Använda brytarstyrning

Brytarstyrning är en alternativ inmatningsmetod för Chromebook. Med brytarstyrning genomsöks objekten på skärmen tills du väljer ett av dem med brytaren. Du kan använda brytare med det inbyggda tangentbordet eller en extern enhet som du ansluter via Bluetooth eller USB.

Konfigurera brytarstyrning

Obs! Om du vill använda en extern enhet för brytarna måste du se till att den är ansluten till Chromebook innan du börjar att konfigurera brytarstyrningen.

Aktivera brytarstyrning

 1. Välj klockan längst ned till höger på Chromebook. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar  följt av Tillgänglighet.
 3. Välj Brytarstyrningföljt av Inställningar för brytarstyrning under Tangentbord och textinmatning.
  • När du aktiverar brytarstyrning visas en konfigurationsguide som hjälp vid konfigureringen av dina brytare.
 4. Tilldela en brytare åtgärden Välj. Du använder den här brytaren för att välja objekt på skärmen.
 5. Om du vill använda flera olika brytare för att flytta väljaren mellan objekten på skärmen kan du tilldela brytare åtgärderna Nästa och Föregående.
  • Om du bara har en brytare kan du flytta mellan olika objekt på skärmen genom att aktivera Automatisk genomsökning.

Tips! Du kan köra konfigurationsguiden igen för att ställa in olika brytare.

Använda automatisk eller manuell genomsökning

Använda automatisk genomsökning

Med automatisk genomsökning rör sig väljaren mellan olika objekt på skärmen tills du väljer ett objekt. Om du bara har en brytare använder du automatisk genomsökning.
Så här börjar du genomsöka:
 1. Tryck på brytaren som har tilldelats åtgärden Välj. Detta gör att väljaren automatiskt rör sig mellan objekten som går att välja.
 2. Tryck på brytaren en gång till för att välja det markerade objektet.

Använda manuell genomsökning

Viktigt! För manuell genomsökning krävs mer än en brytare. Om du bara har en brytare använder du automatisk genomsökning.
 1. Om du vill flytta väljaren mellan olika objekt på skärmen trycker du på brytaren som har tilldelats knappen Nästa tills det önskade objektet är markerat.
  • Om du har tre brytare kan du också använda brytaren Föregående för att bläddra bakåt bland objekten.
 2. Du väljer det markerade objektet genom att trycka på brytaren Välj.

Använda punktgenomsökning

Med punktgenomsökning kan du hitta specifika områden på skärmen som kanske inte har en tydlig knapp att välja eller områden som har för många alternativ. Du kan aktivera punktgenomsökning när som helst.
Aktivera punktgenomsökning
Viktigt! Om du har aktiverat automatisk genomsökning flyttas väljaren automatiskt mellan olika objekt som går att välja på åtgärdsmenyn.
 1. Tryck på brytaren som har tilldelats åtgärden Välj.
 2. När åtgärdsmenyn visas trycker du på brytaren Nästa för att gå till Punktgenomsökning.
 3. Tryck på brytaren Välj och välj Punktgenomsökning.
Välja ett objekt

När du väljer Punktgenomsökning börjar genomsökningen.

 1. När en horisontell intervallgenomsökning börjar trycker du på brytaren Välj när intervallet når det område du vill välja.
 2. Tryck på Välj igen om för att låsa den horisontella positionen.
 3. När en vertikal intervallgenomsökning börjar trycker du på brytaren Välj när intervallet når det område du vill välja.
 4. Tryck på brytaren Välj igen för att låsa den vertikala positionen.
 5. När platsen har bekräftats fokuserar du på åtgärden Vänsterklicka i åtgärdsmenyn och trycker sedan på brytaren Välj för att välja objektet.

Tips! När du har genomfört klickåtgärden återupptas genomsökningen.

Ändra hastighet för punktgenomsökning
 1. Välj klockan längst ned till höger på Chromebook. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar  följt av Tillgänglighet
 3. Välj Brytarstyrning under Tangentbord och textinmatning följt av Inställningar för brytarstyrning.
 4. Under Hastighet för punktgenomsökning flyttar du skjutreglaget mellan Långsam och Snabb för att justera.

Slutföra andra vanliga uppgifter

Välja ett objekt från en grupp
Olika menyalternativ eller objekt i ett fönster grupperas ibland för att förbättra effektiviteten. Om du inte kan välja ett objekt kan det vara så att du är i fel grupp.

Om objektet som du vill välja är i en grupp gör du så här:

 1. Välj gruppen med objekt.
 2. Navigera till objektet som du vill välja.

Om objektet som du vill välja inte finns i gruppen som du har valt:

 1. Stäng gruppen med objekt genom att välja Tillbaka .
 2. Välj rätt grupp med objekt.
 3. Navigera till objektet som du vill välja.
Använda åtgärdsmenyn
Om du väljer ett objekt som är kopplat till flera åtgärder öppnas en snabbmeny. Du kan välja mellan flera åtgärder i den här menyn.

Så här väljer du en åtgärd från menyn:

 1. Bläddra mellan menyalternativen.
 2. Tryck på brytaren.

Så här stänger du åtgärdsmenyn:

 1. Bläddra mellan de tillgängliga alternativen tills du markerar knappen Tillbaka .
 2. Välj knappen.
Redigera text
 1. Välj ett textfält.
 2. I snabbmenyn:
  • Välj Diktering för att diktera det som du vill skriva.
  • Välj Skärmtangentbord för att öppna skärmtangentbordet.
   • Väljaren genomsöker tangentbordets rader. När du har valt en rad genomsöker väljaren bokstäverna på den raden.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6491721938862912575
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
208