Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Instaliranje proširenja i upravljanje njima

Dodavanjem proširenja u Google Chrome možete dobiti više značajki i funkcija. Upotrebom proširenja možete prilagoditi Google Chrome značajkama koje volite i ukloniti iz preglednika one koje ne upotrebljavate.

Instaliranje i deinstaliranje proširenja

Instaliranje proširenja
 1. Posjetite Chrome web-trgovinu.
 2. Pronađite i odaberite proširenje koje želite instalirati.
 3. Kliknite Dodaj u Chrome.
 4. Prikazat će se dijaloški okvir s podacima kojima će proširenje moći pristupiti.
 5. Kliknite Dodaj da biste proširenju odobrili pristup svojim podacima i instalirali ga.

Za upotrebu proširenja kliknite ikonu koja će se prikazati s desne strane adresne trake.

Napomena: ako ste na poslu ili u školi, neka se proširenja možda neće moći instalirati. Saznajte više o upotrebi upravljanog Chromebooka.

Instaliranje proširenja s drugih web-lokacija

U Chromeu slijedite ove upute za dodavanje proširenja:

 1. Na web-lokaciji razvojnog programera kliknite Dodaj u Chrome da biste instalirali aplikaciju.
 2. Pregledajte i prihvatite dopuštenja.
 3. Otvorite novu karticu da biste dovršili instaliranje.

Napomena: proširenja biste trebali dodavati samo s pouzdanih web-lokacija.

Ako ste administrator u tvrtki, možete navesti URL-ove s kojih se smiju izravno instalirati proširenja, aplikacije i teme pomoću pravila ExtensionInstallSources.

Deinstaliranje proširenja

Da biste uklonili proširenje iz Google Chromea:

 1. U pregledniku kliknite izbornik Više.
 2. Odaberite Više alata > Proširenja.
 3. Na proširenju koje želite ukloniti kliknite Ukloni iz Chromea .
 4. Prikazat će se obavijest o uklanjanju proširenja. Kliknite Ukloni.

Ako proširenje ima ikonu na Chromeovoj alatnoj traci, možete kliknuti tu ikonu desnom tipkom i odabrati Ukloni iz Chromea da biste deinstalirali to proširenje.

Upravljanje proširenjima

Svoja proširenja Chromea možete vidjeti na stranici chrome://extensions. Evo nekoliko načina za upravljanje proširenjima:

Prikaz proširenja u anonimnom načinu

Neka proširenja mogu biti dostupna u anonimnom načinu. Uključite ih na sljedeći način:

 1. U pregledniku kliknite izbornik Više.
 2. Odaberite Više alata > Proširenja.
 3. Ispod opisa proširenja označite opciju Dopusti u anonimnom načinu.

Saznajte više o privatnom pregledavanju (anonimnom načinu) u Chromeu

Prikazivanje ili skrivanje proširenja

Prema želji možete prikazati ili sakriti proširenja.

 1. Da biste sakrili proširenja, kliknite i povucite adresnu traku udesno. Na adresnoj traci prvo će se sakriti krajnja lijeva proširenja.
 2. Da biste prikazali skrivena proširenja, kliknite i povucite adresnu traku natrag ulijevo.
 3. Sve skrivene ikone pojavit će se u izborniku Chromea.

Možete sakriti i pojedinačne ikone. Kliknite izbornik Chromea Više, a zatim desnom tipkom kliknite željenu ikonu i odaberite Sakrij. Sve skrivene ikone pojavit će se u izborniku Chromea.

Vraćanje skrivenih gumba na Chromeovu alatnu traku:

 1. U gornjem desnom kutu kliknite izbornik Chromea Više.
 2. Desnom tipkom kliknite željeni skriveni gumb i odaberite Prikaži na alatnoj traci.

Neka proširenja ne dopuštaju korisničku interakciju putem alatne trake, pa će samo neke ikone imati opciju prikazivanja na alatnoj traci.

Organiziranje proširenja na alatnoj traci preglednika

Na desnoj strani adresne trake kliknite proširenje koje želite pomaknuti i povucite ga na novi položaj.

Uključivanje ili isključivanje proširenja
 1. U pregledniku kliknite izbornik Više.
 2. Odaberite Više alata > Proširenja.
 3. Da biste isključili proširenje, poništite odabir okvira Omogućeno. Označite okvir da biste ga uključili.
Popravak oštećenog proširenja

Ako se prikaže poruka "To je proširenje možda oštećeno", to znači da su datoteke proširenja možda izmijenjene. Radi vaše zaštite Chrome će onemogućiti to proširenje.

Proširenje popravite na sljedeći način:

 1. U pregledniku kliknite izbornik Više.
 2. Odaberite Više alata > Proširenja.
 3. Pronađite oštećeno proširenje i kliknite Popravi.
 4. Pojavit će se dijaloški okvir za potvrdu popravka s prikazom traženih dopuštenja.
 5. Kliknite Popravi da biste popravili i omogućili proširenje i tražena dopuštenja.
Uklanjanje mogućeg zlonamjernog softvera

Ako je proširenje još uvijek oštećeno, moguće je da njegove datoteke izmjenjuje neki sumnjivi program. U tom slučaju:

 1. Pokrenite softver za otkrivanje virusa ili zlonamjernog softvera da biste uklonili programe koji možda utječu na Chrome. Možete isprobati i Alat za uklanjanje softvera.
 2. Popravite proširenje.
 3. Ako to ne uspije, posjetite Chromeov forum za pomoć i upoznajte nas sa svojim slučajem.
Upotreba istih proširenja na bilo kojem računalu

Da biste pristupili svojim proširenjima na bilo kojem računalu, prijavite se na Chrome.