הוספה ופתיחה של אפליקציות Chrome

אתם יכולים להוסיף ולפתוח אפליקציות מחנות האינטרנט של Chrome.

הערה: חלק מהאפליקציות בחנות האינטרנט של Chrome נתמכות רק במחשבי Chromebook, ולא יפעלו ב-Windows, ‏Mac או Linux.

הוספה של קיצור דרך אל אתר כאפליקציה

במחשבי Windows‏, Linux ו-Chromebook אפשר להוסיף קיצור דרך אל אתר אינטרנט כאפליקציה ב-Chrome.

 1. פותחים את Chrome.
 2. עוברים אל האתר שרוצים להוסיף כאפליקציה.
 3. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות.
 4. לוחצים על כלים נוספים.
 5. לוחצים על יצירת קיצור דרך.
 6. נותנים שם לקיצור הדרך ולוחצים על יצירה.

הוספה ופתיחה של אפליקציות ב-Chromebook

הוספה של אפליקציה מחנות האינטרנט של Chrome
 1. פותחים את חנות האינטרנט של Chrome.
 2. מחפשים את האפליקציה הרצויה. 
 3. לוחצים על הוספה ל-Chrome‏.
פתיחת אפליקציות בדפדפנים אחרים

אפשר לפתוח אפליקציה בדפדפן אחר אם כתובת ה-URL מתחילה ב-http://‎‏. כדי לפתוח את האפליקציה:

 1. פותחים את Chrome.
 2. פתח את היישום ואשר את כתובת האתר
 3. מעתיקים ומדביקים אותה בסרגל הכתובות של דפדפן אחר כדי לפתוח אותה דרכו.
פתיחת אפליקציה ב-Chromebook
כדי להציג ולפתוח את האפליקציות ב-Chromebook, לוחצים על סמל מרכז האפליקציות מרכז האפליקציות.