Lülitiga juurdepääsu kasutamine

Lülitiga juurdepääs on alternatiivne sisestusmeetod teie Chromebooki jaoks. Lülitiga juurdepääsu puhul liigutakse teie ekraanil olevate üksuste vahel, kuni kasutate lülitit valiku tegemiseks. Lüliteid saab kasutada koos sisseehitatud klaviatuuri või välise seadmega, mille ühendate Bluetoothi või USB kaudu.

Lülitiga juurdepääsu seadistamine

Tähtis! Kui soovite oma lülitite jaoks kasutada välist seadet, siis kontrollige enne lülitiga juurdepääsu seadistamist, et väline seade oleks ühendatud Chromebookiga.

Lülitiga juurdepääsu sisselülitamine

 1. Avage Chromebookis menüü Seaded .
 2. Tehke valikud Täpsemad ja siis Juurdepääsufunktsioonid ja siis Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 3. Tehke jaotises „Klaviatuur ja teksti sisestamine“ valikud Lülitiga juurdepääs (arvuti juhtimine vaid ühe või kahe lüliti abil) ja siis Lülitiga juurdepääsu valikud.
  • Kui lülitiga juurdepääsu sisse lülitate, kuvatakse seadistusjuhend, mis aitab teil lülitid seadistada.
 4. Määrake lüliti valimise toimingu jaoks. Selle lülitiga valite ekraanil olevaid üksuseid.
 5. Kui soovite ekraanil kuvatud üksuste vahel valijaga liikumiseks kasutada mitut lülitit, võite lülititele määrata toimingud „Järgmine“ ja „Eelmine“.
  • Kui teil on vaid üks lüliti, saate ekraanil olevate üksuste vahel liikuda, kui lülitate sisse funktsiooni Automaatne skannimine.

Nõuanne. Erinevate lülitite seadistamiseks saate seadistusjuhendi uuesti käitada.

Automaatse ja käsitsi skannimise kasutamine

Automaatse skannimise kasutamine

Automaatse skannimise puhul liigub valija automaatselt ekraanil olevate eri üksuste vahel, kuni teete valiku. Kasutage automaatset skannimist, kui teil on vaid üks lüliti.
Skannimise alustamiseks tehke järgmist.
 1. Vajutage lülitit, millele on määratud valimise toiming. Valija hakkab automaatselt eri valitavate üksuste vahel liikuma.
 2. Esiletõstetud üksuse valimiseks vajutage uuesti lülitit.

Käsitsi skannimise kasutamine

Tähtis! Käsitsi skannimise jaoks on vaja rohkem kui ühte lülitit. Kui teil on vaid üks lüliti, kasutage automaatset skannimist.
 1. Valija liigutamiseks ekraanil olevate üksuste vahel vajutage lülitit, millele on määratud edasiliikumise toiming, kuni soovitud üksus on esile tõstetud.
  • Kui teil on kolm lülitit, võite kasutada ka tagasiliikumise lülitit, et üksuste seas tagasi liikuda.
 2. Esiletõstetud üksuse valimiseks vajutage valimise lülitit.

Punkti skannimise kasutamine

Punkti skannimine võimaldab teil osutada konkreetsele ekraani alale, kus ei pruugi olla selgelt eristatavat nuppu, mida valida, või kus on liiga palju valikuid. Võite punkti skannimise igal ajal välja lülitada.
Punkti skannimise sisselülitamine
Tähtis! Kui teil on automaatne skannimine sisse lülitatud, liigub valija toimingute menüüs automaatselt eri valitavate üksuste vahel.
 1. Vajutage lülitit, millele on määratud valimise toiming.
 2. Kui kuvatakse toimingute menüü, vajutage edasiliikumise lülitit, et liikuda valiku Punkti skannimine peale.
 3. Vajutage valimise lülitit, et teha valik Punkti skannimine.
Üksuse valimine

Kui teete valiku Punkti skannimine, algab skannimine.

 1. Kui algab horisontaalne skannimine, vajutage valimise lülitit, kui skannimisel jõutakse alale, mida soovite valida.
 2. Horisontaalse asendi lukustamiseks vajutage uuesti valimise lülitit.
 3. Kui algab vertikaalne skannimine, vajutage valimise lülitit, kui skannimisel jõutakse alale, mida soovite valida.
 4. Vertikaalse asendi lukustamiseks vajutage uuesti valimise lülitit.
 5. Kui olete asukoha kinnitanud, liikuge toimingute menüüs toimingule „Vasakklikk“ ja vajutage seejärel valimise lülitit, et üksus valida.

Nõuanne: pärast klõpsamist jätkub skannimine.

Punkti skannimise kiiruse muutmine
 1. Avage Chromebookis menüü Seaded .
 2. Tehke valikud Täpsemad ja siis Juurdepääsufunktsioonid ja siis Juurdepääsufunktsioonide haldamine.
 3. Tehke valik Lülitiga juurdepääsu valikud.
 4. Liigutage jaotises „Punkti skannimise kiirus“ kiiruse kohandamiseks liugurit väärtuste „Aeglane“ ja „Kiire“ vahel.

Muude tavatoimingute tegemine

Rühmast üksuse valimine
Tõhususe huvides on mõnikord aknas olevad menüüvalikud või üksused kokku rühmitatud. Kui te ei saa üksust valida, ei pruugi te olla õiges üksuste rühmas.

Kui üksus, mida soovite valida, asub üksuste rühma sees, tehke järgmist.

 1. Valige üksuste rühm.
 2. Liikuge üksusele, mida soovite valida.

Kui üksus, mida soovite valida, ei asu praegu valitud üksuste rühma sees, tehke järgmist.

 1. Üksuste rühmast väljumiseks valige nupp Tagasi .
 2. Valige õige üksuste rühm.
 3. Liikuge üksusele, mida soovite valida.
Toimingute menüü kasutamine
Kui valite üksuse, millega on seotud mitu toimingut, avab lülitiga juurdepääs kontekstimenüü. Selles menüüs saate eri toimingute vahel valida.

Menüüst toimingu valimiseks tehke järgmist.

 1. Liikuge menüü valikute vahel.
 2. Vajutage lülitit.

Toimingute menüü sulgemiseks tehke järgmist.

 1. Liikuge võimalike valikute vahel, kuni esile tõstetakse nupp Tagasi .
 2. Valige see nupp.
Teksti muutmine
 1. Valige tekstiväli.
 2. Tehke kontekstimenüüs järgmist.
  • Valige Dikteerimine, et öelda sisestatav tekst suuliselt.
  • Valige Ekraanil kuvatav klaviatuur, et avada ekraanil kuvatav klaviatuur.
   • Valija liigub klaviatuuri ridade vahel. Kui olete rea valinud, liigub valija selle rea tähtede vahel.
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
208
false
false