Korzystanie z funkcji Switch Access

Funkcja Switch Access to alternatywna metoda wprowadzania na Chromebooka. Gdy używasz tej funkcji, skanuje ona elementy na ekranie, dopóki nie dokonasz wyboru za pomocą przycisku. Możesz używać przycisków na wbudowanej klawiaturze albo na urządzeniach zewnętrznych podłączonych przez Bluetooth lub USB.

Konfigurowanie funkcji Switch Access

Ważne: jeśli chcesz używać przycisków na urządzeniach zewnętrznych, przed skonfigurowaniem funkcji Switch Access upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Chromebooka.

Aby włączyć Switch Access:
 1. Na Chromebooku otwórz Ustawienia .
 2. Wybierz Zaawansowane a potem Ułatwienia dostępu a potem Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 3. W sekcji „Klawiatura i wprowadzanie tekstu” wybierz Switch Access.
  • Po włączeniu Switch Access pojawi się wyskakujące okienko, które przekierowuje do przypisywania przycisków.
 4. Przypisz przycisk do czynności „Wybierz”. Za pomocą tego przycisku możesz wybierać elementy na ekranie.
 5. Jeśli chcesz używać kilku przycisków, by przesuwać selektor po ekranie, możesz przypisać je do czynności „Następny” i „Poprzedni”.
  • Jeśli masz pojedynczy przycisk, możesz włączyć Automatyczne skanowanie, by przechodzić między różnymi elementami na ekranie.

Używanie automatycznego skanowania

Automatyczne skanowanie przesuwa selektor między elementami na ekranie, dopóki nie dokonasz wyboru. Jeśli masz pojedynczy przycisk, użyj automatycznego skanowania.

Aby rozpocząć skanowanie:
 1. Naciśnij przycisk przypisany do czynności „Wybierz”. Selektor jest wtedy przesuwany między elementami, które można wybrać.
 2. Aby wybrać podświetlony element, ponownie naciśnij przycisk.

Korzystanie ze skanowania ręcznego

Ważne: skanowanie ręczne wymaga więcej niż 1 przycisku. Jeśli masz pojedynczy przycisk, użyj automatycznego skanowania.

 1. Aby przesuwać selektor między elementami na ekranie, naciskaj przycisk przypisany do przycisku „Następny”, aż odpowiedni element zostanie podświetlony.
  • Jeśli masz 3 przyciski, możesz też przesuwać zaznaczenie między elementami za pomocą przycisku „Poprzedni”.
 2. Aby wybrać podświetlony element, naciśnij przycisk „Wybierz”.

Pogrupowane elementy

Aby zwiększyć wydajność, czasami różne opcje menu lub elementy w danym oknie są pogrupowane. Jeśli nie możesz wybrać elementu, być może nie jesteś w prawidłowej grupie.

Jeśli element, który chcesz wybrać, znajduje się w grupie elementów:

 1. Wybierz grupę elementów.
 2. Przejdź do elementu, który chcesz wybrać.

Jeśli wybrany element znajduje się poza aktualnie wybraną grupą:

 1. Aby zamknąć grupę elementów, wybierz Wstecz .
 2. Wybierz odpowiednią grupę elementów.
 3. Przejdź do elementu, który chcesz wybrać.

Korzystanie z menu czynności

Jeśli wybierzesz element, z którym jest powiązanych kilka czynności, funkcja Switch Access otworzy menu kontekstowe, w którym można wybrać odpowiednią czynność.

Aby wybrać czynność z menu:

 1. Przełączaj dostępne opcje menu.
 2. Naciśnij przycisk.

Aby zamknąć menu czynności:

 1. Przełączaj dostępne opcje, aż podświetli się Wstecz .
 2. Wybierz przycisk.

Edytowanie tekstu

 1. Wybierz pole tekstowe.
 2. W menu kontekstowym:
  • Wybierz Dyktowanie, by podyktować tekst.
  • Wybierz Klawiatura ekranowa, by otworzyć klawiaturę ekranową.
   • Selektor skanuje wiersze klawiatury. Gdy wybierzesz wiersz, selektor przeskanuje poszczególne litery z tego wiersza.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?