Truy cập máy chủ web phát triển của bạn từ các thiết bị khác

Để thử nghiệm giao diện của trang web trên điện thoại, bạn có thể đặt máy chủ cục bộ ở chế độ công khai. Tìm hiểu cách thiết lập Linux (Bản thử nghiệm) trên Chromebook.

Thêm hoặc mở cổng

 1. Trên Chromebook, ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Chọn Linux (Bản thử nghiệm) sau đó Chuyển tiếp cổng.
 4. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Thêm cổng mới: Bên cạnh "Cổng", hãy chọn Thêm. Trong hộp xuất hiện, hãy thêm số cổng, chọn loại hoặc thêm nhãn để nhanh chóng xác định cổng của bạn.
  • Sử dụng cổng hiện có: Bật cổng bạn muốn dùng.

Xóa cổng

 1. Trên Chromebook, ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Chọn Linux (Bản thử nghiệm) sau đó Chuyển tiếp cổng.
 4. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Xóa một cổng: Bên cạnh cổng bạn muốn xóa, hãy chọn biểu tượng Thêm  Xóa cổng.
  • Xóa mọi cổng: Bên cạnh “Số cổng”, hãy chọn biểu tượng Thêm  Xóa mọi cổng.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?