שימוש בגישה באמצעות מתג

גישה באמצעות מתג היא שיטת קלט חלופית של ה-Chromebook. כשמשתמשים ב'גישה באמצעות מתג', הפריטים במסך נסרקים עד שבוחרים אפשרות באמצעות מתג. אתם יכולים להשתמש במתגים עם המקלדת המובנית, או בעזרת מכשיר חיצוני שמחברים באמצעות Bluetooth או USB.

הגדרת גישה באמצעות מתג

חשוב: אם רוצים להשתמש במתגים בעזרת מכשיר חיצוני, חשוב לוודא שהוא מחובר ל-Chromebook לפני שמגדירים גישה באמצעות מתג.

הפעלת 'גישה באמצעות מתג'

 1. בפינה השמאלית התחתונה של ה-Chromebook, לוחצים על השעה. אפשר גם ללחוץ על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות  ואז נגישות.
 3. בקטע 'מקלדת וקלט טקסט', בוחרים באפשרות גישה באמצעות מתג ואז הגדרות של גישה באמצעות מתג.
  • אם מפעילים את 'גישה באמצעות מתג', מופיע מדריך להגדרה שעוזר להגדיר את המתגים.
 4. מקצים מתג לפעולה 'בחירה'. המתג הזה משמש לבחירת פריטים במסך.
 5. אם רוצים להשתמש במספר מתגים כדי להעביר את הבורר בין פריטים במסך, אפשר להקצות מתגים לפעולות 'הבא' או 'הקודם'.
  • אם יש מתג אחד בלבד, אפשר לעבור בין הפריטים השונים במסך כשמפעילים סריקה אוטומטית.

טיפ: אתם יכולים להפעיל מחדש את מדריך ההגדרה כדי להגדיר מתגים שונים.

שימוש בסריקה אוטומטית או ידנית

שימוש בסריקה אוטומטית

בעזרת הסריקה האוטומטית, הבורר יעבור באופן אוטומטי בין הפריטים השונים במסך עד שתבחרו פריט. אם יש מתג אחד בלבד, משתמשים בסריקה אוטומטית.
כדי להתחיל לסרוק:
 1. לוחצים על המתג שהוקצה לפעולה "בחירה" כדי שהבורר יעבור באופן אוטומטי בין פריטים שונים לבחירה.
 2. כדי לבחור את הפריט המודגש, מקישים שוב על המתג.

שימוש בסריקה ידנית

חשוב: כדי לבצע סריקה ידנית צריך יותר ממתג אחד. אם יש מתג אחד בלבד, משתמשים בסריקה אוטומטית.
 1. כדי להעביר את הבורר בין פריטים שונים במסך, מקישים על המתג שהוקצה ללחצן "הבא" עד שהפריט המבוקש מודגש.
  • אם יש 3 מתגים, אפשר גם להשתמש במתג "הקודם" כדי לעבור שוב בין הפריטים.
 2. כדי לבחור את הפריט המודגש, מקישים על המתג בחירה .

שימוש בסריקת נקודה

סריקת נקודה מאפשרת לאתר אזורים ספציפיים במסך, שייתכן שאין להם לחצן ברור לבחירה או שהם כוללים יותר מדי אפשרויות. ניתן להפעיל את סריקת הנקודות בכל שלב.
הפעלה של סריקת נקודה
חשוב: אם הפעלתם את הסריקה האוטומטית, הבורר יעבור באופן אוטומטי בין הפריטים השונים שניתן לבחור בתפריט הפעולות.
 1. מקישים על המתג שהוקצה לפעולה "בחירה".
 2. כשתפריט הפעולות מופיע, מקישים על המתג הבא כדי לעבור אל סריקת נקודה.
 3. מקישים על המתג בחירה כדי לבחור בסריקת נקודה.
בחירת פריט

כאשר בוחרים באפשרות סריקת נקודה, הסריקה מתחילה.

 1. כשסריקת הטווח האופקית מתחילה, לוחצים על המתג בחירה כאשר הטווח נמצא באזור שבו מעוניינים לבחור.
 2. לוחצים שוב על המתג בחירה כדי לנעול את המיקום האופקי.
 3. כשסריקת הטווח האנכית מתחילה, לוחצים על המתג בחירה כאשר הטווח נמצא באזור שבו מעוניינים לבחור.
 4. לוחצים שוב על המתג בחירה כדי לנעול את המיקום האנכי.
 5. לאחר אימות המיקום, בתפריט הפעולה מתמקדים בפעולה "לחיצה שמאלית" ולאחר מכן לוחצים על המתג בחירה כדי לבחור את הפריט.

טיפ: בסיום פעולת הקליק, הסריקה תמשיך.

שינוי המהירות של סריקת נקודה
 1. בפינה השמאלית התחתונה של ה-Chromebook, לוחצים על השעה. אפשר גם ללחוץ על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות  ואז נגישות
 3. בקטע 'מקלדת וקלט טקסט', בוחרים באפשרות גישה באמצעות מתג ואז הגדרות של גישה באמצעות מתג.
 4. בקטע 'מהירות סריקת נקודה', מזיזים את פס ההזזה בין 'איטית' ל'מהירה' כדי לכוונן.

ביצוע משימות נפוצות אחרות

בחירת פריט מקבוצה
לפעמים, כדי לשפר את היעילות, פריטים או אפשרויות תפריט בתוך חלון מסוים מקובצים יחד. אם לא הצלחתם לבחור פריט מסוים, ייתכן שאתם לא נמצאים בקבוצת הפריטים הנכונה.

אם הפריט שרוצים לבחור נמצא בתוך קבוצה של פריטים:

 1. בוחרים את קבוצת הפריטים.
 2. עוברים לפריט שרוצים לבחור.

אם הפריט שרוצים לבחור נמצא מחוץ לקבוצת הפריטים שנבחרה:

 1. כדי לצאת מקבוצת הפריטים, בוחרים בסמל החזרה .
 2. בוחרים את קבוצת הפריטים הנכונה.
 3. עוברים לפריט שרוצים לבחור.
שימוש בתפריט הפעולות
אם בוחרים פריט שמשויכות אליו מספר פעולות, ייפתח תפריט הקשר ב'גישה באמצעות מתג'. התפריט הזה מאפשר לבחור בין פעולות.

כדי לבחור פעולה מהתפריט:

 1. עוברים בין האפשרויות בתפריט.
 2. מקישים על המתג.

כדי לסגור את תפריט הפעולות:

 1. עוברים בין האפשרויות הזמינות עד שמדגישים את סמל החזרה .
 2. בוחרים בלחצן.
עריכת טקסט
 1. בוחרים שדה טקסט.
 2. מתוך תפריט ההקשר:
  • בוחרים באפשרות הכתבה כדי לומר את הטקסט שרוצים להזין.
  • בוחרים באפשרות מקלדת שמופיעה במסך כדי לפתוח את המקלדת שמופיעה במסך.
   • הבורר סורק את שורות המקלדת. לאחר שבוחרים שורה, הבורר סורק את האותיות שבשורה הזו.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי