Quản lý tiện ích mở rộng của bạn

Sắp xếp các tiện ích mở rộng của bạn trên thanh công cụ của trình duyệt

Chỉ cần kéo biểu tượng tiện ích mở rộng bên cạnh thanh địa chỉ để sắp xếp lại chúng trên thanh công cụ của trình duyệt.

Nếu bạn muốn xem biểu tượng tiện ích mở rộng khác trên thanh công cụ của trình duyệt, bạn có thể mở rộng khu vực biểu tượng tiện ích mở rộng. Nhấp vào đường viền phải của thanh địa chỉ và kéo đường viền này về bên trái. Tương tự, để ẩn bớt các tiện ích mở rộng, kéo dài thanh địa chỉ bằng cách kéo đường viền phải của thanh này về bên phải. Bạn có thể nhấp vào nút » ở cạnh trình đơn Chrome Chrome menu để xem các tiện ích mở rộng khác của mình (nếu các tiện ích mở rộng này hiển thị biểu tượng).

Quản lý tất cả tiện ích mở rộng của bạn trên trang Tiện ích mở rộng

Thực hiện theo các bước sau để mở trang Tiện ích mở rộng:

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Công cụ.
  3. Chọn Tiện ích mở rộng.

Điều chỉnh các tùy chọn của tiện ích mở rộng

Một số tiện ích mở rộng có thể có các cài đặt bổ sung mà bạn có thể chỉnh sửa. Trên trang Tiện ích mở rộng, nhấp vào liên kết Tùy chọn (nếu có) dành cho tiện ích mở rộng để xem các cài đặt này. Nếu bạn muốn các tiện ích mở rộng của mình hiển thị trong cửa sổ ẩn danh, hãy chọn hộp kiểm "Cho phép ở chế độ ẩn danh" cho tiện ích mở rộng.

Đồng bộ hóa tiện ích mở rộng của bạn trên nhiều máy tính

Để truy cập dễ dàng vào tiện ích mở rộng của bạn bất kể bạn đang sử dụng máy tính nào, đồng bộ hóa tiện ích mở rộng với tài khoản Google của bạn bằng cách đăng nhập vào Chrome.

Tạm thời tắt các tiện ích mở rộng

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Công cụ.
  3. Chọn Tiện ích mở rộng.
  4. Trên trang Tiện ích mở rộng, bỏ chọn hộp kiểm "Đã bật" cho tiện ích mở rộng bạn muốn xóa tạm thời.

Quay lại danh sách tiện ích mở rộng của bạn bất kỳ lúc nào để bật lại tiện ích mở rộng mà bạn đã tắt. Bạn có thể cần làm mới trang để sử dụng tiện ích mở rộng mà bạn đã bật lại.