שימוש בגישה באמצעות מתג

גישה באמצעות מתג היא שיטת קלט חלופית של ה-Chromebook. כשמשתמשים ב'גישה באמצעות מתג', הפריטים במסך נסרקים עד שבוחרים אפשרות באמצעות מתג. ניתן להשתמש במתגים עם המקלדת המובנית, או בעזרת מכשיר חיצוני שמחברים באמצעות Bluetooth או USB.

הגדרת גישה באמצעות מתג

חשוב: אם רוצים להשתמש במתגים בעזרת מכשיר חיצוני, חשוב לוודא שהוא מחובר ל-Chromebook לפני שמגדירים גישה באמצעות מתג.

כדי להפעיל גישה באמצעות מתג:
 1. ב-Chromebook, פותחים את ההגדרות .
 2. בוחרים אפשרויות מתקדמות ואז נגישות ואז ניהול תכונות נגישות.
 3. בקטע "קלט טקסט ומקלדת" בוחרים באפשרות גישה באמצעות מתג.
  • כשתפעילו גישה באמצעות מתג, מייד יקפוץ חלון שיפנה אתכם להקצאת מתגים.
 4. מקצים מתג לפעולה "בחירה". המתג הזה משמש לבחירת פריטים במסך.
 5. אם רוצים להשתמש במספר מתגים להעברת הבורר בין פריטים במסך, אפשר להקצות מתגים לפעולות "הבא" או "הקודם".
  • אם יש מתג אחד בלבד, אפשר לעבור בין הפריטים השונים במסך כשמפעילים סריקה אוטומטית.

שימוש בסריקה אוטומטית

בעזרת הסריקה האוטומטית, הבורר יעבור באופן אוטומטי בין הפריטים השונים במסך עד שתבחרו פריט. אם יש מתג אחד בלבד, משתמשים בסריקה אוטומטית.

כדי להתחיל לסרוק:
 1. לוחצים על המתג שהוקצה לפעולה "בחירה" כדי שהבורר יעבור באופן אוטומטי בין פריטים שונים לבחירה.
 2. כדי לבחור את הפריט המודגש, מקישים שוב על המתג.

שימוש בסריקה ידנית

חשוב: כדי לבצע סריקה ידנית צריך יותר ממתג אחד. אם יש מתג אחד בלבד, משתמשים בסריקה אוטומטית.

 1. כדי להעביר את הבורר בין פריטים שונים במסך, מקישים על המתג שהוקצה ללחצן "הבא" עד שהפריט המבוקש מודגש.
  • אם יש 3 מתגים, אפשר גם להשתמש במתג "הקודם" כדי לעבור שוב בין הפריטים.
 2. כדי לבחור את הפריט המודגש, מקישים על המתג "בחירה".

קבוצת פריטים

לפעמים, כדי לשפר את היעילות, פריטים או אפשרויות תפריט בתוך חלון מסוים מקובצים יחד. אם לא הצלחתם לבחור פריט מסוים, ייתכן שאתם לא נמצאים בקבוצת הפריטים הנכונה.

אם הפריט שרוצים לבחור נמצא בתוך קבוצה של פריטים:

 1. בוחרים את קבוצת הפריטים.
 2. עוברים לפריט שרוצים לבחור.

אם הפריט שרוצים לבחור נמצא מחוץ לקבוצת הפריטים שנבחרה:

 1. כדי לצאת מקבוצת הפריטים, בוחרים בסמל החזרה .
 2. בוחרים את קבוצת הפריטים הנכונה.
 3. עוברים לפריט שרוצים לבחור.

שימוש בתפריט הפעולות

אם בוחרים פריט שמשויכות אליו מספר פעולות, ייפתח תפריט הקשר ב'גישה באמצעות מתג'. התפריט הזה מאפשר לבחור בין פעולות.

כדי לבחור פעולה מהתפריט:

 1. עוברים בין האפשרויות בתפריט.
 2. מקישים על המתג.

כדי לסגור את תפריט הפעולות:

 1. עוברים בין האפשרויות הזמינות עד שמדגישים את סמל החזרה .
 2. בוחרים בלחצן.

עריכת טקסט

 1. בוחרים שדה טקסט.
 2. מתוך תפריט ההקשר:
  • בוחרים באפשרות הכתבה כדי לומר את הטקסט שרוצים להזין.
  • בוחרים באפשרות מקלדת שמופיעה במסך כדי לפתוח את המקלדת שמופיעה במסך.
   • הבורר סורק את שורות המקלדת. לאחר שבוחרים שורה, הבורר סורק את האותיות שבשורה הזו.