Používání touchpadu Chromebooku

Pomocí touchpadu Chromebooku můžete klikat pravým tlačítkem, přepínat mezi kartami a provádět mnoho dalších akcí. Funguje to takto:

Posunutí kurzoru Přejeďte prstem po touchpadu.
Kliknutí Stiskněte dolní polovinu touchpadu nebo na touchpad klepněte.
Kliknutí pravým tlačítkem Klepněte na touchpad dvěma prsty. Můžete také stisknout Alt a klepnout jedním prstem.
Posunutí zobrazení Dotkněte se touchpadu dvěma prsty a posunujte zobrazení svisle pohybem prstů nahoru a dolů nebo vodorovně pohybem doleva a doprava.
Přechod mezi stránkami Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, přejeďte dvěma prsty doleva. Chcete-li přejít vpřed na navštívenou stránku, přejeďte dvěma prsty doprava.
Zobrazení všech otevřených oken

Přejeďte nahoru nebo dolů třemi prsty.

Pokud používáte australské posouvání, přejeďte nahoru. Pokud používáte tradiční posouvání, přejeďte dolů.

Zavření karty Umístěte kurzor na kartu a poté klepněte na touchpad třemi prsty.
Otevření odkazu na nové kartě Umístěte kurzor na odkaz a poté klepněte na touchpad třemi prsty.
Přepnutí mezi kartami Pokud máte v prohlížeči otevřeno několik karet, můžete mezi nimi rychle přepínat přejížděním třemi prsty vlevo a vpravo.
Přetažení položky Požadovanou položku podržte jedním prstem. Přetáhněte ji do nového umístění a prst zvedněte.

Změna fungování touchpadu

Klepnutím na touchpad lze kliknout nebo změnit směr posouvání. Postup:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení.
 3. V sekci Zařízení vyberte Touchpad (nebo Touchpad a myš).
 4. Změňte nastavení touchpadu:
  • Zapněte či vypněte funkci kliknutí klepnutím.
  • Zapněte přetahování klepnutím.
  • Prohoďte primární tlačítko myši (pokud používáte myš).
  • Změňte rychlost pohybu kurzoru: použijte posuvníky Rychlost touchpadu a Rychlost myši.
  • Vyberte typ posouvání: tradiční (přejetím po touchpadu nahoru posunete stránku nahoru) nebo australské (přejetím po touchpadu nahoru posunete stránku dolů).

Odstraňování problémů s touchpadem

Pokud touchpad přestane fungovat, vyzkoušejte následující kroky.

 • Zkontrolujte, zda touchpad není zašpiněný nebo zaprášený.
 • Opakovaně stiskněte klávesu Esc.
 • Deset sekund bubnujte prsty po touchpadu.
 • Vypněte Chromebook a poté jej znovu zapněte.
 • Proveďte úplný reset.
 • Pokud v Chromebooku používáte více účtů, smažte účet, ve kterém dochází k problémům s touchpadem, a poté ho znovu přidejte.

Pokud nic z toho nezabere, kontaktujte výrobce Chromebooku.