Používání klávesnice Chromebooku

Klávesnice Chromebooku funguje úplně stejně jako běžná klávesnice, jen s několika rozdíly.

Unikátní klávesy na klávesnici Chromebooku

Unikátní klávesy Chromebooku se obvykle zobrazují v horním řádku klávesnice zleva doprava.

Vyhledávání v aplikacích a na webu
Chcete-li zapnout či vypnout režim Caps Lock, stiskněte Alt + Vyhledávání.
Předchozí stránka Přejít na předchozí stránku (F1)
Další stránka Přejít na další stránku (F2)
Obnovit Obnovit aktuální stránku (F3)
Celá obrazovka Přepnout stránku do režimu celé obrazovky (F4)
přepnout okno Zobrazit všechna otevřená okna (F5)
Snížit jas Snížit jas obrazovky (F6)
Zvýšit jas Zvýšit jas obrazovky (F7)
Ztlumit Vypnout zvuk (F8)
Snížit hlasitost Snížit hlasitost (F9)
Zvýšit hlasitost Zvýšit hlasitost (F10)

 

Poznámka: Pokud s Chromebookem používáte klávesnici pro Windows, platí následující:

 • Klávesy F fungují jako výše uvedené klávesy, někdy s několika rozdíly.
 • Klávesa Windows mezi klávesami Ctrl a Alt funguje jako vyhledávací tlačítko.

Změna nastavení klávesnice

Změna způsobu fungování kláves Ctrl, Alt a vyhledávacího tlačítka

Vyhledávací tlačítko například můžete fungovat jako klávesa Caps Lock.

 1. Pokud do Chromebooku nejste přihlášeni, přihlaste se nyní.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavení .
 4. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice.
 5. Pomocí nabídek můžete změnit způsob fungování kláves.
Přidání slov do slovníku

Chcete-li slovo přidat do slovníku, klikněte na něj pravým tlačítkem nebo stiskněte vyhledávací tlačítko + Shift + tlačítko pro zvýšení hlasitosti Zvýšit hlasitost a vyberte možnost Přidat do slovníku

Přidání několika slov do slovníku:

 1. Pokud do Chromebooku nejste přihlášeni, přihlaste se nyní.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavení .
 4. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice a pak Změnit nastavení jazyka a vstupu.
 5. Vyberte Kontrola pravopisu.
 6. Vyberte Vlastní pravopis.
 7. Do pole Vložit nové slovo zadejte nějaké slovo a vyberte Přidat slovo.
 8. Chcete-li slovo ze slovníku smazat, vyberte tlačítko X vedle slova.
Automatická oprava slov

Postup zapnutí automatických oprav a kontroly pravopisu:

 1. Pokud do Chromebooku nejste přihlášeni, přihlaste se nyní.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavení .
 4. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice a pak Změnit nastavení jazyka a vstupu.
 5. Vyberte Metoda zadávání dat.
 6. Vedle povolené klávesnice vyberte Nová karta .
 7. V sekci Automatické opravy vyberte požadovanou úroveň oprav.
  • Chcete-li, aby se opravy projevovaly více, zvolte možnost Agresivní.

Poznámka: Pokud máte na klávesnici nastaveno více jazyků, je třeba automatické opravy zapnout pro každý z nich. U některých klávesnic nejsou automatické opravy k dispozici.

Zobrazování navrhovaných slov při psaní

Poznámka: Tato funkce je v současné době k dispozici pouze v Gmailu.

 1. Pokud do Chromebooku nejste přihlášeni, přihlaste se nyní.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavení .
 4. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice a pak Změnit nastavení jazyka a vstupu.
 5. Vyberte Metoda zadávání dat.
 6. Vedle povolené klávesnice vyberte Nová karta .
 7. V sekci Automatické opravy vyberte možnost skromné nebo agresivní.
 8. Zaškrtněte políčko Zapnout předvídání dalšího slova.

Odstraňování problémů s klávesnicí

Pokud nefungují klávesy hlasitosti nebo jasu, možná jste dosáhli dolního nebo horního limitu nastavení.

Pokud nefungují klávesy Zpět nebo Vpřed, zkontrolujte, zda tyto ikony nejsou v okně prohlížeče zašedlé. Například pokud se tlačítko Zpět ve webovém prohlížeči zobrazuje šedě, prohlížeč nemá k dispozici stránku, na kterou by se mohl vrátit.

Pokud máte s klávesnicí jiné problémy, vyzkoušejte následující postupy:

 1. Vypněte Chromebook a poté jej znovu zapněte.
 2. Vyzkoušejte klávesy v režimu prohlížení v roli hosta. Pokud budou fungovat, smažte účet, ve kterém dochází k problému, a poté jej znovu přidejte.
 3. Pokud dochází k problémům v účtu vlastníka, Chromebook resetujte.

Pokud problémy přetrvávají i poté, co jste vyzkoušeli kroky uvedené výše, kontaktujte výrobce Chromebooku.

Další akce s klávesnicí