Χρήση πρόσβασης με διακόπτη

Η πρόσβαση με διακόπτη είναι μια εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής για το Chromebook σας. Όταν χρησιμοποιείτε την πρόσβαση με διακόπτη, γίνεται σάρωση των στοιχείων στην οθόνη σας έως ότου χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη για να κάνετε μια επιλογή. Οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ή με μια εξωτερική συσκευή που συνδέετε μέσω Bluetooth ή USB.

Ρύθμιση πρόσβασης με διακόπτη

Σημαντικό: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική συσκευή για τους διακόπτες, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στο Chromebook προτού ρυθμίσετε την πρόσβαση με διακόπτη.

Ενεργοποίηση πρόσβασης με διακόπτη

 1. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του Chromebook, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
 3. Στην ενότητα Πληκτρολόγιο και εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε Πρόσβαση με διακόπτη και μετά Ρυθμίσεις πρόσβασης με διακόπτη.
  • Όταν ενεργοποιήσετε την πρόσβαση με διακόπτη, θα εμφανιστεί ένας οδηγός ρύθμισης που θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τους διακόπτες.
 4. Αντιστοιχίστε έναν διακόπτη στην ενέργεια Επιλογή. Θα χρησιμοποιείτε αυτόν τον διακόπτη για να επιλέγετε στοιχεία στην οθόνη.
 5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε πολλούς διακόπτες για να μετακινείτε τον επιλογέα μεταξύ των στοιχείων στην οθόνη, μπορείτε να αντιστοιχίσετε διακόπτες στις ενέργειες Επόμενο ή Προηγούμενο.
  • Εάν έχετε μόνο έναν διακόπτη, θα μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων στην οθόνη μόλις ενεργοποιήσετε την Αυτόματη σάρωση.

Συμβουλή: Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό ρύθμισης για να ρυθμίσετε διαφορετικούς διακόπτες.

Χρήση αυτόματης ή μη αυτόματης σάρωσης

Χρήση Αυτόματης σάρωσης

Η Αυτόματη σάρωση μετακινεί αυτόματα τον επιλογέα μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων της οθόνης μέχρι να κάνετε μια επιλογή. Εάν έχετε μόνο έναν διακόπτη, χρησιμοποιήστε την Αυτόματη σάρωση.
Για να ξεκινήσετε τη σάρωση:
 1. Πατήστε τον διακόπτη που έχει αντιστοιχιστεί στην ενέργεια Επιλογή. Αυτό επιτρέπει στον επιλογέα να μετακινείται αυτόματα μεταξύ των διαφορετικών επιλέξιμων στοιχείων.
 2. Για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο, πατήστε ξανά τον διακόπτη.

Χρήση μη αυτόματης σάρωσης

Σημαντικό: Η μη αυτόματη σάρωση απαιτεί περισσότερους από έναν διακόπτες. Εάν έχετε μόνο έναν διακόπτη, χρησιμοποιήστε την Αυτόματη σάρωση.
 1. Για να μετακινήσετε τον επιλογέα μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων της οθόνης, πατήστε τον διακόπτη που έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί Επόμενο μέχρι να επισημανθεί το στοιχείο που θέλετε.
  • Εάν έχετε 3 διακόπτες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη Προηγούμενο για να περιηγηθείτε στα στοιχεία αντίστροφα.
 2. Για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο, πατήστε τον διακόπτη Επιλογή.

Χρήση σάρωσης σημείων

Η σάρωση σημείων σάς επιτρέπει να εντοπίσετε συγκεκριμένες περιοχές στην οθόνη σας που μπορεί να μην έχουν σαφές κουμπί για επιλογή ή έχουν πάρα πολλές επιλογές. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σάρωση σημείων ανά πάσα στιγμή.
Ενεργοποίηση σάρωσης σημείων
Σημαντικό: Εάν έχετε ενεργοποιήσει την Αυτόματη σάρωση, ο επιλογέας θα μετακινείται αυτόματα μεταξύ των διαφορετικών επιλεγμένων στοιχείων στο μενού ενεργειών.
 1. Πατήστε τον διακόπτη που έχει αντιστοιχιστεί στην ενέργεια Επιλογή.
 2. Όταν εμφανιστεί το μενού ενεργειών, πατήστε τον διακόπτη Επόμενο για να μεταβείτε στην Σάρωση σημείων.
 3. Πατήστε τον διακόπτη Επιλογή, για να επιλέξετε Σάρωση σημείων.
Επιλέξτε ένα στοιχείο

Όταν επιλέγετε Σάρωση σημείων, ξεκινά η σάρωση.

