Thêm và mở ứng dụng Chrome

Bạn có thể thêm và mở ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Thêm ứng dụng

Thêm ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến
 1. Mở  Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm kiếm hoặc duyệt tìm các ứng dụng bạn muốn. 
 3. Nhấp Thêm vào Chrome.
Thêm trang web dưới dạng ứng dụng
Đối với người dùng Windows, Linux và Chromebook, bạn có thể thêm một trang web trên internet dưới dạng ứng dụng trong Chrome.
 1. Mở Chrome.
 2. Chuyển tới trang web bạn muốn thêm dưới dạng ứng dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 4. Nhấp Công cụ khác.
 5. Thêm ứng dụng:
  • Người dùng Windows: Nhấp Thêm vào thanh tác vụ.
  • Người dùng Linux: Nhấp Thêm vào màn hình
  • Người dùng Chromebook: Nhấp Thêm vào giá.

Mở ứng dụng

Mở ứng dụng trong tab mới
 1. Mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, nhập chrome://apps.
 3. Nhấn Enter.
 4. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn mở.

Nhấp chuột phải vào ứng dụng để mở trong tab thông thường hoặc tab được ghim, ở chế độ toàn màn hình hoặc trong cửa sổ mới.

Mở ứng dụng trong các trình duyệt khác

Bạn có thể mở ứng dụng trong trình duyệt khác nếu URL bắt đầu bằng "http://". Để mở ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Mở ứng dụng và xác nhận URL
 3. Sao chép và dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt khác để mở.
Sử dụng Trình khởi chạy ứng dụng Chrome

Trình khởi chạy ứng dụng Chrome là một cửa sổ để bạn có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng Chrome của mình ngay từ màn hình.

Bạn có thể sử dụng trình chạy ứng dụng để:

 • Sắp xếp các ứng dụng bằng cách kéo ứng dụng.
 • Thêm hoặc xóa ứng dụng.
 • Tìm kiếm ứng dụng bằng cách nhập tên của ứng dụng vào hộp tìm kiếm.

Trình chạy ứng dụng tự động cài đặt vào lần đầu tiên bạn thêm ứng dụng Chrome. Dưới đây là cách trình chạy này hoạt động:

 1. Bên trái của Cửa hàng Chrome trực tuyến, hãy chọn Ứng dụng Chrome.
 2. Chọn ứng dụng và nhấp vào Miễn phí hoặc Mua để cài đặt.
 3. Trong thanh tác vụ (máy chạy Windows) hoặc thanh dock (máy Mac) của bạn, hãy tìm Trình chạy ứng dụng .

Lưu ý: Trên Chrome OS, trình chạy ứng dụng được bật theo mặc định.

Tìm trình chạy ứng dụng

Nếu không thấy Trình chạy ứng dụng trong thanh tác vụ (máy chạy Windows) hoặc thanh dock (máy Mac) của mình thì bạn có thể tìm theo cách sau:

Máy chạy Windows

 1. Nhấp vào menu Bắt đầu.
 2. Chọn Tất cả chương trình > Google Chrome.
 3. Nhấp chuột phải vào Trình chạy ứng dụng .
 4. Nhấp vào Ghim vào Thanh tác vụ.

Máy Mac

 1. Chuyển tới Finder và nhập "Trình chạy ứng dụng" vào hộp tìm kiếm.
 2. Kéo Trình chạy ứng dụng vào thanh Dock của bạn.

Máy chạy Linux

 1. Tìm kiếm "Trình chạy ứng dụng Chrome" trên máy tính của bạn.
 2. Ghim Trình chạy này vào trình chạy hoặc bảng điều khiển của hệ thống.
Bài viết này có hữu ích không?