Cài đặt và quản lý tiện ích

Bạn có thể tùy chỉnh Chrome trên máy tính bằng cách thêm các tiện ích từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Cài đặt tiện ích

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể thêm tiện ích khi duyệt web ở Chế độ ẩn danh hoặc với tư cách khách.

 1. Mở Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và chọn tiện ích mà bạn muốn cài đặt.
 3. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
 4. Một số tiện ích sẽ cho bạn biết liệu tiện ích đó có cần một số quyền hoặc dữ liệu cụ thể hay không. Để phê duyệt, hãy nhấp vào Thêm tiện ích.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy nhớ chỉ phê duyệt những tiện ích mà bạn tin tưởng.

Để sử dụng tiện ích, hãy nhấp vào biểu tượng ở bên phải thanh địa chỉ.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính của cơ quan hoặc trường học, tổ chức của bạn có thể chặn một số tiện ích.

Cài đặt trên điện thoại
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome. Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào Chrome.
 2. Tìm tiện ích bạn muốn.
 3. Nhấn vào Thêm vào màn hình.
 4. Xác nhận bằng cách nhấn vào Thêm vào màn hình.

Vào lần tới khi mở Chrome trên máy tính, bạn sẽ thấy thông báo về việc tiện ích đã được cài đặt. Nếu tiện ích đó cần một số quyền thì bạn sẽ thấy yêu cầu cấp quyền. Để phê duyệt, hãy nhấp vào Bật tiện ích.

Cài đặt kèm theo một ứng dụng trên Windows hoặc Mac

Đôi lúc, khi bạn cài đặt một ứng dụng trên Windows hoặc Mac, ứng dụng đó cũng cài đặt một tiện ích Chrome. Vào lần tới khi bạn mở Chrome:

 • Để cấp quyền và sử dụng tiện ích đó, hãy nhấp vào Bật.
 • Để xoá tiện ích đó, hãy nhấp vào Xoá.
Cài đặt bằng tính năng Duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ

Để tăng mức độ bảo vệ khi cài đặt một tiện ích mới qua Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn có thể dùng tính năng Duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ. Nếu bật tính năng Duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ trong Chrome, bạn sẽ được cảnh báo khi cài đặt một tiện ích không đáng tin cậy. Tiện ích được xem là đáng tin cậy khi được tạo bởi một nhà phát triển tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Thường thì các nhà phát triển mới phải mất vài tháng mới đạt được trạng thái đáng tin cậy. Cuối cùng, chúng tôi cố gắng để tất cả nhà phát triển có tiện ích tuân thủ đạt được trạng thái này khi đáp ứng chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Cài đặt tiện ích đáng tin cậy

Khi bạn cố gắng cài đặt một tiện ích, một hộp thoại sẽ xuất hiện.
 • Nếu tính năng Duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ không tin tưởng một tiện ích, bạn sẽ thấy thông báo “Tiện ích này không được tính năng Duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ tin cậy”.
  • Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục cài đặt tiện ích đó, hãy nhấp vào Tiếp tục cài đặt.
  • Để hủy cài đặt, hãy nhấp vào Đóng.
 • Nếu tính năng Duyệt web an toàn có tăng cường bảo vệ tin tưởng tiện ích đó, hãy nhấp vào Thêm tiện ích để hoàn tất quá trình cài đặt.

Quản lý tiện ích

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
 3. Thay đổi theo ý bạn:
  • Bật/tắt: Bật hoặc tắt tiện ích.
  • Cho phép chế độ ẩn danh: Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết. Bật tùy chọn Cho phép ở chế độ ẩn danh.
  • Sửa tiện ích bị hỏng: Tìm tiện ích bị hỏng rồi nhấp vào Sửa. Xác nhận bằng cách nhấp vào Sửa tiện ích.
  • Cho phép truy cập trang web: Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết. Bên cạnh tùy chọn “Cho phép tiện ích này đọc và thay đổi tất cả dữ liệu trên các trang web bạn truy cập”, hãy thay đổi quyền truy cập trang web của tiện ích thành Khi nhấp chuột, Trên các trang web cụ thể hoặc Trên tất cả các trang web.
Xóa phần mềm độc hại tiềm ẩn

Nếu bạn sửa một tiện ích nhưng tiện ích đó vẫn bị hỏng, thì có thể một chương trình đáng ngờ đang thay đổi các tệp của tiện ích này.

