Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Instaliranje proširenja i upravljanje proširenjima

Chrome možete prilagoditi i dodati mu značajke i funkcije tako što ćete mu dodati proširenja iz Chrome web-trgovine.

Instaliranje proširenja

Instaliranje proširenja
 1. Otvorite Chrome web-trgovinu.
 2. Pronađite i odaberite proširenje koje želite.
 3. Kliknite Dodaj u Chrome.
 4. Za neka će se proširenja prikazivati okvir s popisom podataka kojima to proširenje može pristupiti.
 5. Kliknite Dodaj proširenje da biste proširenju dopustili pristup svojim podacima i instalirali proširenje.

Da biste upotrebljavali proširenje, kliknite ikonu s desne strane adresne trake u Chromeu.

Napomena: ako instalirate proširenje na poslu ili u školi, neka proširenja mogu biti blokirana. Obratite se administratoru za više informacija.

Instaliranje proširenja putem telefona

Pomoću telefona možete instalirati besplatna proširenja:

 1. Prijavite se u Chrome na telefonu ako to još niste učinili.
 2. U prozoru Chromea potražite željeno proširenje na webu.
 3. Dodirnite Dodaj na računalo.
 4. U prozoru koji će se prikazati dodirnite Dodaj na računalo.

Kad sljedeći put otvorite Chrome na računalu, prikazat će vam se upozorenje da je proširenje daljinski instalirano. U nekim će se slučajevima prikazati i dopuštenja koja su proširenju potrebna. Da biste proširenju dodijelili dopuštenja i upotrebljavali ga, kliknite Omogući proširenje.

Instaliranje proširenja s drugih web-lokacija
 1. Na web-lokaciji razvojnog programera kliknite Dodaj u Chrome.
 2. Pregledajte i prihvatite dopuštenja.
 3. Otvorite novu karticu da biste dovršili instalaciju.

Važno: proširenja biste trebali dodavati samo s pouzdanih web-lokacija.

Ako ste administrator na poslu ili u školi, možete navesti URL-ove kojima je dopušteno instaliranje proširenja, aplikacija i tema izravno putem pravila ExtensionInstallSources.

Instaliranje proširenja kao dijela Windows ili Mac aplikacije

Ponekad kada instalirate aplikaciju na Windows ili Mac računalu, ona također instalira Chromeovo proširenje. Sljedeći put kada otvorite Chrome:

 • Da biste tom proširenju dodijelili dopuštenja i upotrebljavali ga, kliknite Omogući.
 • Da biste izbrisali to proširenje, kliknite Ukloni

Deinstaliranje proširenja

Ako proširenje ima ikonu na alatnoj traci Chromea, desnom tipkom miša možete kliknuti ikonu i odabrati Ukloni iz Chromea.

Ako ne vidite ikonu proširenja:

 1. Otvorite Chrome Chrome.
 2. Kliknite Više Više.
 3. Idite na Više alata a zatim Proširenja.
 4. Pored proširenja koje želite ukloniti kliknite Ukloni Uklanjanje.
 5. Kliknite Ukloni.

Upravljanje proširenjima

Da biste vidjeli Chromeova proširenja, otvorite chrome://extensions.

Prikazivanje ili sakrivanje proširenja

Sakrivanje proširenja

 • Da biste sakrili proširenja, kliknite i povucite adresnu traku udesno.
 • Da biste sakrili pojedinačna proširenja, kliknite ikonu desnom tipkom i odaberite Sakrij u izborniku Chromea.
 • Da biste vidjeli sakrivena proširenja, kliknite Više Više.

Prikazivanje proširenja

 • Da biste prikazali proširenja koja ste sakrili, kliknite i ponovo povucite adresnu traku ulijevo.
 • Da biste skrivena proširenja vratili na Chromeovu alatnu traku, kliknite Više Više, kliknite proširenje desnom tipkom i odaberite Zadrži na alatnoj traci. Neka proširenja neće imati tu opciju.
Organiziranje proširenja na alatnoj traci preglednika
 1. Otvorite Chrome Chrome.
 2. Kliknite proširenje koje želite premjestiti.
 3. Povucite ga na novi položaj.
Uključivanje ili isključivanje proširenja
 1. U pregledniku kliknite Više Više.
 2. Odaberite Više alata a zatim Proširenja.
 3. Da biste isključili proširenje, uklonite kvačicu iz okvira Omogućeno. Da biste uključili proširenje, stavite kvačicu u okvir.
Prikaz proširenja u anonimnom načinu

Neka su proširenja dostupna u anonimnom načinu. Da biste ih uključili:

 1. U prozoru Chromea kliknite Više Više.
 2. Idite na Više alata a zatim Proširenja.
 3. Ispod opisa proširenja stavite kvačicu u okvir Dopusti u anonimnom načinu.

Saznajte više o privatnom pregledavanju (anonimno) u Chromeu.

Popravak oštećenog proširenja

Ako se prikaže poruka "Ovo proširenje možda je oštećeno", možda su izmijenjene datoteke proširenja. Chrome će onemogućiti to proširenje radi vaše zaštite.

Da biste popravili proširenje:

 1. U prozoru Chromea kliknite Više Više.
 2. Odaberite Više alata a zatim Proširenja.
 3. Pronađite oštećeno proširenje i kliknite Popravi.
 4. Prikazat će se okvir za potvrdu popravka i tražit će se dopuštenje za pristup nekim vašim podacima u Chromeu.
 5. Kliknite Popravi da biste popravili proširenje i odobrili zahtjev za dopuštenje.
Uklanjanje mogućeg zlonamjernog softvera

Ako se proširenje ne uspije popraviti, moguće je da neki sumnjivi program mijenja datoteke proširenja. U tom slučaju napravite sljedeće:

 1. Pokrenite softver za uklanjanje virusa ili zlonamjernih softvera da biste uklonili program koji možda utječe na Chrome. Možete pokušati i s alatom za uklanjanje softvera.
 2. Popravite proširenje.
 3. Ako ne uspijete, posjetite Chromeov forum za pomoć i obavijestite nas o svojoj situaciji.
Upotreba istih proširenja na bilo kojem računalu

Da biste upotrebljavali svoja proširenja na bilo kojem računalu, prijavite se u Chrome.