Povolenia vyžadované aplikáciami a rozšíreniami

Keď inštalujete alebo aktualizujete aplikácie a rozšírenia, môže sa zobraziť upozornenie týkajúce sa prístupu k dátam. Upozornenie neznamená, že aplikácia je nebezpečná, ale že môže byť. Prijmite upozornenie a udeľte tak povolenie alebo ho zamietnite, čím aplikácii alebo rozšíreniu zakážete prístup k informáciám.

Naučte sa rozpoznať úrovne povolení

Nižšie sú uvedené povolenia, ktoré aplikácie a rozšírenia môžu vyžadovať, a ich úrovne potenciálneho rizika.

Upozornenie s vysokou dôležitosťou High alert

Keď povolenie vyžaduje prístup k všetkým dátam v počítači a na navštevovaných weboch, znamená to, že aplikácia alebo rozšírenie má prístup k takmer všetkým informáciám. Môže ísť o webovú kameru alebo osobné súbory, či už v prehliadači alebo mimo neho.

Upozornenie so strednou dôležitosťou Medium alert

Tieto upozornenia môžu vyžadovať prístup k:

  • Vašim dátam na všetkých navštevovaných weboch Toto povolenie udeľuje prístup na čítanie, vyžiadanie alebo úpravu dát na všetkých navštívených stránkach (bankový účet, Facebook).
  • Vašim dátam v zozname webov Toto povolenie udeľuje prístup na čítanie, vyžiadanie alebo úpravu dát na stránkach, ktoré navštívite v zozname konkrétnych webov.
Upozornenie s nízkou dôležitosťou Low alert

Tieto povolenia vyžadujú prístup k:

  • Vášmu zoznamu inštalovaných aplikácií, rozšírení a motívov: Aplikácia alebo rozšírenie môže aktivovať, deaktivovať, odinštalovať alebo spustiť motívy, rozšírenia a aplikácie, ktoré ste si nainštalovali.
  • Vašim záložkám: Aplikácia alebo rozšírenie môže čítať, meniť, pridať alebo usporiadať vaše záložky.
  • Vašej histórii prehliadania: Aplikácia alebo rozšírenie môže čítať a vymazať vašu históriu prehliadania.
  • Vašim kartám a aktivite prehliadania: Aplikácia alebo rozšírenie môže zobraziť webové adresy a názvy navštevovaných webov. Môže tiež otvoriť a zavrieť karty a okná, ako aj prechádzať na nové stránky v otvorených kartách a oknách.
  • Vašej fyzickej polohe: Aplikácia alebo rozšírenie môže používať aktuálnu polohu vášho počítača alebo zariadenia.
  • Dátam, ktoré kopírujete a prilepujete: Aplikácia alebo rozšírenie má prístup k informáciám, ktoré ste skopírovali a prilepili.
  • Voliteľné povolenia vás požiadajú o zamietnutie alebo povolenie po nainštalovaní príslušnej aplikácie alebo rozšírenia. Keď ich povolíte, nebudete ich môcť neskôr zmeniť.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
5408071462577655393
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true