Juster lydstyrken på din Chromebook

I kvikmenuen kan du justere lydstyrken for din mikrofon, din højttaler eller en anden enhed.

Juster din mikrofons lydstyrke

Du kan justere, hvor højt eller lavt din stemme skal lyde for andre under et opkald eller et møde.

 1. Vælg klokkeslættet nederst til højre på skærmen.
 2. Vælg Lydindstillinger ud for skyderen til lydstyrke.
 3. Under "Input" kan du trække skyderen for mikrofonen mod venstre eller højre.
Tip! Du kan slå lyden fra ved at vælge Mikrofon .

Juster din højttalers lydstyrke

Du kan styre, hvor høj eller lav andres lyd er for dig, ved at justere lydstyrken for din højttaler, dine høretelefoner eller et andet output.

 1. Vælg klokkeslættet nederst til højre på skærmen.
 2. Træk skyderen for lydstyrke mod venstre eller højre.
  • Tip! Vælg Lydstyrke for at slå lyden fra.
 3. Vælg Lydindstillinger for at finde dine indstillinger for output.
 4. Der vises et grønt flueben til højre for den enhed, der er i brug, under "Output".

Bed Google Assistent om at justere lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken for et output, kan du sige "Hey Google" efterfulgt af en kommando. Se, hvordan du kan styre Google Assistent med din stemme.

 • Skru op: Skru op for lyden (skruer 10 % op for lyden).
 • Skru ned: Skru ned for lyden (skruer 10 % ned for lyden).
 • Angiv et bestemt lydniveau eller en bestemt procent: Lydstyrke 5. Lydstyrke på 65 %.
 • Juster lydstyrken med [mængde]: Skru 10 % op for lydstyrken. Skru 10 % ned for lydstyrken.
 • Skrue helt op: Højeste lydstyrke.
 • Skru helt ned: Laveste lydstyrke.
 • Slå lyd fra: Slå lyden fra.