Prieigos jungikliu naudojimas

Prieiga jungikliu yra alternatyvus „Chromebook“ įvesties metodas. Kai naudojate prieigą jungikliu, ekrane nuskaitomi elementai, kol ką nors pasirenkate jungikliu. Jungiklius galima naudoti naudojant integruotą klaviatūrą arba išorinį įrenginį, kurį galite prijungti naudodami „Bluetooth“ ar USB.

Prieigos jungikliu nustatymas

Svarbu: jei norite naudoti išorinį įrenginį jungikliams, prieš nustatydami prieigą jungikliu įsitikinkite, kad jis prijungtas prie „Chromebook“ įrenginio.

Prieigos jungikliu įjungimas

 1. „Chromebook“ įrenginio apačioje dešinėje pasirinkite laiką. Arba paspauskite Alt + Shift + s.
 2. Pasirinkite „Nustatymai“  toliau Pritaikomumas.
 3. Skiltyje „Klaviatūra ir teksto įvestis“ pasirinkite Prieiga jungikliu toliau Prieigos jungikliu nustatymai.
  • Įjungus prieigą jungikliu, pateikiamas sąrankos vadovas, kuris padės nustatyti jungiklius.
 4. Priskirkite jungiklį veiksmui „Pasirinkti“. Naudodami šį jungiklį galėsite pasirinkti elementus ekrane.
 5. Jei norite naudoti kelis jungiklius, kad perkeltumėte parinkiklį nuo vieno elemento prie kito ekrane, galite priskirti jungiklius veiksmams „Kitas“ arba „Ankstesnis“.
  • Jei turite tik vieną jungiklį, pereiti nuo vieno elemento prie kito ekrane galite įjungę automatinį nuskaitymą.

Patarimas: galite iš naujo paleisti sąrankos vadovą, kad nustatytumėte skirtingus jungiklius.

Automatinio arba neautomatinio nuskaitymo naudojimas

Automatinio nuskaitymo naudojimas

Naudojant automatinį nuskaitymą ekrane automatiškai perkeliamas parinkiklis nuo vieno elemento prie kito, kol pasirenkate. Jei turite tik vieną jungiklį, naudokite automatinį nuskaitymą.
Jei norite pradėti nuskaitymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspauskite veiksmui „Pasirinkti“ priskirtą jungiklį, kad parinkiklis būtų automatiškai perkeltas nuo vieno pasirenkamo elemento prie kito.
 2. Kad pasirinktumėte paryškintą elementą, dar kartą paspauskite jungiklį.

Neautomatinio nuskaitymo naudojimas

Svarbu: naudojant neautomatinį nuskaitymą reikia daugiau nei vieno jungiklio. Jei turite tik vieną jungiklį, naudokite automatinį nuskaitymą.
 1. Jei norite perkelti parinkiklį nuo vieno elemento prie kito ekrane, paspauskite jungiklį, priskirtą mygtukui „Kitas“, kol bus paryškintas pageidaujamas elementas.
  • Jei turite tris jungiklius, taip pat galite naudoti jungiklį „Ankstesnis“, kad perjungtumėte iš vieno ankstesnio elemento į kitą.
 2. Jei norite pasirinkti paryškintą elementą, paspauskite jungiklį Pasirinkti.

Taškų nuskaitymo naudojimas

Naudodami taškų nuskaitymą galite aptikti konkrečias ekrano sritis, kuriose galbūt nėra aiškaus pasirinkimo mygtuko arba yra per daug parinkčių. Taškų nuskaitymą galite įjungti bet kada.
Taškų nuskaitymo įjungimas
Svarbu: jei esate įjungę automatinį nuskaitymą, parinkiklyje bus automatiškai pereinama tarp skirtingų pasirenkamų veiksmų meniu elementų.
 1. Paspauskite veiksmui „Pasirinkti“ priskirtą jungiklį.
 2. Kai bus parodytas veiksmų meniu, paspauskite jungiklį Kitas, kad pereitumėte prie parinkties Taškų nuskaitymas.
 3. Paspauskite jungiklį Pasirinkti ir pasirinkite Taškų nuskaitymas.
Pasirinkti elementą

Kai pasirinksite Taškų nuskaitymas, bus pradedama nuskaityti.

 1. Kai prasidės horizontalaus diapazono nuskaitymas, diapazonui patekus į norimą pasirinkti sritį paspauskite jungiklį Pasirinkti.
 2. Dar kartą paspauskite jungiklį Pasirinkti, kad užfiksuotumėte horizontalią padėtį.
 3. Kai prasidės vertikalaus diapazono nuskaitymas, diapazonui patekus į norimą pasirinkti sritį paspauskite jungiklį Pasirinkti.
 4. Dar kartą paspauskite jungiklį Pasirinkti, kad užrakintumėte vertikalią padėtį.
 5. Kai sritis bus patvirtinta, veiksmų meniu pasirinkite veiksmą „Spustelėti kairiuoju pelės klavišu“, tada paspauskite jungiklį Pasirinkti, kad pasirinktumėte elementą.

Patarimas: atlikus paspaudimo veiksmą, nuskaitymas atnaujinamas.

Taškų nuskaitymo spartos keitimas
 1. „Chromebook“ įrenginio apačioje dešinėje pasirinkite laiką. Arba paspauskite Alt + Shift + s.
 2. Pasirinkite „Nustatymai“  toliau Pritaikomumas
 3. Skiltyje „Klaviatūra ir teksto įvestis“ pasirinkite Prieiga jungikliu toliau Prieigos jungikliu nustatymai.
 4. Skiltyje „Taško nuskaitymo sparta“ koreguokite šliaužiklį tarp „Lėtai“ ir „Greitai“.

Kitos dažnai naudojamos užduotys

Elemento pasirinkimas iš grupės
Siekiant padidinti efektyvumą, skirtingos meniu parinktys ar elementai lange kartais grupuojami. Jei negalite pasirinkti elemento, gali būti, kad nesate tinkamoje elementų grupėje.

Jei elementas, kurį norite pasirinkti, yra elementų grupėje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pasirinkite elementų grupę.
 2. Eikite į norimą pasirinkti elementą.

Jei elemento, kurį norite pasirinkti, nėra šiuo metu pasirinktoje elementų grupėje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Jei norite išeiti iš elementų grupės, pasirinkite „Atgal“ .
 2. Pasirinkite tinkamą elementų grupę.
 3. Eikite į norimą pasirinkti elementą.
Veiksmų meniu naudojimas
Jei pasirinksite elementą, su kuriuo susieti keli veiksmai, naudojant prieigą jungikliu bus atidarytas kontekstinis meniu. Naudojant šį meniu galima pasirinkti veiksmus.

Pasirinkite veiksmą iš meniu atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Peržiūrėkite meniu parinktis.
 2. Paspauskite jungiklį.

Jei norite uždaryti veiksmų meniu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Peržiūrėkite pasiekiamas parinktis, kol paryškinsite mygtuką „Atgal“ .
 2. Pasirinkite mygtuką.
Teksto redagavimas
 1. Pasirinkite teksto lauką.
 2. Kontekstiniame meniu atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  • Pasirinkite Diktavimas, kad pasakytumėte norimą įvesti tekstą.
  • Pasirinkite Ekrano klaviatūra, kad atidarytumėte ekrano klaviatūrą.
   • Parinkiklis nuskaito klaviatūros eilutes. Pasirinkus eilutę, parinkiklis nuskaito atskiras raides toje eilutėje.
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu