افزونه‌هایی که تنظیمات را تغییر می‌دهند

این مقاله فقط برای Chrome در Windows و Mac کاربرد دارد.

افزونه‌هایی که از «نت‌بازار Chrome» نصب می‌کنید، می‌توانند با اجازه شما تنظیمات Chrome را تغییر دهند. بیشتر این تغییرات تجربه مرورتان را بهبود می‌بخشند و استفاده از افزونه را آسان‌تر می‌کنند. این تغییرات می‌توانند بر تنظیمات مواردی مثل صفحه اصلی، صفحه برگه جدید، موتور جستجو، یا صفحه شروع تأثیر بگذارند.

نکته: قبل از نصب افزونه، بررسی کنید این افزونه کدام تنظیمات Chrome را تغییر می‌دهد. اگر افزونه‌ای صفحه برگه جدید و موتور جستجوی پیش‌فرضتان را تغییر دهد، عمداً از شما خواسته می‌شود که تغییر کردن موتور جستجو را تأیید کنید.

برگرداندن تنظیمات به حالت عادی

اگر نمی‌خواهید تنظیماتتان تغییر کند، افزونه را حذف نصب یا غیرفعال کنید. نمی‌توانید بدون اجازه دادن به افزونه برای تغییر تنظیمات، از آن استفاده کنید.

وقتی افزونه‌ را برمی‌دارید، تنظیماتتان به وضعیت قبل از نصب افزونه برمی‌گردد.

  1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
  2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس بیشتر ابزارها و سپس افزونه‌ها کلیک کنید؛
  3. در افزونه‌ای که می‌خواهید برداشته شود، روی برداشتن کلیک کنید؛
  4. با کلیک روی برداشتن، کنش را تأیید کنید.

دیدن تنظیماتی که افزونه تغییر داده است

  1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
  2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات ضربه بزنید.
  3. کادر مستطیل شکل «An extension, [extension name], is controlling this setting (افزونه‌ای، [نام افزونه]، این تنظیم را کنترل می‌کند)» را پیدا کنید.