ส่วนขยายที่เปลี่ยนการตั้งค่า

บทความนี้ใช้กับ Chrome บน Windows และ Mac เท่านั้น

ส่วนขยายที่ติดตั้งจาก Chrome เว็บสโตร์จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Chrome ได้เมื่อได้รับสิทธิ์จากคุณ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การท่องเว็บและช่วยให้ใช้งานส่วนขยายดังกล่าวได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งค่า เช่น หน้าแรก หน้าแท็บใหม่ เครื่องมือค้นหา หรือหน้าเริ่มต้น

เคล็ดลับ: ก่อนติดตั้งส่วนขยาย ให้ตรวจสอบว่าส่วนขยายดังกล่าวเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะไรใน Chrome บ้าง หากส่วนขยายเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าแท็บใหม่และเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น ระบบจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณเปลี่ยนเครื่องมือค้นหาด้วยความตั้งใจ

เปลี่ยนการตั้งค่ากลับเป็นเหมือนเดิม

หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ถอนการติดตั้งหรือปิดใช้ส่วนขยาย คุณจะใช้ส่วนขยายไม่ได้หากไม่อนุญาตให้ส่วนขยายเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อนำส่วนขยายออกแล้ว การตั้งค่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนที่คุณจะติดตั้งส่วนขยาย

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เครื่องมือเพิ่มเติม จากนั้น ส่วนขยาย
  3. คลิกลบที่ส่วนขยายที่ต้องการลบออก
  4. ยืนยันโดยคลิกลบ

ดูการตั้งค่าที่ส่วนขยายทำการเปลี่ยนแปลง

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
  3. มองหากล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีข้อความ "ส่วนขยาย [ชื่อส่วนขยาย] กำลังควบคุมการตั้งค่านี้"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false