 1. Όταν ξεκινήσει η οριζόντια σάρωση εύρους, πατήστε τον διακόπτη Επιλογή όταν το εύρος φτάσει στην περιοχή που θέλετε να επιλέξετε.
 2. Πατήστε ξανά τον διακόπτη Επιλογή, για να κλειδώσετε την οριζόντια θέση.
 3. Όταν ξεκινά η κάθετη σάρωση εύρους, πατήστε τον διακόπτη Επιλογή όταν το εύρος βρίσκεται στην περιοχή που θέλετε να επιλέξετε.
 4. Πατήστε ξανά τον διακόπτη Επιλογή, για να κλειδώσετε τη κατακόρυφη θέση.
 5. Όταν επιβεβαιωθεί η τοποθεσία, στο μενού ενεργειών, εστιάστε στην ενέργεια Αριστερό κλικ και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη Επιλογή για να επιλέξετε το στοιχείο.

Συμβουλή: Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας κλικ, η σάρωση συνεχίζεται.

Αλλαγή ταχύτητας σάρωσης σημείων
 1. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του Chromebook, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα
 3. Στην ενότητα Πληκτρολόγιο και εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε Πρόσβαση με διακόπτη και μετά Ρυθμίσεις πρόσβασης με διακόπτη.
 4. Στην ενότητα Ταχύτητα σάρωσης σημείων, μετακινήστε το ρυθμιστικό μεταξύ των επιλογών Αργή και Γρήγορη για προσαρμογή.

Ολοκλήρωση άλλων συνήθων εργασιών

Επιλογή ενός στοιχείου από μια ομάδα
Ορισμένες φορές, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ομαδοποιούνται οι διαφορετικές επιλογές στα μενού ή τα στοιχεία ενός παραθύρου. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο, μπορεί να μην βρίσκεστε στη σωστή ομάδα στοιχείων.

Αν το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε βρίσκεται μέσα σε μια ομάδα στοιχείων:

 1. Επιλέξτε την ομάδα στοιχείων.
 2. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε.

Αν το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε βρίσκεται εκτός της τρέχουσας επιλεγμένης ομάδας στοιχείων:

 1. Για έξοδο από την ομάδα στοιχείων, επιλέξτε Πίσω .
 2. Επιλέξτε τη σωστή ομάδα στοιχείων.
 3. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε.
Χρήση του μενού ενεργειών
Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο με το οποίο συσχετίζονται πολλές ενέργειες, η πρόσβαση με διακόπτη ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος. Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέγετε μεταξύ των ενεργειών.

Για να επιλέξετε μια ενέργεια από το μενού:

 1. Περιηγηθείτε στις επιλογές του μενού.
 2. Πατήστε τον διακόπτη.

Για να κλείσετε το μενού ενεργειών:

 1. Περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές μέχρι να επισημάνετε την επιλογή Πίσω .
 2. Επιλέξτε το κουμπί.
Επεξεργασία κειμένου
 1. Επιλέξτε ένα πεδίο κειμένου.
 2. Από το μενού περιβάλλοντος:
  • Επιλέξτε Υπαγόρευση για να εκφωνήσετε το κείμενο που θέλετε να εισαγάγετε.
  • Επιλέξτε Πληκτρολόγιο οθόνης για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης.
   • Ο επιλογέας σαρώνει τις σειρές του πληκτρολογίου. Αφού επιλέξετε μια σειρά, ο επιλογέας σαρώνει τα μεμονωμένα γράμματα σε αυτήν τη σειρά.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
208
false