Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thêm và mở ứng dụng Chrome

Bạn có thể thêm và mở ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Thêm ứng dụng

Thêm ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến
 1. Mở  Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm kiếm hoặc duyệt tìm các ứng dụng bạn muốn. 
 3. Nhấp Thêm vào Chrome.
Thêm trang web dưới dạng ứng dụng
Đối với người dùng Windows, Linux và Chromebook, bạn có thể thêm một trang web trên internet dưới dạng ứng dụng trong Chrome.
 1. Mở Chrome.
 2. Chuyển tới trang web bạn muốn thêm dưới dạng ứng dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm.
 4. Nhấp Công cụ khác.
 5. Thêm ứng dụng:
  • Người dùng Windows: Nhấp Thêm vào thanh tác vụ.
  • Người dùng Linux: Nhấp Thêm vào màn hình
  • Người dùng Chromebook: Nhấp Thêm vào giá.

Mở ứng dụng

Mở ứng dụng từ thanh dấu trang của bạn

Để sử dụng lối tắt Ứng dụng, bạn phải đang sử dụng thanh dấu trang.

 1. Mở Chrome.
 2. Đảm bảo bạn đã bật thanh dấu trang.
 3. Trong thanh dấu trang, nhấp vào Ứng dụng . Nếu lối tắt Ứng dụng không hiển thị, hãy nhấp chuột phải vào thanh dấu trang rồi nhấp vào Hiển thị lối tắt ứng dụng.
 4. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn mở.
Mở ứng dụng trong tab mới
 1. Mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, nhập chrome://apps.
 3. Nhấn Enter.
 4. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn mở.

Nhấp chuột phải vào ứng dụng để mở trong tab thông thường hoặc tab được ghim, ở chế độ toàn màn hình hoặc trong cửa sổ mới.

Mở ứng dụng trong các trình duyệt khác

Bạn có thể mở ứng dụng trong trình duyệt khác nếu URL bắt đầu bằng http://. Để mở ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Mở ứng dụng và xác nhận URL
 3. Sao chép và dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt khác để mở.
Sử dụng Trình chạy ứng dụng Chrome trên Chromebook

Trình chạy ứng dụng Chrome là một cửa sổ để bạn có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng Chrome của mình ngay từ màn hình trên Chromebook. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng trình chạy để xem Trình khởi chạy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?