Instalace a správa rozšíření

Prohlížeč Chrome v počítači si můžete přizpůsobit přidáním rozšíření z Internetového obchodu Chrome.

Instalace rozšíření

Důležité: Rozšíření nelze přidat při procházení v anonymním režimu ani v režimu hosta.

 1. Otevřete Internetový obchod Chrome.
 2. Najděte požadované rozšíření a vyberte ho.
 3. Klikněte na Přidat do Chromu.
 4. Některá rozšíření vás požádají o určitá oprávnění nebo data. Pokud chcete žádost schválit, klikněte na Přidat rozšíření.
  • Důležité: Schvalujte pouze rozšíření, kterým důvěřujete.

Chcete-li rozšíření použít, klikněte na příslušnou ikonu v pravé části adresního řádku.

Pokud počítač používáte v práci nebo ve škole, některá rozšíření mohou být příslušnou organizací blokována.

Instalace z telefonu
 1. V telefonu otevřete aplikaci Chrome Chrome. Pokud jste tak dosud neučinili, přihlaste se do Chromu.
 2. Najděte požadované rozšíření.
 3. Klepněte na Přidat na plochu.
 4. Potvrďte akci klepnutím na Přidat na plochu.

Při příštím otevření Chromu na počítači se zobrazí zpráva, že bylo nainstalováno rozšíření. Je možné, že budete požádáni o určitá oprávnění. Pokud chcete žádost schválit, klikněte na Přidat rozšíření.

Instalace spolu s aplikací pro Windows nebo Mac

V některých případech můžete nainstalovat aplikaci pro Windows nebo Mac, která zároveň nainstalujte rozšíření pro Chrome. Po příštím spuštění Chromu budete mít následující možnosti:

 • Chcete-li rozšíření udělit oprávnění a používat ho, klikněte na Aktivovat.
 • Chcete-li rozšíření smazat, klikněte na Odstranit.

Správa rozšíření

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Další nástroje a pak Rozšíření.
 3. Proveďte požadované změny:
  • Zapnutí či vypnutí: Rozšíření zapněte nebo vypněte.
  • Povolení v anonymním režimu: Vedle rozšíření klikněte na Podrobnosti. Zapněte Povolit v anonymním režimu.
  • Oprava poškození: Vyhledejte poškozené rozšíření a klikněte na Opravit. Potvrďte akci kliknutím na Opravit rozšíření.
  • Povolení přístupu k webům: U rozšíření klikněte na Podrobnosti. U položky „Povolit tomuto rozšíření číst a měnit všechna vaše data na navštívených webech“ si vyberte z možností Při kliknutí, Na konkrétních webechNa všech webech.
Odstranění možného malwaru

Pokud je rozšíření po opravě i nadále poškozené, je možné, že soubory rozšíření mění nějaký podezřelý program.

 1. Na počítači s Windows zkontrolujte, jestli v počítači nemáte malware.
 2. V počítači s Windows, Mac OS nebo Linuxem spusťte antivirus nebo program na odstraňování malwaru. Odstraňte všechny programy, které mohou Chrome ovlivňovat.
 3. Oprava rozšíření ve všech počítačích:
  1. V počítači spusťte Chrome.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Další nástroje a pak Rozšíření.
  3. Vyhledejte poškozené rozšíření a klikněte na Opravit. Potvrďte akci kliknutím na Opravit.
 4. Pokud tento postup nefunguje, přejděte na adresu Fórum nápovědy prohlížeče Chrome a informujte nás o této situaci.

Jak rozšířením povolit číst a měnit data na webech

Některá rozšíření potřebují oprávnění číst a měnit data na webech. Oprávnění pro rozšíření můžete kdykoli změnit.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Rozšíření .
 3. Klikněte na ikonu možností Uspořádat a pak umístěte kurzor na „Toto rozšíření může číst a měnit data webů“.
 4. Vyberte, jaké oprávnění udělit:
  • Když kliknete na rozšíření: Rozšíření bude mít přístup k webu na otevřené kartě nebo okně, pouze když na něj kliknete. Pokud kartu nebo okno zavřete a budete rozšíření chtít znovu zapnout, musíte na něj kliknout znovu.
  • V doméně [aktuálního webu]: Povolíte, že rozšíření může automaticky číst a měnit data na aktuálním webu.
  • Na všech webech: Povolíte, že rozšíření může automaticky číst a měnit data na všech webech.

Přidání a odebrání přístupu ke konkrétnímu webu

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Další nástroje a pak Rozšíření.
 3. U požadovaného rozšíření klikněte na Podrobnosti.
 4. V sekci Oprávnění přidejte nebo odeberte web:
  • Pokud chcete web přidat, klepněte vpravo od položky Povolené weby na Přidat.
  • Pokud tuto možnost nevidíte, vyberte v nabídce „Povolit tomuto rozšíření číst a měnit všechna vaše data na navštívených webech“ možnost Na konkrétních webech.
  • Pokud chcete web odebrat, klepněte vpravo od něj na ikonu možností Vícea pakOdebrat.

Odinstalace rozšíření

Na pravé straně adresního řádku vyhledejte ikonu rozšíření. Klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Odstranit z Chromu.

Pokud ikonu rozšíření nevidíte:

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Další nástroje a pak Rozšíření.
 3. Vedle požadovaného rozšíření klikněte na Odstranit.
 4. Akci potvrďte kliknutím na možnost Odebrat.
Používání rozšíření na více počítačích

Chcete-li stejná rozšíření používat v kterémkoli počítači, přihlaste se do Chromu.

Uspořádání rozšíření na liště

V pravé části adresního řádku vyhledejte ikony rozšíření.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Přetáhněte ikonu rozšíření na nové místo.

Skrytí rozšíření

 • Postup skrytí jednotlivých rozšíření:
  1. Klikněte na rozšíření pravým tlačítkem.
  2. Vyberte Odepnout.
 • Postup zobrazení skrytých rozšíření: Klikněte na Rozšíření .

Zobrazení rozšíření

Postup opětovného zobrazení skrytých rozšíření na liště:

 1. Vyberte Rozšíření .
 2. Najděte skryté rozšíření.
 3. Vyberte Připnout Připnout .
  • Důležité: Některá rozšíření tuto možnost nenabízejí​.