Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Extensies installeren en beheren

U kunt extensies toevoegen aan Google Chrome voor meer functies. Met extensies kunt u Google Chrome zelf aanpassen met functies die u leuk of handig vindt en houdt u uw browser vrij van items die u niet gebruikt.

Extensies installeren en verwijderen

Extensies installeren
 1. Ga naar de Chrome Web Store.
 2. Zoek en selecteer de extensie die u wilt installeren.
 3. Klik op Toevoegen aan Chrome.
 4. Er wordt een dialoogvenster weergegeven met gegevens waartoe de extensie toegang heeft.
 5. Klik op Toevoegen om de extensie toegang te geven tot uw gegevens en de extensie te installeren.

Klik op het pictogram dat rechts naast de adresbalk wordt weergegeven om de extensie te gebruiken.

Opmerking: Als u op het werk of op school bent, is het mogelijk dat u sommige extensies niet kunt installeren. Meer informatie over het gebruik van een beheerde Chromebook.

Extensies van andere websites installeren

Volg in Chrome de volgende stappen om de extensie te installeren:

 1. Klik op de website van de ontwikkelaar op Toevoegen aan Chrome om de app te installeren.
 2. Bekijk en accepteer de rechten.
 3. Voltooi de installatie door een nieuw tabblad te openen.

Opmerking: Voeg alleen extensies van vertrouwde websites toe.

Als u beheerder bij een bedrijf bent, kunt u URL's die extensies, apps en thema's mogen installeren, rechtstreeks specificeren in het ExtensionInstallSources-beleid.

Een extensie verwijderen

Een extensie verwijderen uit Google Chrome:

 1. Klik in uw browser op MenuMeer.
 2. Selecteer Meer hulpprogramma's > Extensies.
 3. Klik bij de extensie die u wilt verwijderen op Verwijderen uit Chrome.
 4. Er wordt een melding over de te verwijderen extensie weergegeven. Klik op Verwijderen.

Extensies beheren

Ga naar chrome://extensions om uw Chrome-extensies te bekijken. U kunt uw extensies op een aantal verschillende manieren beheren:

Een extensie bekijken in incognitomodus

Sommige extensies kunnen beschikbaar zijn in de incognitomodus. Voer de volgende stappen uit om deze in te schakelen:

 1. Klik in uw browser op MenuMeer.
 2. Selecteer Meer hulpprogramma's > Extensies.
 3. Vink onder de beschrijving van de extensie het selectievakje Toestaan in incognitomodus aan.

Lees meer over privébrowsen (incognitomodus) in Chrome

Extensies weergeven of verbergen

U kunt ervoor kiezen extensies weer te geven of te verbergen.

 1. Als u extensies wilt verbergen, klikt u op de adresbalk en sleept u die naar rechts. De extensies die het meest aan de linkerkant staan, worden het eerst verborgen door de adresbalk.
 2. Als u verborgen extensies wilt weergeven, klikt u op de adresbalk en sleept u die terug naar links.
Uw extensies indelen op de browserwerkbalk

Klik rechts van de adresbalk op de extensie die u wilt verplaatsen en sleep deze naar zijn nieuwe plek.

Extensies in- of uitschakelen
 1. Klik in uw browser op MenuMeer.
 2. Selecteer Meer hulpprogramma's > Extensies.
 3. Als u een extensie wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje Ingeschakeld. Vink het selectievakje aan om het in te schakelen.
Een beschadigde extensie herstellen

Als u de melding 'Deze extensie is mogelijk beschadigd' ziet, betekent dit dat de extensiebestanden mogelijk zijn gewijzigd. Chrome schakelt deze extensie uit om u te beschermen.

Voer de volgende stappen uit om de extensie te herstellen:

 1. Klik in uw browser op MenuMeer.
 2. Selecteer Meer hulpprogramma's > Extensies.
 3. Zoek de beschadigde extensie en klik op Repareren.
 4. Er wordt een dialoogvenster weergegeven om de reparatie te bevestigen en verzoeken voor rechten weer te geven.
 5. Klik op Repareren om de extensie te repareren en de extensie en de verzoeken voor rechten in te schakelen.
Mogelijke malware verwijderen

Als de extensie nog steeds beschadigd is, kan het zijn dat de bestanden van deze extensie door een verdacht programma worden gewijzigd. In dat geval gaat u als volgt te werk:

 1. Voer antivirus- of antimalwaresoftware uit om programma's te verwijderen die een negatief effect op Chrome hebben. U kunt ook de Verwijdertool voor software proberen.
 2. Repareer de extensie.
 3. Als dit niet werkt, gaat u naar Helpforum van Chrome en informeert u ons over uw situatie.
Dezelfde extensies gebruiken op alle computers

Log in bij Chrome voor toegang tot uw extensies op elke computer.

Was dit artikel nuttig?