Installer og administrer utvidelser

Du kan tilpasse Chrome på datamaskinen ved å legge til utvidelser fra Chrome Nettmarked.

Installer utvidelser

Viktig: Du kan ikke legge til utvidelser når du surfer i inkognitomodus eller som gjest.

 1. Åpne Chrome Nettmarked.
 2. Finn og velg utvidelsen du vil ha.
 3. Klikk på Legg til i Chrome.
 4. Enkelte utvidelser gir deg beskjed hvis de trenger visse tillatelser eller data. For å godkjenne, klikk på Legg til utvidelsen.
  • Viktig: Sørg for at du bare godkjenner utvidelser du stoler på.

For å bruke utvidelsen, klikk på ikonet til høyre for adressefeltet.

Hvis du bruker en datamaskin via jobben eller skolen, kan det hende at organisasjonen din blokkerer enkelte utvidelser.

Installer på telefonen din
 1. Åpne Chrome-appen Chrome på telefonen. Logg på Chrome hvis du ikke har gjort det allerede.
 2. Finn utvidelsen du ønsker.
 3. Trykk på Legg til på skrivebordet.
 4. Bekreft ved å trykke på Legg til på skrivebordet.

Neste gang du åpner Chrome på datamaskinen, ser du en melding om at utvidelsen er installert. Hvis utvidelsen trenger noen tillatelser, blir du spurt. For å godkjenne, klikk på Slå på utvidelsen.

Installer med et Windows- eller Mac-program

Når du installerer et program på Windows eller Mac, installerer programmet noen ganger en Chrome-utvidelse også. Gjør ett av følgende neste gang du åpner Chrome:

 • For å gi tillatelsene og bruke utvidelsen, klikk på Slå på.
 • For å slette utvidelsen, klikk på Fjern.

Administrering av utvidelser

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser.
 3. Utfør de ønskede endringene:
  • Slå på/av: Slå utvidelsen på eller av.
  • Tillat inkognito: Klikk på Detaljer på utvidelsen. Slå på Tillat i inkognitomodus.
  • Reparer skadede utvidelser: Finn en skadet utvidelse, og klikk på Reparer. Bekreft ved å klikke på Reparer utvidelsen.
  • Tillat tilgang til nettsteder: Klikk på Detaljer på utvidelsen. Ved siden av «La denne utvidelsen lese og endre alle dataene dine på nettsteder du besøker» endrer du utvidelsens tilgangsnivå for nettsteder til enten Ved klikk, På bestemte nettsteder eller På alle nettsteder.
Fjern mulig skadelig programvare

Hvis du har reparert en skadet utvidelse, men den fremdeles er skadet, kan det hende at et mistenkelig program endrer filene i denne utvidelsen.

 1. På Windows-datamaskiner: Sjekk om det er skadelig programvare på datamaskinen.
 2. Kjør en antivirusprogramvare eller et program som fjerner skadelig programvare, på Windows-, Mac- eller Linux-datamaskiner. Fjern eventuelle programmer som kan påvirke Chrome.
 3. Reparer utvidelsen på alle datamaskiner:
  1. Åpne Chrome på datamaskinen.
  2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser.
  3. Finn en skadet utvidelse, og klikk på Reparer. Bekreft ved å klikke på Reparer.
 4. Hvis dette ikke fungerer, kan du gå til Hjelpeforumet for Chrome og fortelle oss om situasjonen.

Gi utvidelser tillatelse til å lese og endre nettstedsdata

Noen utvidelser trenger tillatelse til å lese og endre nettstedsdata. Du kan når som helst endre tillatelsene du har gitt utvidelsene.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Utvidelser øverst til høyre.
 3. Klikk på Mer Organiser og så pek på «Dette innebærer lesing og endring av nettstedsdata».
 4. Bestem hvilken tillatelse du vil gi utvidelsen:
  • Når du klikker på utvidelsen: Denne innstillingen gir utvidelsen kun tilgang til nettstedet som for øyeblikket er åpent i fanen eller vinduet idet du klikker på utvidelsen. Hvis du lukker fanen eller vinduet, må du klikke på utvidelsen på nytt for å slå den på igjen.
  • På [gjeldende nettsted]: Gir utvidelsen tillatelse til å lese og endre data automatisk på det gjeldende nettstedet.
  • På alle nettsteder: Gir utvidelsen tillatelse til å lese og endre data automatisk på alle nettsteder.

Gi eller fjern tilgang til bestemte nettsteder

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser.
 3. Klikk på Detaljer på den aktuelle utvidelsen.
 4. Legg til eller fjern nettsteder under «Tillatelser»:
  • Legg til: Klikk på Legg til til høyre for «Tillatte nettsteder».
  • Hvis du ikke ser dette alternativet, endrer du «La denne utvidelsen lese og endre alle dataene dine på nettsteder du besøker» til På bestemte nettsteder.
  • Fjern: Klikk på Mer Mer og såFjern til høyre for nettstedet.

Avinstaller utvidelser

Se etter ikonet for utvidelsen til høyre for adressefeltet. Høyreklikk på ikonet og velg Fjern fra Chrome.

Dette gjør du hvis du ikke ser ikonet til utvidelsen:

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser.
 3. Klikk på Fjern på utvidelsen du vil fjerne.
 4. Bekreft ved å klikke på Fjern.
Bruk utvidelser på andre datamaskiner

For å bruke utvidelsene dine på flere datamaskiner, logg på Chrome.

Organiser i verktøyraden

Finn ikonene for utvidelsene dine til høyre for adressefeltet.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Dra ikonet for utvidelsen til et nytt sted.

Skjul utvidelser

 • Slik skjuler du enkeltutvidelser:
  1. Høyreklikk på ikonet.
  2. Velg Løsne.
 • Slik ser du de skjulte utvidelsene dine: Klikk på Utvidelser .

Vis utvidelser

Slik får du skjulte utvidelser tilbake på verktøyraden:

 1. Velg Utvidelser .
 2. Finn den skjulte utvidelsen.
 3. Velg Fest Fest.
  • Viktig: Enkelte utvidelser har ikke dette alternativet.