi i siłę jej sygnału, Chromebook jest już połączony z siecią Wi-Fi.
 3. Włącz Wi-Fi
 4. Chromebook automatycznie wyszuka dostępne sieci i wyświetli ich listę.

Krok 2. Wybierz sieć i połącz się z nią

Łączenie się z siecią otwartą
Wybierz sieć Wi-Fi Wi-Fi.
Pamiętaj, że informacje mogą zobaczyć inne osoby w tej sieci.
Łączenie się z siecią zabezpieczoną
 1. Wybierz zabezpieczoną sieć Wi-Fi Bezpieczna sieć Wi-Fi.
 2. Wpisz hasło sieciowe.
 3. Kliknij Połącz.
Łączenie się z siecią, której nie widać na liście
Administratorzy mogą ukrywać sieci, by widziały je tylko określone osoby. Aby połączyć się z taką siecią:
 1. Kliknij Połącz z inną siecią Połącz z inną.
 2. W wyświetlonym oknie wpisz dane sieci.
 3. Kliknij Połącz.

Dane tej sieci zostaną automatycznie zapisane, więc możesz połączyć się z nią później.

Łączenie się z siecią firmową WPA2

Krok 1. Sprawdź, czy masz zainstalowany certyfikat

 1. Otwórz Chrome Chrome.
 2. W pasku adresu wpisz chrome://settings/certificates i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Urzędy.
 4. Korzystając z informacji od administratora sieci, poszukaj certyfikatu serwera na liście. Jeśli certyfikat serwera nie jest zainstalowany, administrator może poprosić, by go zainstalować.
 5. [Opcjonalnie] Jeśli łączysz się z siecią EAP-TLS, być może trzeba zainstalować certyfikat użytkownika.

Krok 2. Połącz się z siecią

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. W sekcji „Sieć” kliknij Dodaj połączenie a potem Dodaj Wi-Fi a potem Zaawansowane.
 4. Wpisz informacje o sieci.
  • Jeśli certyfikat serwera jest zainstalowany, w polu „Certyfikat CA serwera” wybierz Domyślny.
 5. Kliknij Połącz.

Znajdowanie adresu MAC lub adresu IP

Niektórzy administratorzy ograniczają dostęp do sieci, by osoby niepowołane nie mogły zobaczyć przesyłanych w niej prywatnych informacji. Aby korzystać z takiej sieci, być może trzeba będzie najpierw podać administratorowi adres MAC lub IP Chromebooka. Aby znaleźć adres MAC lub IP:

 1. Zaloguj się na Chromebooku (chyba że masz to już za sobą).
 2. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 3. Wybierz sieć Wi-Fi Wi-Fi.
 4. U góry okna kliknij Informacje Informacje.
 5. Wyświetlą się adresy IP i IPv6 Chromebooka. Adres MAC jest oznaczony etykietą „Wi-Fi”.

Sieci Wi-Fi współpracujące z Chromebookiem

 • Otwarte sieci, które nie wymagają hasła.
 • Zabezpieczone sieci używające ustawień WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise lub WPA2-Enterprise.
  • Zalecamy WPA2 ze względu na większe bezpieczeństwo niż w przypadku WEP lub WPA.
 • Standardy: 802.11a/b/g/n oraz 802.11ac w przypadku Chromebooków wyposażonych w kartę sieciową AC.

Dalsza pomoc

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?