Thêm và mở ứng dụng Chrome

Bạn có thể thêm và mở ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Lưu ý: Một số ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến chỉ được hỗ trợ trên Chromebook và không hoạt động trên Windows, Mac hoặc Linux.

Thêm ứng dụng

Thêm ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến
 1. Mở  Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm kiếm hoặc duyệt tìm các ứng dụng bạn muốn. 
 3. Nhấp Thêm vào Chrome.
Thêm trang web dưới dạng ứng dụng
Đối với người dùng Windows, Linux và Chromebook, bạn có thể thêm một trang web trên internet dưới dạng ứng dụng trong Chrome.
 1. Mở Chrome.
 2. Chuyển tới trang web bạn muốn thêm dưới dạng ứng dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp Thêm Thêm.
 4. Nhấp Công cụ khác.
 5. Thêm ứng dụng:
  • Người dùng Windows: Nhấp Thêm vào thanh tác vụ.
  • Người dùng Linux: Nhấp Thêm vào màn hình
  • Người dùng Chromebook: Nhấp Thêm vào giá.

Mở ứng dụng

Mở ứng dụng
 1. Mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, nhập chrome://apps.
 3. Nhấn Enter.
 4. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn mở.

Nhấp chuột phải vào ứng dụng để mở ứng dụng trong tab thông thường hoặc tab được ghim, ở chế độ toàn màn hình hay trong cửa sổ mới.

Mở ứng dụng trong trình duyệt khác

Bạn có thể mở ứng dụng trong trình duyệt khác nếu URL bắt đầu bằng http://. Để mở ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Mở ứng dụng và xác nhận URL
 3. Sao chép và dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt khác để mở.
Mở ứng dụng trên Chromebook

Để xem và mở ứng dụng trên Chromebook của bạn, hãy nhấp vào Trình khởi chạy Trình khởi chạy.

Mel là chuyên gia về Cửa hàng Chrome trực tuyến đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?