Juster volumet på Chromebook

Du kan justere volumet for mikrofonen og høyttaleren din eller andre lydkilder via hurtiginnstillingene.

Kontrollér mikrofonvolumet

Du kan justere hvor høy eller lav stemmen dine er for andre i samtaler eller møter.

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Lydinnstillinger ved siden av volumglidebryteren.
 3. Dra mikrofonglidebryteren under «Inndata» mot venstre eller høyre.
Tips: For å kutte lyden, velg Mikrofon .

Juster høyttalervolumet

For å kontrollere hvor høyt eller lavt du hører andre personer, juster volumet for lyd ut for lydkilden du bruker (for eksempel høyttalere eller hodetelefoner).

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Dra volumglidebryteren mot venstre eller høyre.
  • Tips: For å kutte lyden, velg Volum .
 3. For å finne innstillingene for lyd ut, åpne Lydinnstillinger .
 4. Under «Utdata» ser du en grønn hake ved siden av enheten som er i bruk.

Be Google-assistenten om å justere volumet

For å endre volumet for lyd ut, si «Hey Google» og så en kommando.  Finn ut hvordan du bruker Google-assistenten med stemmen.

 • Øk volumet: Skru opp volumet. (Volumet økes med 10 %.)
 • Senk volumet: Skru ned volumet. (Volumet senkes med 10 %.)
 • Angi et spesifikt nivå eller en spesifikk prosentverdi: Volum fem. Still volumet til 65 %.
 • Juster volumet med [X] mengde: Skru opp volumet med 10 %. Skru ned volumet med 10 %.
 • Maksimer: Høyeste volum.
 • Minimer: Laveste volum.
 • Kutt lyden: Kutt lyden.