Använda styrplattan på Chromebook

Styrplattan på Chromebook kan användas för att högerklicka, byta mellan flikar och mycket annat. Så här fungerar det:

Flytta pekaren Dra med fingret på styrplattan.
Klicka Tryck på styrplattans nedre hälft.
Högerklicka Tryck på styrplattan med två fingrar. Du kan även hålla ned Alt och klicka med ett finger.
Rulla Rulla lodrätt genom att dra uppåt eller nedåt med två fingrar på styrplattan eller vågrätt genom att dra åt vänster eller höger.
Flytta mellan sidor Gå tillbaka till föregående sida genom att svepa åt vänster med två fingrar. Återgå till en sida som du just lämnat genom att svepa åt höger med två fingrar.
Visa alla öppna fönster

Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar.

Om du har aktiverat australiensisk rullning sveper du uppåt. Om du använder traditionell rullning sveper du nedåt.

Stänga en flik Håll muspekaren över fliken och tryck eller klicka sedan på styrplattan med tre fingrar.
Öppna en länk på en ny flik Håll muspekaren över länken och tryck eller klicka på styrplattan med tre fingrar.
Byta flik Om du har flera flikar öppna i webbläsaren sveper du åt vänster eller höger med tre fingrar.
Dra och släppa Klicka och håll kvar med ett finger på objektet du vill flytta. Tryck och dra sedan objektet till den nya platsen och lyft fingret.

Ändra hur styrplattan fungerar

Du kan ändra så att du klickar när du trycker på styrplattan eller ändra riktningen när du rullar. Gör så här:

 1. Välj tiden längst ned till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Välj Styrplatta (eller Styrplatta och mus) under Enhet.
 4. Ändra hur styrplattan fungerar:
  • Aktivera eller inaktivera Klick på styrplattan.
  • Aktivera funktionen för att trycka och dra.
  • Byt primär musknapp (om du använder en mus).
  • Justera hur snabbt muspekaren rör sig genom att flytta reglagen vid Hastighet för styrplatta eller Mushastighet.
  • Välj rullning: Traditionell (svep uppåt för att flytta nedåt på sidan) eller Australiensisk (svep uppåt för att flytta uppåt på sidan).

Åtgärda problem med styrplattan

Testa följande om styrplattan slutar att fungera:

 • Kontrollera att styrplattan inte är dammig eller smutsig.
 • Tryck på Esc flera gånger.
 • Trumma med fingrarna på styrplattan i tio sekunder.
 • Stäng av Chromebook och sätt sedan på den igen.
 • Gör en maskinvaruåterställning.
 • Om det finns mer än ett konto på Chromebook raderar du det konto där det uppstår problem med styrplattan och lägger sedan till det på nytt.

Om inget av detta hjälper kontaktar du tillverkaren av Chromebook.