Správa rozšírení, ktoré menia nastavenia

Tento článok sa týka iba Chromu pre Windows a Mac.

Rozšírenia, ktoré si nainštalujete z Internetového obchodu Chrome, môžu s vaším povolením meniť nastavenia Chromu. Väčšina zmien slúži na zlepšenie prehliadania a uľahčenie používania daných rozšírení. Môžu sa zmeniť nastavenia, ako napríklad domovská stránka, stránka na novej karte, vyhľadávač alebo úvodná stránka.

Tip: Pred inštaláciou rozšírenia skontrolujte, ktoré nastavenia Chromu rozšírenie zmení. Ak môže rozšírenie zmeniť stránku na novej karte a predvolený vyhľadávač, zobrazí sa výzva na potvrdenie, že so zmenou vyhľadávača súhlasíte.

Obnovenie bežných nastavení

Ak nechcete, aby rozšírenie nastavenia zmenilo, musíte ho odinštalovať alebo deaktivovať. Rozšírenie sa nedá používať bez toho, aby ste mu umožnili zmeniť nastavenia.

Po odstránení rozšírenia sa nastavenia vrátia do bežného stavu, v ktorom sa nachádzali pred jeho inštaláciou.

  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Rozšírenia a potom Spravovať rozšírenia.
  3. Pri rozšírení, ktoré chcete odstrániť, vyberte Odstrániť.
  4. Potvrďte to výberom možnosti Odstrániť.

Vyhľadanie nastavení zmenených rozšírením

  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
  3. Nájdite obdĺžnikový rámček s textom Toto nastavenie je ovládané rozšírením [názov rozšírenia].

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
7279613455135607992