Korzystanie z funkcji Switch Access

Funkcja Switch Access to alternatywna metoda wprowadzania na Chromebooka. Gdy używasz tej funkcji, skanuje ona elementy na ekranie, dopóki nie dokonasz wyboru za pomocą przycisku. Możesz używać przycisków na wbudowanej klawiaturze albo na urządzeniach zewnętrznych podłączonych przez Bluetooth lub USB.

Konfigurowanie funkcji Switch Access

Ważne: jeśli chcesz używać przycisków na urządzeniach zewnętrznych, przed skonfigurowaniem funkcji Switch Access upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Chromebooka.

Włączanie funkcji Switch Access

 1. Na Chromebooku w prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Wybierz Ustawienia  a potem Ułatwienia dostępu.
 3. W sekcji „Klawiatura i wprowadzanie tekstu” wybierz Switch Access a potem Ustawienia Switch Access.
  • Gdy włączysz funkcję Switch Access, pojawi się przewodnik po konfiguracji przycisków.
 4. Przypisz przycisk do czynności „Wybierz”. Za pomocą tego przycisku możesz wybierać elementy na ekranie.
 5. Jeśli chcesz używać kilku przycisków, aby przesuwać selektor po ekranie, możesz przypisać je do czynności „Następny” i „Poprzedni”.
  • Jeśli masz pojedynczy przycisk, możesz włączyć Automatyczne skanowanie, aby przechodzić między różnymi elementami na ekranie.

Wskazówka: jeśli chcesz skonfigurować inne przyciski, ponownie uruchom przewodnik po konfiguracji.

Używanie skanowania automatycznego lub ręcznego

Używanie automatycznego skanowania

Automatyczne skanowanie przesuwa selektor między elementami na ekranie, dopóki nie dokonasz wyboru. Jeśli masz pojedynczy przycisk, użyj automatycznego skanowania.
Aby rozpocząć skanowanie:
 1. Naciśnij przycisk przypisany do czynności „Wybierz”. Selektor jest wtedy przesuwany między elementami, które można wybrać.
 2. Aby wybrać podświetlony element, ponownie naciśnij przycisk.

Korzystanie ze skanowania ręcznego

Ważne: skanowanie ręczne wymaga więcej niż 1 przycisku. Jeśli masz pojedynczy przycisk, użyj automatycznego skanowania.
 1. Aby przesuwać selektor między elementami na ekranie, naciskaj przycisk przypisany do przycisku „Następny”, aż odpowiedni element zostanie podświetlony.
  • Jeśli masz 3 przyciski, możesz też przesuwać zaznaczenie między elementami za pomocą przycisku „Poprzedni”.
 2. Aby wybrać zaznaczony element, naciśnij przełącznik Wybierz.

Używanie skanowania punktowego

Skanowanie punktowe pozwala znaleźć na ekranie obszary, które mogą nie zawierać wyraźnego przycisku do wybrania lub wyświetlać zbyt wiele opcji. Skanowanie punktowe możesz włączyć w dowolnym momencie.
Włączanie skanowania punktowego
Ważne: jeśli masz włączone automatyczne skanowanie, selektor porusza się automatycznie między elementami w menu czynności, które można wybrać.
 1. Naciśnij przycisk przypisany do czynności „Wybierz”.
 2. Gdy pojawi się menu czynności, naciśnij przełącznik Następny, aby przejść do Skanowania punktowego.
 3. Naciśnij przełącznik Wybierz, aby wybrać Skanowanie punktowe.
Wybieranie elementu

Gdy wybierzesz Skanowanie punktowe, rozpocznie się proces skanowania

 1. Po rozpoczęciu skanowania w poziomie naciśnij przełącznik Wybierz, gdy zaznaczony zostanie obszar, który chcesz wybrać.
 2. Naciśnij ponownie przełącznik Wybierz, aby zablokować pozycję w poziomie.
 3. Po rozpoczęciu skanowania w pionie naciśnij przełącznik Wybierz, gdy zaznaczony zostanie obszar, który chcesz wybrać.
 4. Naciśnij ponownie przełącznik Wybierz, aby zablokować pozycję w pionie.
 5. Gdy potwierdzisz lokalizację, w menu czynności zaznacz „Kliknięcie lewym przyciskiem”, a potem naciśnij przełącznik Wybierz, aby wybrać element.

Wskazówka: po zakończeniu czynności kliknięcia skanowanie jest wznawiane.

Zmienianie szybkości skanowania punktowego
 1. Na Chromebooku w prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Wybierz Ustawienia  a potem Ułatwienia dostępu.
 3. W sekcji „Klawiatura i wprowadzanie tekstu” wybierz Switch Access a potem Ustawienia Switch Access.
 4. W sekcji „Szybkość skanowania punktowego” przesuń suwak między „Wolno” i „Szybko”, aby wybrać ustawienie.

Wykonywanie innych typowych czynności

Wybieranie elementu z grupy
Aby zwiększyć wydajność, czasami różne opcje menu lub elementy w danym oknie są pogrupowane. Jeśli nie możesz wybrać elementu, być może nie jesteś w prawidłowej grupie.

Jeśli element, który chcesz wybrać, znajduje się w grupie elementów:

 1. Wybierz grupę elementów.
 2. Przejdź do elementu, który chcesz wybrać.

Jeśli wybrany element znajduje się poza aktualnie wybraną grupą:

 1. Aby zamknąć grupę elementów, wybierz Wstecz .
 2. Wybierz odpowiednią grupę elementów.
 3. Przejdź do elementu, który chcesz wybrać.
Korzystanie z menu czynności
Jeśli wybierzesz element, z którym jest powiązanych kilka czynności, funkcja Switch Access otworzy menu kontekstowe, w którym można wybrać odpowiednią czynność.

Aby wybrać czynność z menu:

 1. Przełączaj dostępne opcje menu.
 2. Naciśnij przycisk.

Aby zamknąć menu czynności:

 1. Przełączaj dostępne opcje, aż podświetli się Wstecz .
 2. Wybierz przycisk.
Edytowanie tekstu
 1. Wybierz pole tekstowe.
 2. W menu kontekstowym:
  • Wybierz Dyktowanie, aby podyktować tekst.
  • Wybierz Klawiatura ekranowa, aby otworzyć klawiaturę ekranową.
   • Selektor skanuje wiersze klawiatury. Gdy wybierzesz wiersz, selektor przeskanuje poszczególne litery z tego wiersza.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne