Olika behörigheter som appar och tillägg kan begära

Du kan få ett varningsmeddelande om åtkomst till data när du installerar eller uppdaterar appar och tillägg. Varningen betyder inte att appen är farlig, bara att den kan vara det. Om du vill ge appen eller tillägget tillgång till dina uppgifter godkänner du begäran om behörighet i varningsmeddelandet. I annat fall avvisar du begäran.

Olika behörighetsnivåer

Nedan ser du vilka behörigheter som appar och tillägg kan begära och vilka risker det medför.

Hög varningsnivå High alert

Om begäran avser åtkomst till all data på datorn och de webbplatser du besöker betyder det att appen eller tillägget kan komma åt nästan vad som helst. Det kan t.ex. vara din webbkamera eller personliga filer i webbläsaren eller utanför den.

Medelhög varningsnivå Medium alert

En varning av det här slaget kan avse åtkomst till följande:

  • Data på alla webbplatser du besöker – detta ger behörighet att läsa, fråga efter eller ändra data på alla sidor du besöker (banken, Facebook).
  • Data på en lista med webbplatser – detta ger behörighet att läsa, fråga efter eller ändra data på sidor du besöker som finns med på en lista över webbplatser.
Låg varningsnivå Low alert

Detta avser en begäran om åtkomst till följande:

  • Listan med appar, tillägg och teman som du har installerat – appen eller tillägget kan aktivera, inaktivera, avinstallera eller starta teman, tillägg och appar som du har installerat.
  • Bokmärken – appen eller tillägget kan läsa, ändra och ordna dina bokmärken och lägga till nya.
  • Din webbhistorik – appen eller tillägget kan läsa och radera webbhistoriken.
  • Flikar och webbaktivitet – appen eller tillägget kan se webbadressen till de webbplatser du besöker och namnet på dem, öppna och stänga flikar och fönster samt navigera till nya sidor i öppna flikar och fönster.
  • Din fysiska plats – appen eller tillägget kan använda datorns eller enhetens aktuella plats.
  • Data som du kopierar och klistrar in – appen eller tillägget kan komma åt information som du har kopierat och klistrat in.
  • Om en behörighet är valfri får du frågan om du tillåter den eller inte efter att appen eller tillägget har installerats. Om du tillåter en valfri behörighet kan du inte ändra ditt val senare.