Instalowanie rozszerzeń i zarządzanie nimi

Możesz dostosować Chrome i dodać funkcje, instalując rozszerzenia z Chrome Web Store.

Instalowanie rozszerzenia

Ważne: nie możesz dodawać rozszerzeń, gdy przeglądasz internet w trybie incognito lub jako gość.

 1. Otwórz Chrome Web Store.
 2. Znajdź i wybierz rozszerzenie, które chcesz zainstalować.
 3. Kliknij Dodaj do Chrome.
 4. Niektóre rozszerzenia powiadomią Cię, jeśli potrzebują określonych uprawnień lub dostępu do danych. Aby je zatwierdzić, kliknij Dodaj rozszerzenie.

Aby skorzystać z rozszerzenia, kliknij ikonę z prawej strony paska adresu.

Jeśli używasz konta w pracy lub szkole, Twoja organizacja może blokować niektóre rozszerzenia.

Instalacja na telefonie
 1. Otwórz aplikację Chrome Chrome na telefonie. Zaloguj się w Chrome (chyba że masz to już za sobą).
 2. Znajdź odpowiednie rozszerzenie.
 3. Kliknij Dodaj do pulpitu.
 4. Potwierdź, klikając Dodaj do pulpitu.

Gdy następnym razem otworzysz Chrome na komputerze, zobaczysz komunikat o zainstalowaniu rozszerzenia. Jeśli rozszerzenie potrzebuje jakichś uprawnień, poprosi Cię o ich przyznanie. Aby je zatwierdzić, kliknij Włącz rozszerzenie.

Instalacja razem z aplikacją w systemie Windows lub na Macu

W systemie Windows lub Mac OS rozszerzenie jest niekiedy dodawane do Chrome podczas instalowania aplikacji. Gdy następnym razem otworzysz Chrome:

 • Aby przyznać uprawnienia i korzystać z rozszerzenia, kliknij Włącz.
 • Aby usunąć rozszerzenie, kliknij Usuń

Udzielanie rozszerzeniom pozwolenia na odczytywanie i modyfikowanie danych na stronach

Niektóre rozszerzenia potrzebują uprawnień do odczytywania i modyfikowania danych na stronach. Uprawnienia rozszerzeń możesz w dowolnym momencie zmienić.

 1. Otwórz Chrome Chrome na komputerze.
 2. Kliknij rozszerzenie na pasku narzędzi prawym przyciskiem myszy.
 3. Najedź na opcję „Może odczytywać i modyfikować dane stron”. Następnie zdecyduj, które uprawnienia przyznasz rozszerzeniu:
  • Gdy klikniesz rozszerzenie: włącza rozszerzenie tylko wtedy, gdy je klikniesz. Ta opcja umożliwia rozszerzeniu dostęp tylko do strony aktualnie otwartej w karcie lub oknie. Aby ponownie włączyć rozszerzenie po zamknięciu karty lub okna, trzeba będzie je kliknąć.
  • W witrynie [current site]: pozwala rozszerzeniu na automatyczne odczytywanie i modyfikowanie danych bieżącej strony.
  • We wszystkich witrynach: pozwala rozszerzeniu na automatyczne odczytywanie i modyfikowanie danych na wszystkich stronach.

Dodawanie lub usuwanie dostępu do określonej strony

 1. Otwórz Chrome Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej  Więcej a potem  Więcej narzędzi a potem Rozszerzenia.
 3. Kliknij Szczegóły danego rozszerzenia.
 4. W „Uprawnieniach” dodaj lub usuń stronę:
  • Dodawanie: kliknij Dodaj po prawej stronie opcji „Dozwolone strony”.
  • Jeśli nie widzisz tej opcji, zmień ustawienie „Zezwól temu rozszerzeniu na odczytywanie i zmienianie wszystkich Twoich danych na stronach, które otwierasz” na Na określonych stronach.
  • Usuwanie: po prawej stronie kliknij Więcej Więcej a potemUsuń.

Odinstalowywanie rozszerzenia

Poszukaj ikony rozszerzenia z prawej strony paska adresu. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z Chrome.

Jeśli nie widzisz ikony rozszerzenia:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Więcej narzędzi a potem Rozszerzenia.
 3. Przy rozszerzeniu, które chcesz usunąć, kliknij Usuń.
 4. Potwierdź, klikając Usuń.

Zarządzanie rozszerzeniami

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Więcej narzędzi a potem Rozszerzenia.
 3. Wprowadź zmiany:
  • Włącz/wyłącz: włącz lub wyłącz rozszerzenie.
  • Zezwól na tryb incognito: kliknij Szczegóły w rozszerzeniu. Włącz opcję Zezwalaj w trybie incognito.
  • Napraw uszkodzenia: odszukaj uszkodzone rozszerzenie i kliknij Napraw. Potwierdź, klikając Napraw rozszerzenie.
  • Zezwalaj na dostęp do stron: kliknij Szczegóły w rozszerzeniu. Zmień ustawienie dostępu rozszerzenia do stron w sekcji „Zezwól temu rozszerzeniu na odczytywanie i zmienianie wszystkich Twoich danych na stronach, które otwierasz” na Po kliknięciu, Na określonych stronach lub We wszystkich witrynach.
Korzystanie z rozszerzeń na dowolnym komputerze

Aby używać rozszerzeń na dowolnym komputerze, zaloguj się w Chrome.

Umiejscowienie na pasku narzędzi

Poszukaj ikon rozszerzeń z prawej strony paska adresu.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Przeciągnij ikonę rozszerzenia w nowe miejsce.

Ukrywanie rozszerzeń

 • Aby ukryć rozszerzenia, kliknij prawą krawędź paska adresu i przeciągnij go w prawo.
 • Aby ukryć pojedyncze rozszerzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy ich ikony i wybierz Ukryj w menu Chrome.
 • Aby zobaczyć ukryte rozszerzenia, kliknij Więcej Więcej.

Pokazywanie rozszerzeń

 • Aby pokazać ukryte rozszerzenia, kliknij prawą stronę paska adresu i przeciągnij go w lewo.
 • Aby przywrócić ukryte rozszerzenia na pasek narzędzi, kliknij Więcej Więcej. Kliknij ikony rozszerzeń prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Pokaż na pasku narzędzi.
  • Niektóre rozszerzenia nie mają tej opcji.
Usuwanie złośliwego oprogramowania

Jeśli po naprawieniu rozszerzenie jest nadal uszkodzone, możliwe, że jego pliki zmienia podejrzany program.

 1. Jeśli używasz komputera z systemem Windows, przeskanuj go pod kątem złośliwego oprogramowania.
 2. Na komputerach z systemem Windows, Mac lub Linux uruchom oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem. Usuń wszystkie programy, które mogą wpływać na działanie Chrome.
 3. Na wszystkich komputerach napraw rozszerzenie:
  1. Otwórz Chrome na komputerze.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Więcej narzędzi a potem Rozszerzenia.
  3. Odszukaj uszkodzone rozszerzenie i kliknij Napraw. Potwierdź, klikając Napraw.
 4. Jeśli to nie pomoże, odwiedź Forum pomocy Chrome i opisz nam sytuację.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?