તમે વિનંતી કરેલું પેજ હાલમાં તમારી ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી. તમે પેજની સૌથી નીચેના ભાગમાં જઈને બીજી ભાષા પસંદ કરી શકો છો અથવા Google Chromeની અનુવાદ કરવાની બિલ્ટ-ઇન સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈપણ વેબપેજનો તમારી મનપસંદ ભાષામાં ઝટપટ અનુવાદ કરી શકો છો.

Extensions that change your settings

This article applies to Chrome for Windows and Mac only.

With your permission, extensions you install from the Chrome Web Store can make changes to your Chrome settings. Most changes enhance your browsing experience and make using the extension easier. Changes can affect settings such as your homepage, new tab page, search engine, or start page.

Tip: Before you install an extension, check which Chrome settings the extension changes. If an extension changes your new tab page and default search engine, you'll be asked to confirm you changed your search engine on purpose.

Change your settings back to normal

If you don't want your settings changed, uninstall or disable the extension. You can't use the extension without letting it change your settings.

When you remove the extension your settings will go back to how they were before you installed it.

  1. On your computer, open Chrome.
  2. At the top right, click More More and then More tools and then Extensions.
  3. On to the extension you want to remove, click Remove.
  4. Confirm by clicking Remove.

See the settings that an extension changed

  1. On your computer, open Chrome.
  2. At the top right, click More More and then Settings.
  3. Look for a rectangular box that says "An extension, [extension name], is controlling this setting."
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
false
false