 1. Trên máy tính chạy Windows, hãy Tìm phần mềm độc hại trên máy tính.
 2. Trên máy tính chạy Windows, Mac hoặc Linux, hãy chạy phần mềm diệt vi-rút hoặc phần mềm chống phần mềm độc hại. Xóa mọi chương trình phần mềm có thể đang ảnh hưởng đến Chrome.
 3. Trên tất cả các loại máy tính, hãy sửa tiện ích bằng cách làm theo những bước sau:
  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
  3. Tìm tiện ích bị hỏng rồi nhấp vào Sửa. Xác nhận bằng cách nhấp vào Sửa.
 4. Nếu thao tác này không có tác dụng, hãy truy cập Diễn đàn trợ giúp Chrome và chia sẻ tình huống của bạn với chúng tôi.

Cho phép tiện ích đọc và thay đổi dữ liệu trang web

Một số tiện ích cần có quyền đọc và thay đổi dữ liệu trang web. Bạn có thể thay đổi quyền của tiện ích bất cứ lúc nào.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tiện ích .
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm Sắp xếp sau đó trỏ đến mục "Tiện ích này có thể đọc và thay đổi dữ liệu trang web".
 4. Quyết định quyền sẽ cấp cho tiện ích:
  • Khi bạn nhấp vào tiện ích: Tùy chọn cài đặt này chỉ cho phép tiện ích truy cập vào trang web hiện tại trong thẻ hoặc cửa sổ đang mở khi bạn nhấp vào tiện ích đó. Nếu đóng thẻ hoặc cửa sổ này, bạn sẽ phải nhấp vào tiện ích để bật lại.
  • Trên [trang web hiện tại]: Cho phép tiện ích tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên trang web hiện tại.
  • Trên tất cả các trang web: Cho phép tiện ích tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên tất cả các trang web.

Thêm hoặc xoá quyền truy cập vào một trang web cụ thể

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng ThêmThêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết.
 4. Trong mục “Quyền”, hãy thêm hoặc xóa một trang web:
  • Thêm: Ở bên phải mục “Trang web được phép”, hãy nhấp vào Thêm.
  • Nếu bạn không thấy mục này, hãy thay đổi tùy chọn “Cho phép tiện ích này đọc và thay đổi tất cả dữ liệu trên các trang web bạn truy cập” thành Trên các trang web cụ thể.
  • Xoá: Ở bên phải trang web, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xoá.

Gỡ cài đặt tiện ích

Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy tìm biểu tượng của tiện ích. Nhấp chuột phải vào biểu tượng rồi chọn Xóa khỏi Chrome.

Nếu bạn không thấy biểu tượng của tiện ích, hãy làm như sau:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện ích bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa.
 4. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa.
Sử dụng tiện ích trên mọi loại máy tính

Để sử dụng tiện ích trên mọi máy tính, hãy đăng nhập vào Chrome.

Sắp xếp trên thanh công cụ

Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy tìm biểu tượng của tiện ích.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Kéo biểu tượng của tiện ích đến vị trí mới.

Ẩn tiện ích

 • Cách ẩn từng tiện ích:
  1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng.
  2. Chọn Bỏ ghim.
 • Để xem các tiện ích bạn đã ẩn: Hãy nhấp vào biểu tượng Tiện ích .

Hiển thị tiện ích

Để đưa tiện ích đã ẩn trở lại thanh công cụ:

 1. Chọn biểu tượng Tiện ích .
 2. Tìm tiện ích đã ẩn.
 3. Chọn biểu tượng Ghim Ghim.
  • Lưu ý quan trọng: Một số tiện tích không có tuỳ chọn này​.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false